Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Ustavující zastupitelstvo (13. 11. 2018)

 • 1Zahájení
 • 2Složení slibu členů zastupitelstva města
 • 3Určení sktrutátora, zapisovatele a volba ověřovatelů
 • 4Schválení programu
 • 5Volba mandátové komise
 • 6Volba volební a návrhové komise
 • 7Stanovení počtu místostarostů
 • 8Stanovení počtu členů rady města
 • 9Určení dlouhodobě uvolněných funkcí
 • 10Určení způsobů volby starosty, místostarostů, členů rady a členů výborů
 • 11Volba starosty
 • 12Volba prvního místostarosty
 • 13Volba druhého místostarosty
 • 14Volba členů rady města
 • 15Zřízení kontrolního a finančního výboru, určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
 • 16Volba předsedy finančního výboru
 • 17Volba předsedy kontrolního výboru
 • 18Volba členů finančního výboru
 • 19Volba členů kontrolního výboru
 • 20Diskuze
 1. začátek: 16:08, délka: 25:43Zahájení
 2. začátek: 41:51, délka: 08:03Složení slibu členů zastupitelstva města
 3. začátek: 49:54, délka: 00:53Určení sktrutátora, zapisovatele a volba ověřovatelů
 4. začátek: 50:47, délka: 06:47Schválení programu

  Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Váňa Jan, PaedDr.

 5. začátek: 57:34, délka: 03:20Volba mandátové komise
 6. začátek: 1h00:54, délka: 04:27Volba volební a návrhové komise
 7. začátek: 1h05:21, délka: 00:48Stanovení počtu místostarostů
 8. začátek: 1h06:09, délka: 00:37Stanovení počtu členů rady města
 9. začátek: 1h06:46, délka: 24:13Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Ďoubal Jan, Ing.; Holzer Filip; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Ludvík Viktor; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 10. začátek: 1h30:59, délka: 06:36Určení způsobů volby starosty, místostarostů, členů rady a členů výborů

  Diskutující zastupitelé: Holzer Filip; Kahounová Anna

 11. začátek: 1h37:35, délka: 19:57Volba starosty

  Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.

 12. začátek: 1h57:32, délka: 13:32Volba prvního místostarosty

  Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Váňa Jan, PaedDr.

 13. začátek: 2h11:04, délka: 18:36Volba druhého místostarosty

  Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Werner Petr, Mgr.

 14. začátek: 2h29:40, délka: 22:24Volba členů rady města
 15. začátek: 2h52:04, délka: 01:00Zřízení kontrolního a finančního výboru, určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
 16. začátek: 2h53:04, délka: 13:21Volba předsedy finančního výboru
 17. začátek: 3h06:25, délka: 11:05Volba předsedy kontrolního výboru
 18. začátek: 3h17:30, délka: 17:02Volba členů finančního výboru
 19. začátek: 3h34:32, délka: 52:26Volba členů kontrolního výboru
 20. začátek: 4h26:58, délka: -4h26:58Diskuze

«Související odkazy

Partnerství