Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 22. 5. 2017 (22. 5. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Správa o plnění zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.3.2017 do 26.4.2017
 • 4Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016
 • 5Rozpočtové opatření č. 37 - Přesun výdajové položky "servis kopírky vč. papíru" mezi ORJ
 • 6Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2017
 • 7Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2017
 • 8Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017
 • 9Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 3290 k. ú. Třeboň
 • 10Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná
 • 11Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 305/2 k. ú. Třeboň
 • 12Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1/1 o výměře cca 100m2 v k. ú. HOličky u Staré Hlíny.
 • 13Záměr směny části pozemku p. č. KN 586/26 za část pozemku p. č. KN 586/1 v k.ú. Třeboň
 • 14Záměr bezúplatného převodu p. č. kN 60/149 o rozloze 386m2 v k.ú. Smržov
 • 15Prodej pozemku p. č. KN 2179/7 v k.ú. Třeboň
 • 16Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN2192, vše v k.ú. Břílice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
 • 17Darování komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace včetně retenční nádrže k prodloužení kanalizační stoky, kanalizační splaškové stoky, vodovodního řadu, zeleně, části pozemků p. č. KN 1915/520, p. č. KN 1915/616, p. č. KN 1915/589 dotčené stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury.
 • 18Podání žádosti o převod pozemků v k. ú. Břilice a k. ú. Třeboň na ÚZSVM
 • 19Parkoviště Táboritská, Třeboň - Smlouva o právu provést stavbu a bud. převod části pozemku
 • 20Místní komunikace Branná - Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku
 • 21Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2017
 • 22Dotace pro LSPP - Na nájem a služby, na mzdové náklady
 • 23Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech zák. škol zřizovaných městem Třeboň
 • 24Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň
 • 25Nabídka komplexního informačního systému usneseni.cz
 • 26Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. Pololetí 2017
 • 27Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:22, délka: 01:57Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 06:19, délka: 01:17Správa o plnění zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 07:36, délka: 04:52Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.3.2017 do 26.4.2017
  • začátek: 07:46, délka: 04:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.

  • začátek: 12:10, délka: 00:18Návrh usnesení a hlasování
 4. začátek: 12:28, délka: 41:48Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016
  • začátek: 14:50, délka: 36:54Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 51:44, délka: 02:32Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 54:16, délka: 01:31Rozpočtové opatření č. 37 - Přesun výdajové položky "servis kopírky vč. papíru" mezi ORJ
 6. začátek: 55:47, délka: 01:33Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2017
 7. začátek: 57:20, délka: 03:21Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2017
 8. začátek: 1h00:41, délka: 01:41Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017
 9. začátek: 1h02:22, délka: 01:59Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 3290 k. ú. Třeboň
 10. začátek: 1h04:21, délka: 02:55Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná
 11. začátek: 1h07:16, délka: 01:54Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 305/2 k. ú. Třeboň
 12. začátek: 1h09:10, délka: 01:55Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1/1 o výměře cca 100m2 v k. ú. HOličky u Staré Hlíny.
 13. začátek: 1h11:05, délka: 02:16Záměr směny části pozemku p. č. KN 586/26 za část pozemku p. č. KN 586/1 v k.ú. Třeboň
 14. začátek: 1h13:21, délka: 02:41Záměr bezúplatného převodu p. č. kN 60/149 o rozloze 386m2 v k.ú. Smržov
 15. začátek: 1h16:02, délka: 02:10Prodej pozemku p. č. KN 2179/7 v k.ú. Třeboň
 16. začátek: 1h18:12, délka: 02:14Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN2192, vše v k.ú. Břílice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
 17. začátek: 1h20:26, délka: 10:12Darování komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace včetně retenční nádrže k prodloužení kanalizační stoky, kanalizační splaškové stoky, vodovodního řadu, zeleně, části pozemků p. č. KN 1915/520, p. č. KN 1915/616, p. č. KN 1915/589 dotčené stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury.
 18. začátek: 1h30:38, délka: 02:10Podání žádosti o převod pozemků v k. ú. Břilice a k. ú. Třeboň na ÚZSVM
 19. začátek: 1h32:48, délka: 03:28Parkoviště Táboritská, Třeboň - Smlouva o právu provést stavbu a bud. převod části pozemku
 20. začátek: 1h36:16, délka: 02:02Místní komunikace Branná - Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku
 21. začátek: 1h38:18, délka: 02:36Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2017
 22. začátek: 1h40:54, délka: 03:01Dotace pro LSPP - Na nájem a služby, na mzdové náklady
 23. začátek: 1h43:55, délka: 01:13Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech zák. škol zřizovaných městem Třeboň
 24. začátek: 1h45:08, délka: 00:59Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň
 25. začátek: 1h46:07, délka: 01:52Nabídka komplexního informačního systému usneseni.cz
 26. začátek: 1h47:59, délka: 00:53Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. Pololetí 2017
 27. začátek: 1h48:52, délka: -1h48:52Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství