Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

14. jednání ZM Třeboně (20. 6. 2016)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.4.2016 do 25.2.2016
 • 4Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015
 • 5Závěrečný účet DSO Česká inspirace 2015
 • 6Rozpočtové opatření č.54 - Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi
 • 7Dotace na akci hodnou zřetele - Okolo Třeboně 2016
 • 8Nákup pozemků v k. ú. Branná a Břilice
 • 9Uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň a ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizaci, na části pozemků p. č. KN 1708/1, p. č. KN 1708/4 k. ú. Třeboň
 • 10Revokace části usnesení ZM č. 27/2016-12, BODII - číslo smlouvy
 • 11Prodej plynovodů v lokalitě ZTV Břilice I. a II. etapa.
 • 12Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - úplatný převod
 • 13Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o.
 • 14Příspevěk na provoz pro hospicovou péči sv. Kleofáše
 • 15Příspěvek pro LSPP - na nájem a služby na obyvatele
 • 16Administrativní úprava
 • 17Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2016
 • 18Náměty a přípomínky zastupitelů města
 1. začátek: 01:26, délka: 02:33Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 03:59, délka: 01:55Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 05:54, délka: 08:43Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.4.2016 do 25.2.2016
 4. začátek: 14:37, délka: 44:41Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015
  • začátek: 20:49, délka: 09:02Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk

  • začátek: 29:51, délka: 18:47Pokračování důvodové zprávy
  • začátek: 48:38, délka: 08:16Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 56:54, délka: 02:24Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 59:18, délka: 01:36Závěrečný účet DSO Česká inspirace 2015
 6. začátek: 1h00:54, délka: 03:25Rozpočtové opatření č.54 - Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi
 7. začátek: 1h04:19, délka: 02:01Dotace na akci hodnou zřetele - Okolo Třeboně 2016
 8. začátek: 1h06:20, délka: 02:41Nákup pozemků v k. ú. Branná a Břilice
 9. začátek: 1h09:01, délka: 02:17Uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň a ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizaci, na části pozemků p. č. KN 1708/1, p. č. KN 1708/4 k. ú. Třeboň
 10. začátek: 1h11:18, délka: 01:28Revokace části usnesení ZM č. 27/2016-12, BODII - číslo smlouvy
 11. začátek: 1h12:46, délka: 03:49Prodej plynovodů v lokalitě ZTV Břilice I. a II. etapa.
 12. začátek: 1h16:35, délka: 11:40Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - úplatný převod
 13. začátek: 1h28:15, délka: 25:04Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o.
  • začátek: 1h31:09, délka: 20:25Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h51:34, délka: 01:45Návrh usnesení a hlasování
 14. začátek: 1h53:19, délka: 01:07Příspevěk na provoz pro hospicovou péči sv. Kleofáše
 15. začátek: 1h54:26, délka: 02:07Příspěvek pro LSPP - na nájem a služby na obyvatele
 16. začátek: 1h56:33, délka: 01:02Administrativní úprava
 17. začátek: 1h57:35, délka: 01:00Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2016
 18. začátek: 1h58:35, délka: -1h58:35Náměty a přípomínky zastupitelů města

«Související odkazy

Partnerství