Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 12. 12. 2016 (12. 12. 2016)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci
 • 3Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 4Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.10.2016 do 23.11.2016
 • 5Rozpočtové opatření č. 132 - zapojení momořádných příjmů do rozpočtu a snížení kapitálových a běžných výdajů
 • 6Návrh rozpočtu města na rok 2017
 • 7Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020
 • 8Nákup pozemku p.č. KN 367/3 v k. ú. Třeboň vč. budovy bez č. p. / č. e. (jiná stavba) a budovy bez č. p. / č. č. postavené na pozemku p. č. KN 367/5 k. ú. Třeboň, rozpočtové opatření č. 129
 • 9Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň
 • 10Záměr prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň
 • 11Záměr prodeje pozemků p. č. KN 521/87 o výměře 221 metrů čtverečních včetně porostu v k. ú. Břilice
 • 12Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 metrů čtverečních v k. ú. Branná
 • 13Smlouva o nájmu pozemku s Czerninskou správou s. r. o.
 • 14Přijetí daru pozemku včetně seníku
 • 15Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Lázně Aurora TLTV
 • 16Změna č. 1 pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 1.1.2017
 • 17Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4 / 2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • 18Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 6/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně 5/2015 o místních poplatcích.
 • 19Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
 • 20Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech zákl. škol zřizovaných městem Třeboň
 • 21Vyhláška č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň.
 • 22Fórum zdravého města, ustanovení priorit
 • 23Doplnění priorit plánů pozemkových úprav v k. ú. Branná a Stará Hlína
 • 24Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2017
 • 25Zpráva z jednání kontrolního výboru
 • 26Pověření kontrolního výboru
 • 27Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:34, délka: 08:55Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 14:29, délka: 1h26:14Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci
  • začátek: 15:37, délka: 1h20:15Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Neužil Josef; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h35:52, délka: 04:51Návrh usnesení a hlasování
 3. začátek: 1h40:43, délka: 01:35Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 4. začátek: 1h42:18, délka: 00:35Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.10.2016 do 23.11.2016
 5. začátek: 1h42:53, délka: 02:11Rozpočtové opatření č. 132 - zapojení momořádných příjmů do rozpočtu a snížení kapitálových a běžných výdajů
 6. začátek: 1h45:04, délka: 57:35Návrh rozpočtu města na rok 2017
  • začátek: 1h54:41, délka: 45:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h39:55, délka: 02:44Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 2h42:39, délka: 31:43Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020
  • začátek: 2h43:42, délka: 29:09Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h12:51, délka: 01:31Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 3h14:22, délka: 02:21Nákup pozemku p.č. KN 367/3 v k. ú. Třeboň vč. budovy bez č. p. / č. e. (jiná stavba) a budovy bez č. p. / č. č. postavené na pozemku p. č. KN 367/5 k. ú. Třeboň, rozpočtové opatření č. 129
 9. začátek: 3h16:43, délka: 01:33Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň
 10. začátek: 3h18:16, délka: 03:27Záměr prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň
 11. začátek: 3h21:43, délka: 01:30Záměr prodeje pozemků p. č. KN 521/87 o výměře 221 metrů čtverečních včetně porostu v k. ú. Břilice
 12. začátek: 3h23:13, délka: 03:31Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 metrů čtverečních v k. ú. Branná
 13. začátek: 3h26:44, délka: 03:20Smlouva o nájmu pozemku s Czerninskou správou s. r. o.
 14. začátek: 3h30:04, délka: 02:04Přijetí daru pozemku včetně seníku
 15. začátek: 3h32:08, délka: 01:45Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Lázně Aurora TLTV
 16. začátek: 3h33:53, délka: 05:02Změna č. 1 pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 1.1.2017
 17. začátek: 3h38:55, délka: 12:24Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4 / 2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  • začátek: 3h40:35, délka: 09:38Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Jenisová Terezie, Mgr.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 3h50:13, délka: 01:06Návrh usnesení a hlasování
 18. začátek: 3h51:19, délka: 01:40Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 6/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně 5/2015 o místních poplatcích.
 19. začátek: 3h52:59, délka: 25:51Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  • začátek: 3h55:00, délka: 22:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 4h17:39, délka: 01:11Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 4h18:50, délka: 03:13Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech zákl. škol zřizovaných městem Třeboň
 21. začátek: 4h22:03, délka: 01:29Vyhláška č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň.
 22. začátek: 4h23:32, délka: 04:57Fórum zdravého města, ustanovení priorit
 23. začátek: 4h28:29, délka: 03:14Doplnění priorit plánů pozemkových úprav v k. ú. Branná a Stará Hlína
 24. začátek: 4h31:43, délka: 01:15Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2017
 25. začátek: 4h32:58, délka: 01:17Zpráva z jednání kontrolního výboru
 26. začátek: 4h34:15, délka: 02:59Pověření kontrolního výboru
 27. začátek: 4h37:14, délka: -4h37:14Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství