Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

25. jednání ZM Třeboně (6. 5. 2013)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013 .
 • 4Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní výuky a výcviku pro mateřské školky a žáky 1. – 3. tříd základních škol v Třeboni žadateli Martinu Illemu.
 • 5Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských a jiných obdobných zařízení.
 • 6Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • 7Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku - Dodatek č.1.
 • 8Prodej pozemku p. č. 1098/25 o výměře 205 m² v k. ú. Třeboň.
 • 9ZTV Břilice - prodej pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m² a p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m² v k. ú. Třeboň.
 • 10Uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň.
 • 11Smlouva o postoupení záručních práv - Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy.
 • 12Revokace části usnesení ZM č. 169/2012 - 20.
 • 13Delegování zástupce Teplospol, a. s.
 • 14Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 02:36, délka: 03:51Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 06:27, délka: 01:18Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 07:45, délka: 02:45Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013 .
 4. začátek: 10:30, délka: 01:51Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní výuky a výcviku pro mateřské školky a žáky 1. – 3. tříd základních škol v Třeboni žadateli Martinu Illemu.
 5. začátek: 12:21, délka: 24:33Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských a jiných obdobných zařízení.
  • začátek: 14:00, délka: 20:32Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Matuška Bohumil; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 34:32, délka: 01:26Přednesení protinávrhu
  • začátek: 35:58, délka: 00:56Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 36:54, délka: 02:23Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. začátek: 39:17, délka: 05:15Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku - Dodatek č.1.
 8. začátek: 44:32, délka: 03:10Prodej pozemku p. č. 1098/25 o výměře 205 m² v k. ú. Třeboň.
 9. začátek: 47:42, délka: 02:56ZTV Břilice - prodej pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m² a p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m² v k. ú. Třeboň.
 10. začátek: 50:38, délka: 03:25Uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň.
 11. začátek: 54:03, délka: 16:16Smlouva o postoupení záručních práv - Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy.
 12. začátek: 1h10:19, délka: 02:09Revokace části usnesení ZM č. 169/2012 - 20.
 13. začátek: 1h12:28, délka: 01:27Delegování zástupce Teplospol, a. s.
 14. začátek: 1h13:55, délka: -1h13:55Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství