Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

33. jednání ZM Třeboně (12. 5. 2014)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.3.2014 do 30.4.2014
 • 4Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 - 2017
 • 5"Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce
 • 6"Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce
 • 7"Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce
 • 8Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013
 • 9Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013
 • 10Finanční příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním příspěvekem
 • 11Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014
 • 12Poskytnutí příspěvku HZS JČK a schválení návrhu znění smlouvy
 • 13Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant - II. etapa)
 • 14Nákup vodovodu Gigant do vlastnictví města Třeboně
 • 15Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m² v k. ú. Třeboň
 • 16Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m² v k. ú. Třeboň
 • 17Záměr prodje pozemku p. č. KN 2197/14 o výměře 14 m² v k. ú. Třeboň
 • 18Záměr směny části pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice - 2. etapa + uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň
 • 19Směna pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m² za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m², vše v k. ú. Třeboň
 • 20Zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku p. č. KN 1534/12 v k. ú. Třeboň - kanalizační stoka
 • 21Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014
 • 22Určený zastupitel pro územně plánovací činnost na území města Třeboně
 • 23Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s.
 • 24Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic - Hospicová péče sv. Kleofáše
 • 25Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně
 • 26Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:42, délka: 05:08Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 10:50, délka: 01:39Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 12:29, délka: 06:05Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.3.2014 do 30.4.2014
  • začátek: 12:42, délka: 05:52Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

 4. začátek: 18:34, délka: 06:22Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 - 2017
 5. začátek: 24:56, délka: 1h10:38"Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce
  • začátek: 40:09, délka: 55:25Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Ďoubal Jan, Ing.; Hadravová Ladislava; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Neužil Josef; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 6. začátek: 1h35:34, délka: 02:10"Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce
 7. začátek: 1h37:44, délka: 47:52"Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce
  • začátek: 1h49:32, délka: 34:19Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h23:51, délka: 01:45Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 2h25:36, délka: 54:20Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013
  • začátek: 2h27:23, délka: 52:33Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 9. začátek: 3h19:56, délka: 02:47Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013
 10. začátek: 3h22:43, délka: 10:08Finanční příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním příspěvekem
 11. začátek: 3h32:51, délka: 04:11Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014
 12. začátek: 3h37:02, délka: 02:24Poskytnutí příspěvku HZS JČK a schválení návrhu znění smlouvy
 13. začátek: 3h39:26, délka: 04:31Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant - II. etapa)
 14. začátek: 3h43:57, délka: 03:20Nákup vodovodu Gigant do vlastnictví města Třeboně
 15. začátek: 3h47:17, délka: 02:56Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m² v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 3h50:13, délka: 02:22Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m² v k. ú. Třeboň
 17. začátek: 3h52:35, délka: 05:08Záměr prodje pozemku p. č. KN 2197/14 o výměře 14 m² v k. ú. Třeboň
 18. začátek: 3h57:43, délka: 03:32Záměr směny části pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice - 2. etapa + uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň
 19. začátek: 4h01:15, délka: 02:38Směna pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m² za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m², vše v k. ú. Třeboň
 20. začátek: 4h03:53, délka: 02:04Zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku p. č. KN 1534/12 v k. ú. Třeboň - kanalizační stoka
 21. začátek: 4h05:57, délka: 06:15Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014
 22. začátek: 4h12:12, délka: 01:28Určený zastupitel pro územně plánovací činnost na území města Třeboně
 23. začátek: 4h13:40, délka: 03:30Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s.
 24. začátek: 4h17:10, délka: 06:26Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic - Hospicová péče sv. Kleofáše
 25. začátek: 4h23:36, délka: 03:42Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně
 26. začátek: 4h27:18, délka: -4h27:18Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství