Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

34. jednání ZM Třeboně (23. 6. 2014)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtové opatření č.40 - stezka Dukelská ul., přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu" a navýšení daňových příjmů
 • 4Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013
 • 5Závěrečný účet DSO Hamr 2013
 • 6Závěrečný účet DSO svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013
 • 7Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2013
 • 8Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014
 • 9Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m² v k.ú. Majdalena
 • 10Nákup části pozemku p. č. KN 2503 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m² (Dle geometrického plánu č. 3392-62/2014 pozemek p. č. KN 2503/9, kupní smlouvy č. KS/02-2014-24/JS - "Rekonstrukce ulice na kopečku v Třeboni".
 • 11Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m² v k. ú. Třeboň.
 • 12Prodej části pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Giganta - II. etapa)
 • 13Směna částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice - 2. etapa Třeboň
 • 14Prodej bj. č. 376/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 809, p. č. KN 810/3 a pozemků p. č. KN 810/2 vše v k. ú. Třeboň.
 • 15Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň
 • 16Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického".
 • 17Vydání regulačního plánu - "Zastavitelná plocha 8 m² v Třeboni".
 • 18Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2014.
 • 19Potvrzení počtu členů zastupitelstva obce pro volební odbobí 2014 - 2018
 • 20Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 06:37, délka: 03:27Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 10:04, délka: 01:49Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 11:53, délka: 07:20Rozpočtové opatření č.40 - stezka Dukelská ul., přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu" a navýšení daňových příjmů
 4. začátek: 19:13, délka: 1h05:05Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013
  • začátek: 22:13, délka: 59:34Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h21:47, délka: 02:31Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 1h24:18, délka: 02:38Závěrečný účet DSO Hamr 2013
 6. začátek: 1h26:56, délka: 05:42Závěrečný účet DSO svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013
  • začátek: 1h26:56, délka: 00:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk

 7. začátek: 1h32:38, délka: 00:50Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2013
 8. začátek: 1h33:28, délka: 03:39Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014
 9. začátek: 1h37:07, délka: 04:27Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m² v k.ú. Majdalena
 10. začátek: 1h41:34, délka: 03:12Nákup části pozemku p. č. KN 2503 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m² (Dle geometrického plánu č. 3392-62/2014 pozemek p. č. KN 2503/9, kupní smlouvy č. KS/02-2014-24/JS - "Rekonstrukce ulice na kopečku v Třeboni".
 11. začátek: 1h44:46, délka: 06:19Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m² v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 1h51:05, délka: 04:46Prodej části pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Giganta - II. etapa)
 13. začátek: 1h55:51, délka: 03:22Směna částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice - 2. etapa Třeboň
 14. začátek: 1h59:13, délka: 02:58Prodej bj. č. 376/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 809, p. č. KN 810/3 a pozemků p. č. KN 810/2 vše v k. ú. Třeboň.
 15. začátek: 2h02:11, délka: 08:51Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 2h11:02, délka: 39:05Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického".
  • začátek: 2h26:57, délka: 21:52Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 2h48:49, délka: 01:18Návrh usnesení a hlasování
 17. začátek: 2h50:07, délka: 06:22Vydání regulačního plánu - "Zastavitelná plocha 8 m² v Třeboni".
 18. začátek: 2h56:29, délka: 02:23Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2014.
 19. začátek: 2h58:52, délka: 03:22Potvrzení počtu členů zastupitelstva obce pro volební odbobí 2014 - 2018
 20. začátek: 3h02:14, délka: -3h-2:14Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství