Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

12. jednání ZM Třeboně (7. 11. 2011)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 8. 9. 2011 do 13. 10. 2011.
 • 4Rozpočtové opatření č. 86 - změna výše dotace příspěvku na péči.
 • 5Rozpočtové o patření č. 88 - zapojení mimořádného příjmu za pronájem (Lázně Aurora s.r.o.), úprava nájemného (Bertiny lázně Třeboň s.r.o.).
 • 6Rozpočtové opatření č. 103 - příprava akce Loutkové divadlo.
 • 7Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
 • 8Prodej části p. č. 521/34 o výměře cca 250 - 300 m² včetně porostu v k. ú. Břilice - záměr.
 • 9Prodej pozemku p. č. KN 1087/18 o výměře 14 m² v k. ú. Třeboň
 • 10Prodej pozemku p. č. 1915/662 a části pozemku p. č. 1915/39 v k. ú. Třeboň.
 • 11Prodej části pozemku p. č. 521/3 v k. ú. Břilice - doplnění usnesení.
 • 12Prodej části pozemku p. č. 1915/42 a části pozemku p. č. 1915/39 vše v k. ú. Třeboň.
 • 13Směna části pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část pozemku p. č. 2371/35 v k. ú. Třeboň a za část pozemku p. č. 113/8 v k. ú. Holičky u Staré HLíny, včetně doplatku - záměr.
 • 14Informace o ceně za nákup pozemků od Státního statku Jeneč.
 • 15Uzavření smlouvy darovací na darování vodovodního a kanalizačního řadu - Atelier LT Group, spol. s.r.o.
 • 16Přijetí daru části pozemku p. č. 2453/65 včetně seníku, vše v k. ú. Třeboň.
 • 17Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi městem Třeboň a společností TŘEBOŇ INVEST s.r.o. týkající se rozšíření předmětu daru.
 • 18Účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova - mobiliář a RO č. 108 - příspěvek města.
 • 19Informace - Technická studie přeložky silnice II/154 (úsek Dukelská - Jateční).
 • 20Informace - Technická studie přeložky silnice II/154 (úsek Dukelská - Jateční).
 • 21Pojmenování ulic v Třeboni - ulice Veslařská a ulice Jiřího Havlise.
 • 22Pojmenování ulice v Břilicích - ulice Pod Hrází.
 • 23Zpráva o výsledku kontroly Oborové zdravotní pojšťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
 • 24Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 • 25Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 07:27, délka: 06:09Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 13:36, délka: 09:40Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 23:16, délka: 00:50Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 8. 9. 2011 do 13. 10. 2011.
 4. začátek: 24:06, délka: 01:28Rozpočtové opatření č. 86 - změna výše dotace příspěvku na péči.
 5. začátek: 25:34, délka: 03:21Rozpočtové o patření č. 88 - zapojení mimořádného příjmu za pronájem (Lázně Aurora s.r.o.), úprava nájemného (Bertiny lázně Třeboň s.r.o.).
 6. začátek: 28:55, délka: 16:52Rozpočtové opatření č. 103 - příprava akce Loutkové divadlo.
  • začátek: 30:07, délka: 14:10Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Štěrbová Jaroslava; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 44:17, délka: 01:30Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 45:47, délka: 14:40Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
  • začátek: 47:10, délka: 12:26Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 59:36, délka: 00:51Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 1h00:27, délka: 02:14Prodej části p. č. 521/34 o výměře cca 250 - 300 m² včetně porostu v k. ú. Břilice - záměr.
 9. začátek: 1h02:41, délka: 01:58Prodej pozemku p. č. KN 1087/18 o výměře 14 m² v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 1h04:39, délka: 02:26Prodej pozemku p. č. 1915/662 a části pozemku p. č. 1915/39 v k. ú. Třeboň.
 11. začátek: 1h07:05, délka: 02:20Prodej části pozemku p. č. 521/3 v k. ú. Břilice - doplnění usnesení.
 12. začátek: 1h09:25, délka: 02:56Prodej části pozemku p. č. 1915/42 a části pozemku p. č. 1915/39 vše v k. ú. Třeboň.
 13. začátek: 1h12:21, délka: 05:55Směna části pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část pozemku p. č. 2371/35 v k. ú. Třeboň a za část pozemku p. č. 113/8 v k. ú. Holičky u Staré HLíny, včetně doplatku - záměr.
 14. začátek: 1h18:16, délka: 02:10Informace o ceně za nákup pozemků od Státního statku Jeneč.
 15. začátek: 1h20:26, délka: 17:19Uzavření smlouvy darovací na darování vodovodního a kanalizačního řadu - Atelier LT Group, spol. s.r.o.
 16. začátek: 1h37:45, délka: 03:45Přijetí daru části pozemku p. č. 2453/65 včetně seníku, vše v k. ú. Třeboň.
 17. začátek: 1h41:30, délka: 19:11Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi městem Třeboň a společností TŘEBOŇ INVEST s.r.o. týkající se rozšíření předmětu daru.
  • začátek: 1h48:29, délka: 07:54Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing.; Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Kohout Petr; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h56:23, délka: 04:18Návrh usnesení a hlasování
 18. začátek: 2h00:41, délka: 01:53Účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova - mobiliář a RO č. 108 - příspěvek města.
 19. začátek: 2h02:34, délka: 28:27Informace - Technická studie přeložky silnice II/154 (úsek Dukelská - Jateční).
  • začátek: 2h18:02, délka: 12:59Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

 20. začátek: 2h31:01, délka: 10:27Informace - Technická studie přeložky silnice II/154 (úsek Dukelská - Jateční).
 21. začátek: 2h41:28, délka: 04:04Pojmenování ulic v Třeboni - ulice Veslařská a ulice Jiřího Havlise.
 22. začátek: 2h45:32, délka: 06:11Pojmenování ulice v Břilicích - ulice Pod Hrází.
  • začátek: 2h46:33, délka: 04:07Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kohoutová Anna, Mgr.; Korda František, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h50:40, délka: 01:03Návrh usnesení a hlasování
 23. začátek: 2h51:43, délka: 01:01Zpráva o výsledku kontroly Oborové zdravotní pojšťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
 24. začátek: 2h52:44, délka: 15:02Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 25. začátek: 3h07:46, délka: -3h-7:46Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství