Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

36. jednání ZM Třeboně (15. 9. 2014)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 12. 6. 2014 do 27. 8. 2014
 • 4Přehled plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014, mezitimní účetní závěrka k 30. 6. 2014
 • 5Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň.
 • 6Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 16/1 o výměře 36 m² v k. ú. Stará Hlína
 • 7Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1/10 o výměře cca 300 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 • 8Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 741/2 p. č. PK 368) o výměře 24 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 • 9Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej pozemku ve studii označeném jako č. 6
 • 10Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. 2192, vše v k. ú. Břilice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
 • 11Schválení omezujících podmínek bezúplatného převodu p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m² v k. ú. Břilice od ÚZSVM.
 • 12Prodej BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň - odstoupení od koupě
 • 13Podání žádosti o bezplatné převedení maetku dobrovolného svazku obcí "vodovod Hamr" na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) Stanov dobrovolného svazku obcí vodovod Hamr
 • 14"Zateplení MS Jeronýmova 183, Třeboň" - schválení realizace
 • 15Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí doata z regionálního programu NUTS II jihozápad mezi regionální radou regionu soudržnosti jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 379 01 České Budějovice a městem Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, Na projekt s názvem "Chodníky v Novohradské ulici v Třeboni - 2.,3., 4. a 5. etapa"
 • 16Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 - revokace usnesení č. 272/2014-109 ze dne 16. 4. 2014
 • 17Připojení se města Třeboň k "Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Jihočeského kraje".
 • 18Vydání regulačního plánu - "Zastavitelná plocha BM3 v Třeboni"
 • 19Vydání regulačního plánu - "Zastavitelná plocha OS5 v Třeboni"
 • 20Opakovaná žádost paní Petry Müllerové a pí. Michaely Müllerové, obě bytem Přemyslova 187, 379 01 Třeboň, o změnu územního plánu Třeboň v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, pozemková parcela p. č. PK 84, na stavební pozemek
 • 21Dodatek č. 8 ke zřizovací listině základní školy Třeboň, Na Sadech 375, plné znění listiny základní školy Třeboň, Na Sadech 375
 • 22souhlas se zařezním území obce Třeboň do působnosti MAS Třeboňsko a realizace strategie MAS
 • 23Rozpočtové opatření č. 83 - rozvoj cyklistiky v Třeboni
 • 24Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:06, délka: 03:37Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 08:43, délka: 00:28Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 09:11, délka: 00:23Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 12. 6. 2014 do 27. 8. 2014
 4. začátek: 09:34, délka: 02:58Přehled plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014, mezitimní účetní závěrka k 30. 6. 2014
  • začátek: 11:02, délka: 01:30Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.

 5. začátek: 12:32, délka: 05:54Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň.
 6. začátek: 18:26, délka: 02:47Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 16/1 o výměře 36 m² v k. ú. Stará Hlína
 7. začátek: 21:13, délka: 02:53Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1/10 o výměře cca 300 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 8. začátek: 24:06, délka: 02:09Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 741/2 p. č. PK 368) o výměře 24 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 9. začátek: 26:15, délka: 05:02Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej pozemku ve studii označeném jako č. 6
 10. začátek: 31:17, délka: 03:35Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. 2192, vše v k. ú. Břilice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
 11. začátek: 34:52, délka: 02:56Schválení omezujících podmínek bezúplatného převodu p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m² v k. ú. Břilice od ÚZSVM.
 12. začátek: 37:48, délka: 01:58Prodej BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň - odstoupení od koupě
 13. začátek: 39:46, délka: 03:55Podání žádosti o bezplatné převedení maetku dobrovolného svazku obcí "vodovod Hamr" na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) Stanov dobrovolného svazku obcí vodovod Hamr
 14. začátek: 43:41, délka: 05:55"Zateplení MS Jeronýmova 183, Třeboň" - schválení realizace
 15. začátek: 49:36, délka: 00:43Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí doata z regionálního programu NUTS II jihozápad mezi regionální radou regionu soudržnosti jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 379 01 České Budějovice a městem Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, Na projekt s názvem "Chodníky v Novohradské ulici v Třeboni - 2.,3., 4. a 5. etapa"
 16. začátek: 50:19, délka: 03:06Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 - revokace usnesení č. 272/2014-109 ze dne 16. 4. 2014
 17. začátek: 53:25, délka: 16:05Připojení se města Třeboň k "Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Jihočeského kraje".
 18. začátek: 1h09:30, délka: 09:15Vydání regulačního plánu - "Zastavitelná plocha BM3 v Třeboni"
 19. začátek: 1h18:45, délka: 01:37Vydání regulačního plánu - "Zastavitelná plocha OS5 v Třeboni"
 20. začátek: 1h20:22, délka: 05:01Opakovaná žádost paní Petry Müllerové a pí. Michaely Müllerové, obě bytem Přemyslova 187, 379 01 Třeboň, o změnu územního plánu Třeboň v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, pozemková parcela p. č. PK 84, na stavební pozemek
 21. začátek: 1h25:23, délka: 02:58Dodatek č. 8 ke zřizovací listině základní školy Třeboň, Na Sadech 375, plné znění listiny základní školy Třeboň, Na Sadech 375
 22. začátek: 1h28:21, délka: 01:42souhlas se zařezním území obce Třeboň do působnosti MAS Třeboňsko a realizace strategie MAS
 23. začátek: 1h30:03, délka: 09:51Rozpočtové opatření č. 83 - rozvoj cyklistiky v Třeboni
 24. začátek: 1h39:54, délka: -1h39:54Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství