Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 18. 12. 2017 (18. 12. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města.
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018
 • 4Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně - změna č.1
 • 5Rozpočet města Třeboně na rok 2018
 • 6Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně (2019 - 2020)
 • 7Rozpočtové opatření č. 140 - Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita
 • 8Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 110 m²
 • 9Záměr prodeje části pozemku p. č. 1915/39 v k. ú. Třeboň
 • 10Záměr prodeje pozemku p. č. 2197/14 v k. ú. Třeboň
 • 11Prodej části pozemku KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 • 12Prodej pozemku 334/17 v k. ú Třeboń a 334/9
 • 13Prodej pozemku p. č. KN 521/95 o výměře 139 m² v k. ú. Břilice
 • 14Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň
 • 15Darování komunikace, chodníků, dešťovéé kanalizace, splaškové kanalizace v k. ú. Třeboň
 • 16Zvětšení bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č. p. 377/II, Třeboň
 • 17Cyklostezka ul. Pražská - sídl. Gigant
 • 18Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná
 • 19Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018
 • 20Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 • 21Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko 2016
 • 22Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016
 • 23Fórum zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2018
 • 24Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2018
 • 25Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2018
 • 26Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 06:36, délka: 02:27Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 09:03, délka: 00:32Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města.
 3. začátek: 09:35, délka: 00:33Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018
 4. začátek: 10:08, délka: 10:53Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně - změna č.1
 5. začátek: 21:01, délka: 2h31:19Rozpočet města Třeboně na rok 2018
  • začátek: 48:23, délka: 1h59:16Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h47:39, délka: 04:41Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 2h52:20, délka: 08:48Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně (2019 - 2020)
 7. začátek: 3h01:08, délka: 01:41Rozpočtové opatření č. 140 - Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita
 8. začátek: 3h02:49, délka: 03:25Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 110 m²
 9. začátek: 3h06:14, délka: 01:48Záměr prodeje části pozemku p. č. 1915/39 v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 3h08:02, délka: 07:22Záměr prodeje pozemku p. č. 2197/14 v k. ú. Třeboň
 11. začátek: 3h15:24, délka: 01:38Prodej části pozemku KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 12. začátek: 3h17:02, délka: 14:03Prodej pozemku 334/17 v k. ú Třeboń a 334/9
 13. začátek: 3h31:05, délka: 01:40Prodej pozemku p. č. KN 521/95 o výměře 139 m² v k. ú. Břilice
 14. začátek: 3h32:45, délka: 05:05Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň
 15. začátek: 3h37:50, délka: 03:13Darování komunikace, chodníků, dešťovéé kanalizace, splaškové kanalizace v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 3h41:03, délka: 04:47Zvětšení bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č. p. 377/II, Třeboň
 17. začátek: 3h45:50, délka: 02:31Cyklostezka ul. Pražská - sídl. Gigant
 18. začátek: 3h48:21, délka: 05:33Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná
 19. začátek: 3h53:54, délka: 02:55Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018
 20. začátek: 3h56:49, délka: 03:42Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 21. začátek: 4h00:31, délka: 03:10Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko 2016
  • začátek: 4h02:33, délka: 01:08Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Kahounová Anna; Pindroch Josef, Ing.

 22. začátek: 4h03:41, délka: 03:00Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016
  • začátek: 4h04:58, délka: 01:43Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.

 23. začátek: 4h06:41, délka: 01:41Fórum zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2018
 24. začátek: 4h08:22, délka: 02:08Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2018
 25. začátek: 4h10:30, délka: 00:59Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2018
 26. začátek: 4h11:29, délka: -4h11:29Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství