Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

32. jednání ZM Třeboně (17. 3. 2014)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.1.2014 do 5.3.2014
 • 4Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
 • 5Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň.
 • 6Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
 • 7Záměr směny pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m² za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m², vše v k. ú. Třeboň.
 • 8Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m² v k. ú. Stará Hlína.
 • 9Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m², p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m² v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m² v k. ú. Třeboň.
 • 10Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene.
 • 11Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m² v k. ú. Břilice s omezujícími podmínkami na ÚZSVM.
 • 12Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti na pozemcích p. č. KN 47/6 a p. č. KN 45/3, vše v k. ú. Přeseka
 • 13Smlouva o podnájmu pozemků s Czernínskou správou majetku s. r. o.
 • 14Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň".
 • 15Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína".
 • 16Prodej budovy bez čp pč. st. 84 o výměře 16 m², vtl plynovodu, stl plynovodu a připojení vše k. ú. Přeseka.
 • 17Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
 • 18Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství.
 • 19Schválení smlouvy o poskytuntí příspěvku pro oblastní charitu Třeboň.
 • 20Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o. p. s.
 • 21Schválení smluv o poskytnutí příspěvku pro LSPP.
 • 22Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul".
 • 23Přijetí daru - ceny do tomboly městského plesu 29. března 2014.
 • 24Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
 • 25Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
 • 26"Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 • 27"Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4., a 5. etapa" - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 • 28Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 06:33, délka: 04:37Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 11:10, délka: 08:39Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  • začátek: 11:38, délka: 08:11Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

 3. začátek: 19:49, délka: 00:47Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.1.2014 do 5.3.2014
 4. začátek: 20:36, délka: 03:32Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
 5. začátek: 24:08, délka: 10:05Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň.
  • začátek: 25:30, délka: 06:45Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 32:15, délka: 01:58Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 34:13, délka: 14:39Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  • začátek: 36:51, délka: 09:35Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 46:26, délka: 02:26Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 48:52, délka: 02:27Záměr směny pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m² za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m², vše v k. ú. Třeboň.
 8. začátek: 51:19, délka: 04:16Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m² v k. ú. Stará Hlína.
 9. začátek: 55:35, délka: 02:44Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m², p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m² v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m² v k. ú. Třeboň.
 10. začátek: 58:19, délka: 11:05Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene.
 11. začátek: 1h09:24, délka: 02:55Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m² v k. ú. Břilice s omezujícími podmínkami na ÚZSVM.
 12. začátek: 1h12:19, délka: 02:48Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti na pozemcích p. č. KN 47/6 a p. č. KN 45/3, vše v k. ú. Přeseka
 13. začátek: 1h15:07, délka: 02:52Smlouva o podnájmu pozemků s Czernínskou správou majetku s. r. o.
 14. začátek: 1h17:59, délka: 04:33Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň".
 15. začátek: 1h22:32, délka: 02:42Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína".
 16. začátek: 1h25:14, délka: 04:43Prodej budovy bez čp pč. st. 84 o výměře 16 m², vtl plynovodu, stl plynovodu a připojení vše k. ú. Přeseka.
 17. začátek: 1h29:57, délka: 12:34Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
 18. začátek: 1h42:31, délka: 02:41Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství.
 19. začátek: 1h45:12, délka: 03:08Schválení smlouvy o poskytuntí příspěvku pro oblastní charitu Třeboň.
 20. začátek: 1h48:20, délka: 01:46Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o. p. s.
 21. začátek: 1h50:06, délka: 06:05Schválení smluv o poskytnutí příspěvku pro LSPP.
 22. začátek: 1h56:11, délka: 20:10Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul".
  • začátek: 1h57:18, délka: 17:07Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h14:25, délka: 01:56Návrh usnesení a hlasování
 23. začátek: 2h16:21, délka: 03:44Přijetí daru - ceny do tomboly městského plesu 29. března 2014.
 24. začátek: 2h20:05, délka: 08:40Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
  • začátek: 2h22:08, délka: 05:29Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 2h27:37, délka: 01:08Návrh usnesení a hlasování
 25. začátek: 2h28:45, délka: 19:01Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  • začátek: 2h30:08, délka: 15:46Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h45:54, délka: 01:52Návrh usnesení a hlasování
 26. začátek: 2h47:46, délka: 25:26"Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  • začátek: 2h50:02, délka: 18:33Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h08:35, délka: 04:37Návrh usnesení a hlasování
 27. začátek: 3h13:12, délka: 06:07"Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4., a 5. etapa" - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 28. začátek: 3h19:19, délka: -3h19:19Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství