Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

14. jednání ZM Třeboně (30. 1. 2012)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 7.12.2011 do 30.1.2012.
 • 4Rozpočtové opatření č. 137 - řízení likvidity.
 • 5Rozpočtové opatření č. 139 - vyřazení neobdržené dotace na akci "Most Vodárenská."
 • 6Rozpočtové opatření č. 140 - vyřazení neobdržené dotace na akci "Technologické centrum."
 • 7Rozpočtové opatření č. 141 - ponížení dotace na akci "ČOV Třeboň".
 • 8Rozpočtové opatření č. 1 - úpravy schváleného rozpočtu.
 • 9Rozpočtové opatření č. 2 - zřízení výdajové položky Nákup majetkových podílů Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., nabídka na odkoupení podílu ve společnosti.
 • 10Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 1/2012.
 • 11Záměr prodeje pozemku p. č. KN 209/41 o výměře 33 m² v k. ú. Třeboň.
 • 12Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 862/1 o výměře cca 2 m² v k. ú. Třeboň.
 • 13Záměr prodeje části pozemku p. č. Kn 1532/1 v k. ú. Třeboň.
 • 14Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1514 o výměře cca 90 m² v k. ú. Třeboň.
 • 15Záměr směny částí pozemků p. č. PK 113/7, p. č. PK 113/6 a p. č. PK 113/13 za část pozemku p. č. KN 1/1, vše v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 • 16Prodej pozemku p. č. KN 2189/18 v k. ú. Třeboň.
 • 17Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 21 m² a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 259 m² vč. porostu v k. ú. Břilice.
 • 18Nákup části pozemku p. č. KN 20/1 o výměře 62 m² v k. ú. Stará Hlína do vlastnictví města Třeboně.
 • 19Nákup části pozemku p. č. PK 113/4 a p. č. PK 113/5 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 • 20Směna části pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny o výměře cca 451 m² za část pozemku p. č. KN 2371/35 v k. ú. Třeboň o výměře cca 200 m² a za část pozemku p. č. PK 113/8 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny o výměře cca 80 m², včetně doplatku.
 • 21Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1098/4, p. č. KN 1098/6, p. č. KN 1098/21, p. č. KN 1098/24, p. č. KN 1098/31, vše v k. ú. Třeboň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 22Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla - Most přes Podřezanskou stoku, k. ú. Třeboň.
 • 23Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1544/13 a p. č. KN 1544/14, vše v k. ú. Třeboň, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 24Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1931/5 v k. ú. Břilice - doplnění usnesení.
 • 25Převod p. č. KN 767 v k. ú. Třeboň - doplnění usnesení.
 • 26Pozemek p. č. KN 2250 v k. ú. Zvíkov u Lišova.
 • 27Uzavření dodatků ke kupním smlouvám na darování částí pozemku v k. ú. Přeseka a části pozemků v k. ú. Třeboň.
 • 28Pozemek p. č. KN 1534/12 v obci a k. ú. Třeboň.
 • 29Změna katastrální hranice mezi k. ú. Břilice a k. ú. Přeseka a mezi k. ú. Břilice a k. ú. Spolí u Ledenic.
 • 30Zpráva o výsledku kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec.
 • 31Členské příspěvky sdružením 2012.
 • 32Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 04:52, délka: 08:24Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 13:16, délka: 01:24Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 14:40, délka: 03:22Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 7.12.2011 do 30.1.2012.
 4. začátek: 18:02, délka: 03:43Rozpočtové opatření č. 137 - řízení likvidity.
 5. začátek: 21:45, délka: 01:59Rozpočtové opatření č. 139 - vyřazení neobdržené dotace na akci "Most Vodárenská."
 6. začátek: 23:44, délka: 01:47Rozpočtové opatření č. 140 - vyřazení neobdržené dotace na akci "Technologické centrum."
 7. začátek: 25:31, délka: 02:13Rozpočtové opatření č. 141 - ponížení dotace na akci "ČOV Třeboň".
