Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 18. 9. 2017 (18. 9. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň
 • 3Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského)
 • 4Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 5Rozpočtová opatření provedená řadou města v období od 21.6.2017 do 23.8.2017
 • 6Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2017, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2017
 • 7Rozpočtové opatření č. 84 - Kapitálová rezerva
 • 8Rozpočtové opatření č. 99 - Přesun mezi položkami
 • 9"Rekonstrukce ulice u cihelny vč. sítí" - Schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102
 • 10"Rozšíření parkoviště ve sportovní ulici" - Rozpočtové opatření č. 103
 • 11Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m² vč. porostu a části p. č. KN 1159/9 o výměře cca 50 m² vč. porostu v k. ú. Branná
 • 12Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 • 13Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/95 o výměře 139 m² v k. ú. Břilice
 • 14Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň - Záměr
 • 15Darování příp. nákup části pozemku p. č. KN 88/1 v k. ú. Třeboň
 • 16Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m² v k. ú. Stará Hlína
 • 17Prodej části pozemku p. č. KN 305/2 v k. ú. Třeboň
 • 18Prodej pozemků p. č. KN 282/1, p. č. KN282/2, p. č. KN 281/3, příp. jejich části, vše v k. ú. Majdalena
 • 19Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 60/149 o výměře 386 m² v k. ú. Smržov u Lomnice nad Lužnicí
 • 20Směna části pozemku p. č. KN 586/26 o výměře 42 m² za část pozemku p. č. KN 586/1 o výměře 42 m²
 • 21Zvětšení bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č. p. 377/II, Třeboň - Smlouva o výstavbě
 • 22U Francouzů č. p. 1123 AZ 1127, Třeboň
 • 23Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města
 1. začátek: 01:55, délka: 04:50Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 06:45, délka: 31:43Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň
  • začátek: 18:03, délka: 18:45Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Řimnáč Pavel; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 36:48, délka: 01:40Návrh usnesení a hlasování
 3. začátek: 38:28, délka: 44:59Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského)
  • začátek: 48:09, délka: 34:35Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h22:44, délka: 00:43Návrh usnesení
 4. začátek: 1h23:27, délka: 01:42Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 5. začátek: 1h25:09, délka: 12:17Rozpočtová opatření provedená řadou města v období od 21.6.2017 do 23.8.2017
 6. začátek: 1h37:26, délka: 03:13Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2017, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2017
 7. začátek: 1h40:39, délka: 02:13Rozpočtové opatření č. 84 - Kapitálová rezerva
 8. začátek: 1h42:52, délka: 05:08Rozpočtové opatření č. 99 - Přesun mezi položkami
 9. začátek: 1h48:00, délka: 06:05"Rekonstrukce ulice u cihelny vč. sítí" - Schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102
 10. začátek: 1h54:05, délka: 03:37"Rozšíření parkoviště ve sportovní ulici" - Rozpočtové opatření č. 103
 11. začátek: 1h57:42, délka: 07:32Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m² vč. porostu a části p. č. KN 1159/9 o výměře cca 50 m² vč. porostu v k. ú. Branná
 12. začátek: 2h05:14, délka: 04:59Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 2h10:13, délka: 01:52Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/95 o výměře 139 m² v k. ú. Břilice
 14. začátek: 2h12:05, délka: 04:30Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň - Záměr
 15. začátek: 2h16:35, délka: 01:43Darování příp. nákup části pozemku p. č. KN 88/1 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 2h18:18, délka: 13:21Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m² v k. ú. Stará Hlína
  • začátek: 2h20:52, délka: 09:27Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h30:19, délka: 01:20Návrh usnesení a hlasování
 17. začátek: 2h31:39, délka: 02:03Prodej části pozemku p. č. KN 305/2 v k. ú. Třeboň
 18. začátek: 2h33:42, délka: 02:20Prodej pozemků p. č. KN 282/1, p. č. KN282/2, p. č. KN 281/3, příp. jejich části, vše v k. ú. Majdalena
 19. začátek: 2h36:02, délka: 03:05Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 60/149 o výměře 386 m² v k. ú. Smržov u Lomnice nad Lužnicí
 20. začátek: 2h39:07, délka: 03:04Směna části pozemku p. č. KN 586/26 o výměře 42 m² za část pozemku p. č. KN 586/1 o výměře 42 m²
 21. začátek: 2h42:11, délka: 02:00Zvětšení bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č. p. 377/II, Třeboň - Smlouva o výstavbě
 22. začátek: 2h44:11, délka: 06:36U Francouzů č. p. 1123 AZ 1127, Třeboň
 23. začátek: 2h50:47, délka: -2h50:47Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města

«Související odkazy

Partnerství