Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

27. jednání ZM Třeboně (9. 9. 2013)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 13.6.2013 do 28.8.2013
 • 4Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně.
 • 5Přehled plnění rozpočtu města k 31.7.2013.
 • 6Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním.
 • 7Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova".
 • 8Záměr prodeje části pozemku P.Č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m² v k. ú. Břilice.
 • 9Záměr prodeje částí pozemku P.Č. kn 160-1, P. Č. KN 160/4 a P. Č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305m² v k. ú. Branná.
 • 10Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 27/24 o výměře 117m² v k. ú. Branná.
 • 11Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 1705/11 o výměře 457m² v k. ú. Třeboň.
 • 12Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 2864 o výměře 198m² v k. ú. Branná.
 • 13Záměr prodeje pozemku P. Č KN 2021/2 o výměře 94m² v k. ú. Třeboň.
 • 14Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 683/2 o výměře 391m² v k. ú. Přeseka.
 • 15Záměr prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
 • 16Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně.
 • 17Nákup částí pozemků P. Č. KN 139, P. Č. KN 180/42, P. Č. KN 180/28 v k. ú. Břilice - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
 • 18Směna pozemku P. Č. KN 2502/4 o výměře 22m² za část pozemku P. Č. KN 2276/10 (Dle geometrikcého plánu č. 3392 - 62/2013 pozemek P. Č. KN 2276/62) o výměře 22m² vše v obci a k. ú. Třeboň.
 • 19Pozemek P. Č KN 593/3 a st. P. Č. KN 267 v k. ú. Břilice - duplicitní zápis vlastnictví.
 • 20Nákup budovy čp. 261 vč. P. Č. KN 127/12, budovy Čp. 347 vč P. Č. KN 127/3, P. Č. KN 127/4 a P. Č. KN 127/13, vše v k. ú. Třeboň - uzavření smlouvy budoucí kupní.
 • 21Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a P. Č. ST. KN o výměře 716 m² a P. Č. KN 2827/2 o výměře 578m² v k. ú. Branná - revokace usnesení.
 • 22Prodej pozemku P. Č. KN 1897/143 a P. Č. KN 1897/66 v k. ú. Třeboň, manželé Pavel a Mgr. Monika Duškovi - úhrada kupní ceny.
 • 23Záměr prodeje BJ č. 1229/5, ul. Lázeňská, Třeboň.
 • 24Záměr prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň.
 • 25Záměr prodeje BJ č. 376/5, ul. Lidická, Třeboň.
 • 26Prodej BJ č. 812/1, ul. boženy Němcové, Třeboň.
 • 27Prodej BJ č. 1055/25, byt č. 7, ul. Boženy Němcové, Třeboň.
 • 28Revokace usnesení zastupitelstva města č. 118/2012-17 a č. 34/2013-24.
 • 29Žádost paní Petry Müllerové a paní Michaely Müllerové, obě bytem přemyslova 187, 379 01 Třeboň, o změnu územního plánu Třeboň v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 • 30Volba určeného zastupitele pro územně plánovací činnost v Třeboni.
 • 31Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací spojené se smlouvou budoucí o zřízení - vodovodní a kanalizační řad v k. ú. Břilice.
 • 32Podání žádosti o bezplatné převedení majetku doborolného svazku obcí, Vodovod Hamr území obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7)Stanov dobovolného svozku obcí Vodovod Hamr.
 • 33Fórum zdravého města - řešení problémů.
 • 34Požadavek zastupitelů ODS - zrušení usnesení ZM č. 3 3/2013-24 ze dne 18. 3. 2013.
 • 35Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 05:36, délka: 04:10Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 09:46, délka: 01:39Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 11:25, délka: 00:57Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 13.6.2013 do 28.8.2013
 4. začátek: 12:22, délka: 27:03Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně.
  • začátek: 13:55, délka: 23:26Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 37:21, délka: 02:04Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 39:25, délka: 10:04Přehled plnění rozpočtu města k 31.7.2013.
 6. začátek: 49:29, délka: 1h43:48Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním.
  • začátek: 57:35, délka: 1h31:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h29:11, délka: 04:06Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 2h33:17, délka: 45:26Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova".
  • začátek: 2h40:31, délka: 36:09Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h16:40, délka: 02:03Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 3h18:43, délka: 01:34Záměr prodeje části pozemku P.Č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m² v k. ú. Břilice.
 9. začátek: 3h20:17, délka: 03:42Záměr prodeje částí pozemku P.Č. kn 160-1, P. Č. KN 160/4 a P. Č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305m² v k. ú. Branná.
 10. začátek: 3h23:59, délka: 01:42Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 27/24 o výměře 117m² v k. ú. Branná.
 11. začátek: 3h25:41, délka: 08:07Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 1705/11 o výměře 457m² v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 3h33:48, délka: 01:48Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 2864 o výměře 198m² v k. ú. Branná.
 13. začátek: 3h35:36, délka: 01:31Záměr prodeje pozemku P. Č KN 2021/2 o výměře 94m² v k. ú. Třeboň.
 14. začátek: 3h37:07, délka: 03:10Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 683/2 o výměře 391m² v k. ú. Přeseka.
 15. začátek: 3h40:17, délka: 10:47Záměr prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
 16. začátek: 3h51:04, délka: 09:54Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně.
 17. začátek: 4h00:58, délka: 03:47Nákup částí pozemků P. Č. KN 139, P. Č. KN 180/42, P. Č. KN 180/28 v k. ú. Břilice - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
 18. začátek: 4h04:45, délka: 02:34Směna pozemku P. Č. KN 2502/4 o výměře 22m² za část pozemku P. Č. KN 2276/10 (Dle geometrikcého plánu č. 3392 - 62/2013 pozemek P. Č. KN 2276/62) o výměře 22m² vše v obci a k. ú. Třeboň.
 19. začátek: 4h07:19, délka: 04:20Pozemek P. Č KN 593/3 a st. P. Č. KN 267 v k. ú. Břilice - duplicitní zápis vlastnictví.
 20. začátek: 4h11:39, délka: 20:29Nákup budovy čp. 261 vč. P. Č. KN 127/12, budovy Čp. 347 vč P. Č. KN 127/3, P. Č. KN 127/4 a P. Č. KN 127/13, vše v k. ú. Třeboň - uzavření smlouvy budoucí kupní.
 21. začátek: 4h32:08, délka: 05:53Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a P. Č. ST. KN o výměře 716 m² a P. Č. KN 2827/2 o výměře 578m² v k. ú. Branná - revokace usnesení.
 22. začátek: 4h38:01, délka: 02:09Prodej pozemku P. Č. KN 1897/143 a P. Č. KN 1897/66 v k. ú. Třeboň, manželé Pavel a Mgr. Monika Duškovi - úhrada kupní ceny.
 23. začátek: 4h40:10, délka: 02:03Záměr prodeje BJ č. 1229/5, ul. Lázeňská, Třeboň.
 24. začátek: 4h42:13, délka: 02:34Záměr prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň.
 25. začátek: 4h44:47, délka: 01:35Záměr prodeje BJ č. 376/5, ul. Lidická, Třeboň.
 26. začátek: 4h46:22, délka: 02:09Prodej BJ č. 812/1, ul. boženy Němcové, Třeboň.
 27. začátek: 4h48:31, délka: 02:07Prodej BJ č. 1055/25, byt č. 7, ul. Boženy Němcové, Třeboň.
 28. začátek: 4h50:38, délka: 02:28Revokace usnesení zastupitelstva města č. 118/2012-17 a č. 34/2013-24.
 29. začátek: 4h53:06, délka: 03:24Žádost paní Petry Müllerové a paní Michaely Müllerové, obě bytem přemyslova 187, 379 01 Třeboň, o změnu územního plánu Třeboň v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 30. začátek: 4h56:30, délka: 01:36Volba určeného zastupitele pro územně plánovací činnost v Třeboni.
 31. začátek: 4h58:06, délka: 02:16Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací spojené se smlouvou budoucí o zřízení - vodovodní a kanalizační řad v k. ú. Břilice.
 32. začátek: 5h00:22, délka: 53:09Podání žádosti o bezplatné převedení majetku doborolného svazku obcí, Vodovod Hamr území obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7)Stanov dobovolného svozku obcí Vodovod Hamr.
 33. začátek: 5h53:31, délka: 04:07Fórum zdravého města - řešení problémů.
 34. začátek: 5h57:38, délka: 46:28Požadavek zastupitelů ODS - zrušení usnesení ZM č. 3 3/2013-24 ze dne 18. 3. 2013.
  • začátek: 6h12:02, délka: 30:55Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 6h42:57, délka: 01:09Návrh usnesení a hlasování
 35. začátek: 6h44:06, délka: -6h44:-6Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství