Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 28. 1. 2019 (28. 1. 2019)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 • 4Rozpočet města Třeboně na rok 2019
 • 5Záměr prodeje pozemku p.č. KN 702/2 v k. ú. Třeboň
 • 6Záměr prodeje bytových jednotek ve střešní nástavbě
 • 7Směna části pozemku p.č. KN 4394 za část pozemku p.č. KN 4463
 • 8Stezka ul. Pražská - sídl. Gigant - směna pozemků
 • 9Bezúplatný převod pozemků
 • 10Záměr zřízení dozorčí rady v obchodní společnosti Městská Vodohospodářská s. r. o.
 • 11Polní cesty v k.ú. Třeboň
 • 12Zrušení změny č. 4 územního plánu obce Třeboň
 • 13Schválení pořízení změny č. 5 Územního plánu Třeboň
 • 14Jmenování paní Anny Kahounové na pozici určeného zastupitele
 • 15Doplnění priorit Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav
 • 16Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výše odměn neuvolněného starosty
 • 17Zřízení osadních výborů a určení počtu členů
 • 18Směrnice pro ochranu osobních údajů
 • 19Ustanovení politika Zdravého města pro místní Agendu 21
 • 20Diskuze
 1. začátek: 05:05, délka: 24:59Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  • začátek: 06:54, délka: 23:10Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hladílek Jiří, MUDr.; Holzer Filip; Jenisová Terezie, Mgr.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

 2. začátek: 30:04, délka: 06:02Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
  • začátek: 30:06, délka: 06:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 3. začátek: 36:06, délka: 00:48Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 4. začátek: 36:54, délka: 1h40:51Rozpočet města Třeboně na rok 2019
  • začátek: 49:59, délka: 1h25:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Hladílek Jiří, MUDr.; Holzer Filip; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Kuta Jiří, Ing. et Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pfeifer František, MUDr.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

  • začátek: 2h15:35, délka: 02:10Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 2h17:45, délka: 09:33Záměr prodeje pozemku p.č. KN 702/2 v k. ú. Třeboň
 6. začátek: 2h27:18, délka: 08:07Záměr prodeje bytových jednotek ve střešní nástavbě
 7. začátek: 2h35:25, délka: 02:07Směna části pozemku p.č. KN 4394 za část pozemku p.č. KN 4463
 8. začátek: 2h37:32, délka: 02:02Stezka ul. Pražská - sídl. Gigant - směna pozemků
 9. začátek: 2h39:34, délka: 05:12Bezúplatný převod pozemků
 10. začátek: 2h44:46, délka: 08:00Záměr zřízení dozorčí rady v obchodní společnosti Městská Vodohospodářská s. r. o.
 11. začátek: 2h52:46, délka: 03:45Polní cesty v k.ú. Třeboň
 12. začátek: 2h56:31, délka: 02:32Zrušení změny č. 4 územního plánu obce Třeboň
 13. začátek: 2h59:03, délka: 01:17Schválení pořízení změny č. 5 Územního plánu Třeboň
 14. začátek: 3h00:20, délka: 01:06Jmenování paní Anny Kahounové na pozici určeného zastupitele
 15. začátek: 3h01:26, délka: 01:47Doplnění priorit Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav
 16. začátek: 3h03:13, délka: 15:54Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výše odměn neuvolněného starosty
  • začátek: 3h04:15, délka: 14:26Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h18:41, délka: 00:26Návrh usnesení a hlasování
 17. začátek: 3h19:07, délka: 02:30Zřízení osadních výborů a určení počtu členů
 18. začátek: 3h21:37, délka: 00:49Směrnice pro ochranu osobních údajů
 19. začátek: 3h22:26, délka: 00:47Ustanovení politika Zdravého města pro místní Agendu 21
 20. začátek: 3h23:13, délka: -3h23:13Diskuze
  • začátek: 3h23:13, délka: 00:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

«Související odkazy

Partnerství