 8. začátek: 27:44, délka: 13:51Rozpočtové opatření č. 1 - úpravy schváleného rozpočtu.
 9. začátek: 41:35, délka: 09:19Rozpočtové opatření č. 2 - zřízení výdajové položky Nákup majetkových podílů Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., nabídka na odkoupení podílu ve společnosti.
  • začátek: 44:19, délka: 04:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 48:43, délka: 02:11Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 50:54, délka: 02:45Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 1/2012.
 11. začátek: 53:39, délka: 02:00Záměr prodeje pozemku p. č. KN 209/41 o výměře 33 m² v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 55:39, délka: 35:19Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 862/1 o výměře cca 2 m² v k. ú. Třeboň.
  • začátek: 57:24, délka: 31:07Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Košinová Marie, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h28:31, délka: 02:27Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 1h30:58, délka: 02:58Záměr prodeje části pozemku p. č. Kn 1532/1 v k. ú. Třeboň.
 14. začátek: 1h33:56, délka: 03:14Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1514 o výměře cca 90 m² v k. ú. Třeboň.
 15. začátek: 1h37:10, délka: 02:59Záměr směny částí pozemků p. č. PK 113/7, p. č. PK 113/6 a p. č. PK 113/13 za část pozemku p. č. KN 1/1, vše v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 16. začátek: 1h40:09, délka: 03:20Prodej pozemku p. č. KN 2189/18 v k. ú. Třeboň.
 17. začátek: 1h43:29, délka: 04:22Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 21 m² a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 259 m² vč. porostu v k. ú. Břilice.
 18. začátek: 1h47:51, délka: 03:37Nákup části pozemku p. č. KN 20/1 o výměře 62 m² v k. ú. Stará Hlína do vlastnictví města Třeboně.
 19. začátek: 1h51:28, délka: 02:20Nákup části pozemku p. č. PK 113/4 a p. č. PK 113/5 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 20. začátek: 1h53:48, délka: 03:35Směna části pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny o výměře cca 451 m² za část pozemku p. č. KN 2371/35 v k. ú. Třeboň o výměře cca 200 m² a za část pozemku p. č. PK 113/8 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny o výměře cca 80 m², včetně doplatku.
 21. začátek: 1h57:23, délka: 12:21Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1098/4, p. č. KN 1098/6, p. č. KN 1098/21, p. č. KN 1098/24, p. č. KN 1098/31, vše v k. ú. Třeboň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 22. začátek: 2h09:44, délka: 13:49Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla - Most přes Podřezanskou stoku, k. ú. Třeboň.
  • začátek: 2h12:35, délka: 09:58Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h22:33, délka: 01:00Návrh usnesení a hlasování
 23. začátek: 2h23:33, délka: 02:39Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1544/13 a p. č. KN 1544/14, vše v k. ú. Třeboň, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 24. začátek: 2h26:12, délka: 04:52Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1931/5 v k. ú. Břilice - doplnění usnesení.
 25. začátek: 2h31:04, délka: 10:19Převod p. č. KN 767 v k. ú. Třeboň - doplnění usnesení.
 26. začátek: 2h41:23, délka: 01:51Pozemek p. č. KN 2250 v k. ú. Zvíkov u Lišova.
 27. začátek: 2h43:14, délka: 05:16Uzavření dodatků ke kupním smlouvám na darování částí pozemku v k. ú. Přeseka a části pozemků v k. ú. Třeboň.
 28. začátek: 2h48:30, délka: 06:10Pozemek p. č. KN 1534/12 v obci a k. ú. Třeboň.
 29. začátek: 2h54:40, délka: 04:51Změna katastrální hranice mezi k. ú. Břilice a k. ú. Přeseka a mezi k. ú. Břilice a k. ú. Spolí u Ledenic.
 30. začátek: 2h59:31, délka: 01:25Zpráva o výsledku kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec.
 31. začátek: 3h00:56, délka: 06:42Členské příspěvky sdružením 2012.
 32. začátek: 3h07:38, délka: -3h-7:38Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství