Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

12. jednání ZM Třeboně (14. 3. 2016)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města od 17.12.2015 do 10.2.2016
 • 4Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy
 • 5Rozpočtové opatření č. 8 - navýšení položky školní jídelna
 • 6Žádost na podporu akce Anifilm 2016
 • 7Dotace na akci hodnou zřetele: Třeboňská Nocturna 2016
 • 8Záměr prodeje pozemku p.č. 1741 v KN Třeboň
 • 9Záměr prodeje p.č. 1695/1 o výměře 4000 m2.
 • 10Záměr p.č. KN 1260 - 30m2 a p.č. KN 1002 - 400m2
 • 11Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. KN 1708/1 - 28m2 a 1708/4 - 7m2
 • 12Prodej části p.č. 1695/1 237m2 v KÚ Třeboň
 • 13Zřízení služebnosti na pozemku č. 382
 • 14Darování nemovitosti p. č. 137/1 12m2 v KÚ Břilice
 • 15Přijetí daru kanalizační stoky p.č. KN 693 v KÚ Třeboň
 • 16Prodej bytové jednotky 376/1 106 m2
 • 17Smlouva o infrastruktuře obchodního střediska Třeboň
 • 18Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 00:12, délka: 12:01Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 12:13, délka: 10:51Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
  • začátek: 12:19, délka: 10:11Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 22:30, délka: 00:34Návrh usnesení a hlasování
 3. začátek: 23:04, délka: 00:33Rozpočtová opatření provedená radou města od 17.12.2015 do 10.2.2016
 4. začátek: 23:37, délka: 26:16Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy
 5. začátek: 49:53, délka: 02:05Rozpočtové opatření č. 8 - navýšení položky školní jídelna
 6. začátek: 51:58, délka: 03:40Žádost na podporu akce Anifilm 2016
 7. začátek: 55:38, délka: 02:22Dotace na akci hodnou zřetele: Třeboňská Nocturna 2016
 8. začátek: 58:00, délka: 20:19Záměr prodeje pozemku p.č. 1741 v KN Třeboň
  • začátek: 1h00:42, délka: 15:19Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 1h16:01, délka: 02:18Návrh usnesení a hlasování
 9. začátek: 1h18:19, délka: 01:50Záměr prodeje p.č. 1695/1 o výměře 4000 m2.
 10. začátek: 1h20:09, délka: 01:51Záměr p.č. KN 1260 - 30m2 a p.č. KN 1002 - 400m2
 11. začátek: 1h22:00, délka: 10:44Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. KN 1708/1 - 28m2 a 1708/4 - 7m2
 12. začátek: 1h32:44, délka: 02:48Prodej části p.č. 1695/1 237m2 v KÚ Třeboň
 13. začátek: 1h35:32, délka: 08:02Zřízení služebnosti na pozemku č. 382
 14. začátek: 1h43:34, délka: 02:29Darování nemovitosti p. č. 137/1 12m2 v KÚ Břilice
 15. začátek: 1h46:03, délka: 03:32Přijetí daru kanalizační stoky p.č. KN 693 v KÚ Třeboň
 16. začátek: 1h49:35, délka: 02:35Prodej bytové jednotky 376/1 106 m2
 17. začátek: 1h52:10, délka: 04:41Smlouva o infrastruktuře obchodního střediska Třeboň
 18. začátek: 1h56:51, délka: -1h56:51Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství