Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

26. jednání ZM Třeboně (14. 6. 2013)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 25.04.2013 do 12.06.2013.
 • 4Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012.
 • 5Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012.
 • 6Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012.
 • 7Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012
 • 8Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2012.
 • 9Rozpočtové opatření č. 30 - rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných výdajů.
 • 10Rozpočtové opatření č. 37 – „ZTV K Břilicům“ - 2. etapa.
 • 11Rozpočtové opatření č. 40 - daň z příjmů právnických osob za obce – navýšení.
 • 12Rozpočtové opatření č. 43 - oprava Mlýnské stoky.
 • 13Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č. 41.
 • 14Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013.
 • 15Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2013.
 • 16Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň.
 • 17Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4 644 m² včetně porostu v k. ú. Branná.
 • 18Záměr prodeje BJ č. 812/1, ul. Boženy Němcové, Třeboň.
 • 19Záměr prodeje BJ č. 1055/25, byt č. 7, ul. Boženy Němcové, Třeboň.
 • 20Nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m² (dle geometrického plánu č. 398 - 250/2011 pozemek p. č. KN 693/3)
 • 21Nákup pozemku p. č. KN 485/3 o výměře 6 680 m² v k. ú. Břilice.
 • 22Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojené se změnou smlouvy o půjčce.
 • 23Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni – 2., 3., 4., a 5. etapa“.
 • 24Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni – žádost o podporu.
 • 25Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s.
 • 26Přistoupení města Třeboň mezi zakládající členská města nově vznikajícího zájmového sdružení právnických osob “ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY".
 • 27Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
 • 28Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2013.
 • 29Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 06:03, délka: 04:07Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 10:10, délka: 06:16Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 3. začátek: 16:26, délka: 01:06Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 25.04.2013 do 12.06.2013.
 4. začátek: 17:32, délka: 00:36Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012.
 5. začátek: 18:08, délka: 53:06Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012.
 6. začátek: 1h11:14, délka: 01:54Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012.
 7. začátek: 1h13:08, délka: 03:12Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012
 8. začátek: 1h16:20, délka: 01:45Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2012.
 9. začátek: 1h18:05, délka: 03:31Rozpočtové opatření č. 30 - rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných výdajů.
 10. začátek: 1h21:36, délka: 03:44Rozpočtové opatření č. 37 – „ZTV K Břilicům“ - 2. etapa.
 11. začátek: 1h25:20, délka: 01:31Rozpočtové opatření č. 40 - daň z příjmů právnických osob za obce – navýšení.
 12. začátek: 1h26:51, délka: 06:27Rozpočtové opatření č. 43 - oprava Mlýnské stoky.
 13. začátek: 1h33:18, délka: 17:46Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č. 41.
 14. začátek: 1h51:04, délka: 07:50Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013.
 15. začátek: 1h58:54, délka: 05:58Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2013.
 16. začátek: 2h04:52, délka: 04:02Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň.
 17. začátek: 2h08:54, délka: 02:24Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4 644 m² včetně porostu v k. ú. Branná.
 18. začátek: 2h11:18, délka: 02:11Záměr prodeje BJ č. 812/1, ul. Boženy Němcové, Třeboň.
 19. začátek: 2h13:29, délka: 01:45Záměr prodeje BJ č. 1055/25, byt č. 7, ul. Boženy Němcové, Třeboň.
 20. začátek: 2h15:14, délka: 04:55Nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m² (dle geometrického plánu č. 398 - 250/2011 pozemek p. č. KN 693/3)
 21. začátek: 2h20:09, délka: 03:22Nákup pozemku p. č. KN 485/3 o výměře 6 680 m² v k. ú. Břilice.
 22. začátek: 2h23:31, délka: 02:51Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojené se změnou smlouvy o půjčce.
 23. začátek: 2h26:22, délka: 04:41Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni – 2., 3., 4., a 5. etapa“.
 24. začátek: 2h31:03, délka: 07:29Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni – žádost o podporu.
 25. začátek: 2h38:32, délka: 15:29Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s.
  • začátek: 2h40:55, délka: 12:22Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h53:17, délka: 00:44Návrh usnesení a hlasování
 26. začátek: 2h54:01, délka: 06:21Přistoupení města Třeboň mezi zakládající členská města nově vznikajícího zájmového sdružení právnických osob “ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY".
 27. začátek: 3h00:22, délka: 31:05Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  • začátek: 3h04:47, délka: 24:48Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Makovička Jan; Mráz Zdeněk; Štěrbová Jaroslava; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h29:35, délka: 00:42Přednesení protinávrhu
  • začátek: 3h30:17, délka: 01:10Návrh usnesení a hlasování
 28. začátek: 3h31:27, délka: 01:03Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2013.
 29. začátek: 3h32:30, délka: -3h32:30Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství