Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 25.6.2018 (25. 6. 2018)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Bertiny lázně - financování stavební akce 2019 - 2020
 • 3Zpráva o plnění zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 4Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 • 5Rozpočtové opatření č.69 - Daň z příjmů právnických osob za obce
 • 6Dotace na akci hodnou zřetele - Oslavy 150 let založení gymnázia v Třeboni
 • 7Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
 • 8Rozpočtové opatření č.70 - Parkoviště Táboritská
 • 9Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2202/1 v k. ú. Třeboň
 • 10Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 se stavbou bez č. p. / č. e. v k. ú. Třeboň - Záměr
 • 11Nákup budovy bez čp a če stojící na p. č. KN st. 416 v k. ú. Břilice
 • 12Směna pozemku KN p.č. 3008 a pozemku p. č. KN 4674 za část pozemku p. č. KN 4675
 • 13Přijetí daru části pozemku p.č. KN 3884, části pozemku p. č. KN 3885 vč torza seníku 13
 • 14Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 119,2 mil. Kč
 • 15Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2015
 • 16Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č./2016
 • 17Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení cisternové automatické stříkačky
 • 18Směrnice pro ochranu osobních údajů
 • 19Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018
 • 20Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí
 • 21Dotazy a připomínky zastupitelstva města
 1. začátek: 10:03, délka: 09:25Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 19:28, délka: 16:01Bertiny lázně - financování stavební akce 2019 - 2020
 3. začátek: 35:29, délka: 02:58Zpráva o plnění zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 4. začátek: 38:27, délka: 02:36Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
  • začátek: 38:37, délka: 02:12Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.

  • začátek: 40:49, délka: 00:14Návrh usnesení
 5. začátek: 41:03, délka: 02:00Rozpočtové opatření č.69 - Daň z příjmů právnických osob za obce
 6. začátek: 43:03, délka: 01:29Dotace na akci hodnou zřetele - Oslavy 150 let založení gymnázia v Třeboni
 7. začátek: 44:32, délka: 07:28Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
 8. začátek: 52:00, délka: 08:38Rozpočtové opatření č.70 - Parkoviště Táboritská
 9. začátek: 1h00:38, délka: 01:58Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2202/1 v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 1h02:36, délka: 02:44Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 se stavbou bez č. p. / č. e. v k. ú. Třeboň - Záměr
 11. začátek: 1h05:20, délka: 04:01Nákup budovy bez čp a če stojící na p. č. KN st. 416 v k. ú. Břilice
 12. začátek: 1h09:21, délka: 05:06Směna pozemku KN p.č. 3008 a pozemku p. č. KN 4674 za část pozemku p. č. KN 4675
 13. začátek: 1h14:27, délka: 06:59Přijetí daru části pozemku p.č. KN 3884, části pozemku p. č. KN 3885 vč torza seníku 13
 14. začátek: 1h21:26, délka: 30:41Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 119,2 mil. Kč
  • začátek: 1h23:25, délka: 24:12Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h47:37, délka: 04:30Návrh usnesení a hlasování
 15. začátek: 1h52:07, délka: 02:00Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2015
 16. začátek: 1h54:07, délka: 01:14Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č./2016
 17. začátek: 1h55:21, délka: 01:53Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení cisternové automatické stříkačky
 18. začátek: 1h57:14, délka: 03:38Směrnice pro ochranu osobních údajů
 19. začátek: 2h00:52, délka: 02:25Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018
 20. začátek: 2h03:17, délka: 07:58Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí
 21. začátek: 2h11:15, délka: -2h11:15Dotazy a připomínky zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství