Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

13. jednání ZM Třeboně (9. 5. 2016)

 • 1Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického" - Doplatek z roku 2015
 • 2Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016
 • 3Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Doplatek z roku 2015"
 • 4Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 5Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 6Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.2.2016 do 13.4.2016
 • 7Rozpočtové opatření č. 24 - "Snížení energetické náročnosti DPS 1 Třeboň"
 • 8Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického" - Doplatek z roku 2015
 • 9Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016
 • 10Dotace v oblasti tělovýchovy v roce 2016
 • 11Dotace v oblasti kultury 2016
 • 12Finanční spoluúčast na opravě oplocení u Novohradské brány
 • 13Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň
 • 14Záměr prodeje plynovodů v lokalitě ZTV Břilice I. a II. Etapa
 • 15Prodej bytové jednotky č645, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 536/14076 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1704/1 v k. ú. Třeboň
 • 16Návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a změny č. 1 regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OSS
 • 17Zpráva o plnění územního plánu Třeboň
 • 18Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace TřeboŇ na rok 2016
 • 19Zřízení změny územního plánu
 • 20Jmenování Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení regulačního plánu Třeboň - zasvitelné plochy BV15
 • 21Příspevěk na provoz pro domov seniorů
 • 22Příspěvek na činnost pčovatelské služby - Ledax O.P.S.
 • 23Příspěvek na činnost pečovatelské služby - Oblastní charita Třeboň
 • 24Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol
 • 25Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 00:02, délka: 01:45Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického" - Doplatek z roku 2015
 2. začátek: 01:47, délka: 02:15Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016
  • začátek: 02:41, délka: 01:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.

 3. začátek: 04:02, délka: 05:36Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Doplatek z roku 2015"
  • začátek: 04:32, délka: 05:06Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Pindroch Josef, Ing.

 4. začátek: 09:38, délka: 05:28Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 5. začátek: 15:06, délka: 00:53Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 6. začátek: 15:59, délka: 03:14Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.2.2016 do 13.4.2016
 7. začátek: 19:13, délka: 05:50Rozpočtové opatření č. 24 - "Snížení energetické náročnosti DPS 1 Třeboň"
 8. začátek: 25:03, délka: 01:48Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického" - Doplatek z roku 2015
 9. začátek: 26:51, délka: 06:04Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016
  • začátek: 26:55, délka: 04:27Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 31:22, délka: 01:33Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 32:55, délka: 08:35Dotace v oblasti tělovýchovy v roce 2016
  • začátek: 34:08, délka: 05:52Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Řimnáč Pavel

  • začátek: 40:00, délka: 01:30Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 41:30, délka: 06:45Dotace v oblasti kultury 2016
 12. začátek: 48:15, délka: 01:41Finanční spoluúčast na opravě oplocení u Novohradské brány
 13. začátek: 49:56, délka: 05:06Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň
  • začátek: 52:16, délka: 02:12Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk

  • začátek: 54:28, délka: 00:34Návrh usnesení a hlasování
 14. začátek: 55:02, délka: 03:24Záměr prodeje plynovodů v lokalitě ZTV Břilice I. a II. Etapa
 15. začátek: 58:26, délka: 01:59Prodej bytové jednotky č645, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 536/14076 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1704/1 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 1h00:25, délka: 03:31Návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a změny č. 1 regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OSS
 17. začátek: 1h03:56, délka: 03:07Zpráva o plnění územního plánu Třeboň
 18. začátek: 1h07:03, délka: 01:57Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace TřeboŇ na rok 2016
 19. začátek: 1h09:00, délka: 02:36Zřízení změny územního plánu
 20. začátek: 1h11:36, délka: 02:25Jmenování Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení regulačního plánu Třeboň - zasvitelné plochy BV15
 21. začátek: 1h14:01, délka: 02:04Příspevěk na provoz pro domov seniorů
 22. začátek: 1h16:05, délka: 02:34Příspěvek na činnost pčovatelské služby - Ledax O.P.S.
 23. začátek: 1h18:39, délka: 01:36Příspěvek na činnost pečovatelské služby - Oblastní charita Třeboň
 24. začátek: 1h20:15, délka: 01:53Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol
 25. začátek: 1h22:08, délka: -1h22:-8Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství