Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 29. 1. 2018 (29. 1. 2018)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Doplnění vedlejších polních cest do priorit plánu Komplexních pozem úprav v k. ú. Branná
 • 3Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 • 4Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 do 17.3.2018
 • 5Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozopočtu.
 • 6Rozpočtové opatření č. 4 pronájem - vodohospodářská infrastruktura
 • 7Poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
 • 8Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018
 • 9Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína
 • 10Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13...
 • 11Nákup pozemků p. č. KN 3000, p. č. KN 3001, p. č. KN 3002, p. č. KN 3003
 • 12Prodej části pozemku p. č. KN 2195/7 v k. ú. Třeboň
 • 13Prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 • 14Směna části pozemku p. č. KN 1/1 o výměře 340 m²
 • 15Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň - žádost o bezúplatný převod části pozemku.
 • 16Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
 • 17Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok
 • 18Prodej bytu U Francouzů
 • 19Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:45, délka: 02:43Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 07:28, délka: 34:44Doplnění vedlejších polních cest do priorit plánu Komplexních pozem úprav v k. ú. Branná
  • začátek: 09:34, délka: 30:35Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 40:09, délka: 02:03Návrh usnesení a hlasování
 3. začátek: 42:12, délka: 00:34Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 4. začátek: 42:46, délka: 00:32Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 do 17.3.2018
 5. začátek: 43:18, délka: 23:00Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozopočtu.
  • začátek: 47:53, délka: 17:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jirák Bohuslav, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h05:24, délka: 00:54Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 1h06:18, délka: 04:35Rozpočtové opatření č. 4 pronájem - vodohospodářská infrastruktura
 7. začátek: 1h10:53, délka: 04:07Poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
 8. začátek: 1h15:00, délka: 04:59Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018
 9. začátek: 1h19:59, délka: 02:46Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína
 10. začátek: 1h22:45, délka: 04:16Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13...
 11. začátek: 1h27:01, délka: 03:05Nákup pozemků p. č. KN 3000, p. č. KN 3001, p. č. KN 3002, p. č. KN 3003
 12. začátek: 1h30:06, délka: 01:39Prodej části pozemku p. č. KN 2195/7 v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 1h31:45, délka: 01:29Prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 14. začátek: 1h33:14, délka: 03:04Směna části pozemku p. č. KN 1/1 o výměře 340 m²
 15. začátek: 1h36:18, délka: 03:32Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň - žádost o bezúplatný převod části pozemku.
 16. začátek: 1h39:50, délka: 02:08Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
 17. začátek: 1h41:58, délka: 02:22Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok
 18. začátek: 1h44:20, délka: 01:48Prodej bytu U Francouzů
 19. začátek: 1h46:08, délka: -1h46:-8Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství