Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 26. 6. 2017 (26. 6. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Návrh na konání místního referenda
 • 3Návrh na zřízení příspěvkové organizace (sportoviště) a rozpočtové opatření č. 65
 • 4Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 5Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 10.5.2017 do 7.6.2017
 • 6Rozpočtové opatření č. 58 - Daň z příjmů právnických osob za obce
 • 7Dotace na akci hodnou zřetele - Okolo Třeboně 2017
 • 8Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1180/3 v k. ú. Třeboň
 • 9Záměr prodeje pozemků p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň
 • 10Uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikace a chodník na pozemku p. č. KN 1639/2 k. ú. Třeboň
 • 11Dodatek č. 3 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň
 • 12Obecně závazná vyhláška města Třeboň o provozování pouliční umělecké produkce
 • 13Poskytnutí finančního daru nadací Jihočeské cyklostezky
 • 14Spolupráce města Třeboň s Jihočeskou rozvojovou o.p.s.
 • 15Uzavření dohody o pratnerství mezi městem Třeboň a zemským okresem Freyung-Grafenau
 • 16Závěrečný účet a zpráva o hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2016
 • 17Závěrečný účet DSO Česká inspirace
 • 18Rozpočtové opatření č. 78 Akce rekonstrukce ulice Boženy Němcové
 • 19Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:22, délka: 03:20Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 07:42, délka: 2h25:43Návrh na konání místního referenda
  • začátek: 39:57, délka: 1h40:12Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Neužil Josef; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h20:09, délka: 13:16Návrh usnesení a hlasování
 3. začátek: 2h33:25, délka: 20:32Návrh na zřízení příspěvkové organizace (sportoviště) a rozpočtové opatření č. 65
 4. začátek: 2h53:57, délka: 01:01Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 5. začátek: 2h54:58, délka: 00:27Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 10.5.2017 do 7.6.2017
 6. začátek: 2h55:25, délka: 01:40Rozpočtové opatření č. 58 - Daň z příjmů právnických osob za obce
 7. začátek: 2h57:05, délka: 01:25Dotace na akci hodnou zřetele - Okolo Třeboně 2017
 8. začátek: 2h58:30, délka: 04:57Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1180/3 v k. ú. Třeboň
 9. začátek: 3h03:27, délka: 26:11Záměr prodeje pozemků p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň
  • začátek: 3h08:56, délka: 17:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Polčáková Jana, Mgr.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 3h25:59, délka: 03:39Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 3h29:38, délka: 02:20Uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad, kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikace a chodník na pozemku p. č. KN 1639/2 k. ú. Třeboň
 11. začátek: 3h31:58, délka: 01:31Dodatek č. 3 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň
 12. začátek: 3h33:29, délka: 07:24Obecně závazná vyhláška města Třeboň o provozování pouliční umělecké produkce
 13. začátek: 3h40:53, délka: 03:30Poskytnutí finančního daru nadací Jihočeské cyklostezky
 14. začátek: 3h44:23, délka: 02:22Spolupráce města Třeboň s Jihočeskou rozvojovou o.p.s.
 15. začátek: 3h46:45, délka: 02:13Uzavření dohody o pratnerství mezi městem Třeboň a zemským okresem Freyung-Grafenau
 16. začátek: 3h48:58, délka: 02:53Závěrečný účet a zpráva o hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2016
 17. začátek: 3h51:51, délka: 01:19Závěrečný účet DSO Česká inspirace
 18. začátek: 3h53:10, délka: 04:32Rozpočtové opatření č. 78 Akce rekonstrukce ulice Boženy Němcové
 19. začátek: 3h57:42, délka: -3h57:42Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství