Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 26. 3. 2018 (26. 3. 2018)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018.
 • 4Rozpočtové opatření č. 21 – schválení realizace stavby „Zimní stadion Třeboň“.
 • 5Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
 • 6Dotace na akci hodnou zřetele – Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2018
 • 7Dotace na akci hodnou zřetele – mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2018
 • 8Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady
 • 9Finanční dar Nadaci Jihočeské cyklostezky
 • 10Záměr prodeje BJ č. 1052/15, ul. Táboritská, Třeboň
 • 11Nákup pozemku p. č. KN 2268 o výměře 19 m2 v k. ú. Břilice od SPÚ
 • 12Prodej částí pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň
 • 13Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 • 14Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné
 • 15Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991817 – pozemek p. č. KN 1639/1 k. ú. Třeboň
 • 16Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň
 • 17Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000
 • 18Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349, Třeboň ze dne 27.06.2017
 • 19Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství
 • 20Parkoviště Táboritská, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku
 • 21Dopis týkající se přistávací plochy u lokality Dvorce
 • 22Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:25, délka: 02:32Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 06:57, délka: 00:50Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 07:47, délka: 00:39Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018.
 4. začátek: 08:26, délka: 1h38:27Rozpočtové opatření č. 21 – schválení realizace stavby „Zimní stadion Třeboň“.
 5. začátek: 1h46:53, délka: 53:00Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
 6. začátek: 2h39:53, délka: 03:48Dotace na akci hodnou zřetele – Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2018
 7. začátek: 2h43:41, délka: 01:40Dotace na akci hodnou zřetele – mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2018
 8. začátek: 2h45:21, délka: 30:13Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady
 9. začátek: 3h15:34, délka: 06:12Finanční dar Nadaci Jihočeské cyklostezky
 10. začátek: 3h21:46, délka: 10:01Záměr prodeje BJ č. 1052/15, ul. Táboritská, Třeboň
 11. začátek: 3h31:47, délka: 02:22Nákup pozemku p. č. KN 2268 o výměře 19 m2 v k. ú. Břilice od SPÚ
 12. začátek: 3h34:09, délka: 01:51Prodej částí pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 3h36:00, délka: 03:11Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 14. začátek: 3h39:11, délka: 07:54Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné
 15. začátek: 3h47:05, délka: 02:14Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991817 – pozemek p. č. KN 1639/1 k. ú. Třeboň
 16. začátek: 3h49:19, délka: 12:36Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň
 17. začátek: 4h01:55, délka: 09:57Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000
 18. začátek: 4h11:52, délka: 01:57Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349, Třeboň ze dne 27.06.2017
 19. začátek: 4h13:49, délka: 02:05Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství
 20. začátek: 4h15:54, délka: 02:04Parkoviště Táboritská, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku
 21. začátek: 4h17:58, délka: 06:08Dopis týkající se přistávací plochy u lokality Dvorce
 22. začátek: 4h24:06, délka: -4h24:-6Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství