Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

20. jednání ZM Třeboně (29. 10. 2012)

 • 1Zahájení
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 23.08.2012 do 17.10.2012
 • 4Rozpočtové opatření č. 86
 • 5Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 6Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 7/2012 o místních poplatcích
 • 7Jednací řád Zastupitelstva města Třeboň
 • 8Záměr – zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 812, p. č. KN 813 a části p. č. KN 811 v k. ú. Třeboň
 • 9Záměr – směna částí pozemků p. č. KN 4415, p. č. KN 4451, p. č. KN 4452, p. č. KN 4521, vše v k. ú. Branná
 • 10Prodej pozemků v ul. Ke Hřišti v Břilicích
 • 11Prodej p. č. KN 4755 o výměře 808 m2 v k. ú. Branná – zrušení usnesení ZM
 • 12Prodej budovy č. p. 224, pozemku p. č. KN 88/1 o výměře 279 m2, části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře 420 m2 a části pozemku p. č. KN 88/8 o výměře 224 m2 (dle geom. plánu č. 3301- 87/2012 pozemek p. č. KN 88/1 o výměře 923 m2), vše v k. ú. Třeboň
 • 13Směna (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře 72 m2 za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře 72 m2, vše v k. ú. Třeboň
 • 14Zrušení předkupního práva pro město Třeboň – pozemky lokalita ZTV Břilice
 • 15Žádost o naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň zveřejnění záměru prodeje
 • 16Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16 , p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24, p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná
 • 17Doplnění a revokace části usnesení ZM č. 147/2012-18
 • 18Smlouva o výpůjčce č. 24/DP/V 06-2012, Prohlášení investora stavby „Rekonstrukce ulice Na Kopečku v Třeboni“
 • 19Žádost o dotaci – Stezka po schwarzenberských stavbách
 • 20Zrušení příspěvkové organizace IKS Třeboň
 • 21Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:25, délka: 05:49Zahájení
 2. začátek: 10:14, délka: 01:27Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 11:41, délka: 01:01Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 23.08.2012 do 17.10.2012
 4. začátek: 12:42, délka: 10:20Rozpočtové opatření č. 86
 5. začátek: 23:02, délka: 05:52Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. začátek: 28:54, délka: 10:07Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 7/2012 o místních poplatcích
 7. začátek: 39:01, délka: 56:15Jednací řád Zastupitelstva města Třeboň
  • začátek: 41:21, délka: 53:55Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h35:16, délka: 00:00Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 1h35:16, délka: 08:39Záměr – zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 812, p. č. KN 813 a části p. č. KN 811 v k. ú. Třeboň

  Diskutující zastupitelé: Neužil Josef

 9. začátek: 1h43:55, délka: 11:14Záměr – směna částí pozemků p. č. KN 4415, p. č. KN 4451, p. č. KN 4452, p. č. KN 4521, vše v k. ú. Branná
 10. začátek: 1h55:09, délka: 01:25Prodej pozemků v ul. Ke Hřišti v Břilicích
 11. začátek: 1h56:34, délka: 09:22Prodej p. č. KN 4755 o výměře 808 m2 v k. ú. Branná – zrušení usnesení ZM
 12. začátek: 2h05:56, délka: 01:59Prodej budovy č. p. 224, pozemku p. č. KN 88/1 o výměře 279 m2, části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře 420 m2 a části pozemku p. č. KN 88/8 o výměře 224 m2 (dle geom. plánu č. 3301- 87/2012 pozemek p. č. KN 88/1 o výměře 923 m2), vše v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 2h07:55, délka: 04:22Směna (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře 72 m2 za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře 72 m2, vše v k. ú. Třeboň
 14. začátek: 2h12:17, délka: 07:17Zrušení předkupního práva pro město Třeboň – pozemky lokalita ZTV Břilice
 15. začátek: 2h19:34, délka: 18:27Žádost o naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň zveřejnění záměru prodeje
  • začátek: 2h22:14, délka: 13:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h35:37, délka: 02:24Návrh usnesení a hlasování
 16. začátek: 2h38:01, délka: 06:39Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16 , p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24, p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná
 17. začátek: 2h44:40, délka: 02:28Doplnění a revokace části usnesení ZM č. 147/2012-18
 18. začátek: 2h47:08, délka: 02:39Smlouva o výpůjčce č. 24/DP/V 06-2012, Prohlášení investora stavby „Rekonstrukce ulice Na Kopečku v Třeboni“
 19. začátek: 2h49:47, délka: 15:00Žádost o dotaci – Stezka po schwarzenberských stavbách
  • začátek: 2h51:46, délka: 11:38Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h03:24, délka: 01:23Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 3h04:47, délka: 47:08Zrušení příspěvkové organizace IKS Třeboň
  • začátek: 3h18:20, délka: 29:44Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Neužil Josef; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h48:04, délka: 03:51Návrh usnesení a hlasování
 21. začátek: 3h51:55, délka: -3h51:55Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství