Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

10. jednání ZM Třeboně (14. 12. 2015)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015
 • 4Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136
 • 5Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
 • 6Návrh rozpočtu na rok 2016.
 • 7Poskytnutí finančního příspěvku DSO vodovod Hamr
 • 8Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně
 • 9Prodej bytové jednotky č. 376/1, ul. Lidická, Třeboň
 • 10Bezúplatný převod nemovitostí a vodohospodářského majetku DSO Vodovod hamr na město Třeboň
 • 11Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku pro rok 2016
 • 12Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
 • 13Stará Hlína - kanalizace a ČOV
 • 14Aktivní turistická zóna U Světa napříč generacemi
 • 15Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
 • 16Aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň 2016 - 2020.
 • 17Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
 • 18Fórum zdravého města 2015
 • 19Harmonogram zastupitelstva města na 1. pololetí 2016
 • 20Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 03:56, délka: 00:32Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 04:28, délka: 02:50Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
  • začátek: 04:43, délka: 02:35Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Kubal Jaroslav, Ing.

 3. začátek: 07:18, délka: 06:05Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015
  • začátek: 07:29, délka: 05:54Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

 4. začátek: 13:23, délka: 21:25Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136
  • začátek: 16:53, délka: 16:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Doležal Antonín, MUDr.; Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Korda František, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 33:24, délka: 01:24Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 34:48, délka: 14:34Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  • začátek: 39:48, délka: 08:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 47:51, délka: 01:31Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 49:22, délka: 1h26:42Návrh rozpočtu na rok 2016.
  • začátek: 1h02:43, délka: 1h06:42Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h09:25, délka: 06:39Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 2h16:04, délka: 08:39Poskytnutí finančního příspěvku DSO vodovod Hamr
 8. začátek: 2h24:43, délka: 09:39Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně
 9. začátek: 2h34:22, délka: 01:57Prodej bytové jednotky č. 376/1, ul. Lidická, Třeboň
 10. začátek: 2h36:19, délka: 02:18Bezúplatný převod nemovitostí a vodohospodářského majetku DSO Vodovod hamr na město Třeboň
 11. začátek: 2h38:37, délka: 03:35Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku pro rok 2016
 12. začátek: 2h42:12, délka: 23:52Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  • začátek: 2h43:46, délka: 20:13Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h03:59, délka: 02:05Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 3h06:04, délka: 09:11Stará Hlína - kanalizace a ČOV
 14. začátek: 3h15:15, délka: 03:06Aktivní turistická zóna U Světa napříč generacemi
 15. začátek: 3h18:21, délka: 10:48Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
 16. začátek: 3h29:09, délka: 08:52Aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň 2016 - 2020.
 17. začátek: 3h38:01, délka: 02:58Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
 18. začátek: 3h40:59, délka: 05:14Fórum zdravého města 2015
 19. začátek: 3h46:13, délka: 00:57Harmonogram zastupitelstva města na 1. pololetí 2016
 20. začátek: 3h47:10, délka: -3h47:10Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství