Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

5. jednání ZM Třeboně (16. 3. 2015)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Provozování vodovodů a kanalizací území města Třeboně.
 • 3Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně.
 • 4Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 5Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015
 • 6Rozpočtové opatření č. 14 - oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín
 • 7Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m² v k. ú. Branná.
 • 8Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice
 • 9Záměr - směna pozemků v k. ú. Třeboň.
 • 10Prodej části pozemku p. č. KN 357/14 o výměře 31 m² v k. ú. Třeboň.
 • 11Neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 2244/12 o výměře 399 m² v k. ú. Třeboň
 • 12Podání žádosti na státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 381/1, p. č. KN 381/2 a p. č. KN 1880/1 v k. ú. Třeboň, pozemku p. č. KN 900/14 v k. ú. Břilice a pozemků p. č. KN 288 a p. č. KN 2808/10 v k. ú. Branná.
 • 13Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu k provedení stavby - týká se stavby "I/24 Třeboň, okružní křižovatka"
 • 14Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • 15Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2 program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2015
 • 16Žádost ZŠ Třeboň Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů rozpočtové opatření č. 11 - změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375
 • 17Veřejnoprávní smlouva.
 • 18Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:51, délka: 06:06Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 11:57, délka: 22:52Provozování vodovodů a kanalizací území města Třeboně.
 3. začátek: 34:49, délka: 1h29:32Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně.
  • začátek: 1h06:23, délka: 55:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h01:46, délka: 02:35Návrh usnesení a hlasování
 4. začátek: 2h04:21, délka: 00:20Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 5. začátek: 2h04:41, délka: 06:11Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015
  • začátek: 2h04:53, délka: 05:59Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna

 6. začátek: 2h10:52, délka: 09:54Rozpočtové opatření č. 14 - oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín
 7. začátek: 2h20:46, délka: 06:18Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m² v k. ú. Branná.
 8. začátek: 2h27:04, délka: 33:24Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice
  • začátek: 2h38:51, délka: 20:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h58:54, délka: 01:34Návrh usnesení a hlasování
 9. začátek: 3h00:28, délka: 02:44Záměr - směna pozemků v k. ú. Třeboň.
 10. začátek: 3h03:12, délka: 01:24Prodej části pozemku p. č. KN 357/14 o výměře 31 m² v k. ú. Třeboň.
 11. začátek: 3h04:36, délka: 04:00Neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 2244/12 o výměře 399 m² v k. ú. Třeboň
  • začátek: 3h06:31, délka: 01:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 3h07:54, délka: 00:42Návrh usnesení a hlasování
 12. začátek: 3h08:36, délka: 02:14Podání žádosti na státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 381/1, p. č. KN 381/2 a p. č. KN 1880/1 v k. ú. Třeboň, pozemku p. č. KN 900/14 v k. ú. Břilice a pozemků p. č. KN 288 a p. č. KN 2808/10 v k. ú. Branná.
 13. začátek: 3h10:50, délka: 03:51Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu k provedení stavby - týká se stavby "I/24 Třeboň, okružní křižovatka"
 14. začátek: 3h14:41, délka: 01:56Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 15. začátek: 3h16:37, délka: 10:41Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2 program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2015
 16. začátek: 3h27:18, délka: 13:03Žádost ZŠ Třeboň Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů rozpočtové opatření č. 11 - změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375
  • začátek: 3h29:30, délka: 09:49Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Kuta Jiří, Ing. et Ing.; Polčáková Jana, Mgr.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h39:19, délka: 01:02Návrh usnesení a hlasování
 17. začátek: 3h40:21, délka: 01:56Veřejnoprávní smlouva.
 18. začátek: 3h42:17, délka: -3h42:17Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství