Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

11. jednání ZM Třeboně (25. 1. 2016)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Revokace usnesení ZM č.178/2015-10 ze dne 14.12.2015, týkající se návrhu harmonogramu jednání ZM na 1. pololetí roku 2016
 • 4Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 19.11.2015 do 16.12.2015
 • 5Rozpočtové opatření č. 153 - přijetí investičního daru od Lázní Aurora, s. r. o.
 • 6Rozpočtové opatření č. 154 - úprava dotačních vztahů - Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického
 • 7Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2019
 • 8Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015
 • 9Nákup nemovistostí
 • 10Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2206/2 v k. ú. Třeboň
 • 11Záměr prodeje bytové jednotky
 • 12Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
 • 13Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 • 14Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
 • 15Zadání změny č. 1 územního plánu Třeboň
 • 16Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - cyklostezka Lužnice.
 • 17Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - Asociace měst pro cyklisty
 • 18Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 • 19Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 02:51, délka: 02:52Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 05:43, délka: 02:58Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  • začátek: 05:53, délka: 02:48Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Kubal Jaroslav, Ing.

 3. začátek: 08:41, délka: 01:15Revokace usnesení ZM č.178/2015-10 ze dne 14.12.2015, týkající se návrhu harmonogramu jednání ZM na 1. pololetí roku 2016
 4. začátek: 09:56, délka: 04:47Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 19.11.2015 do 16.12.2015
 5. začátek: 14:43, délka: 00:55Rozpočtové opatření č. 153 - přijetí investičního daru od Lázní Aurora, s. r. o.
 6. začátek: 15:38, délka: 05:09Rozpočtové opatření č. 154 - úprava dotačních vztahů - Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického
 7. začátek: 20:47, délka: 28:48Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2019
  • začátek: 22:16, délka: 27:01Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 49:17, délka: 00:18Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 49:35, délka: 17:01Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015
 9. začátek: 1h06:36, délka: 1h10:13Nákup nemovistostí
  • začátek: 1h10:34, délka: 1h02:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Kuta Jiří, Ing. et Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h12:55, délka: 03:54Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 2h16:49, délka: 03:07Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2206/2 v k. ú. Třeboň
 11. začátek: 2h19:56, délka: 02:09Záměr prodeje bytové jednotky
 12. začátek: 2h22:05, délka: 02:43Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
 13. začátek: 2h24:48, délka: 02:13Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 14. začátek: 2h27:01, délka: 02:04Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
 15. začátek: 2h29:05, délka: 02:53Zadání změny č. 1 územního plánu Třeboň
 16. začátek: 2h31:58, délka: 06:04Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - cyklostezka Lužnice.
  • začátek: 2h34:00, délka: 03:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 2h37:31, délka: 00:31Návrh usnesení a hlasování
 17. začátek: 2h38:02, délka: 01:50Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - Asociace měst pro cyklisty
 18. začátek: 2h39:52, délka: 03:13Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 19. začátek: 2h43:05, délka: -2h43:-5Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství