Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

29. jednání ZM Třeboně (16. 12. 2013)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 24.10.2013 do 4.12.2013
 • 4Rozpočtové opatření č. 97 - příspěvek na pečovatelskou službu pro oblastní charitu.
 • 5Rozpočtové opatření č. 102 - doplatek dotace na ČOV, doplatek ceny DSO
 • 6Rozpočtové opatření č. 119 - finanční příspěvek svazu obcí regionu Třeboňsko
 • 7Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013.
 • 8Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro seniory.
 • 9Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016.
 • 10Návrh rozpočtu na rok 2014
 • 11Žádost o prodej pozemku 54 m čtverečních nedaleko zámku.
 • 12Doplnění usnesení ZM č. 89/2013 týkajího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
 • 13Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m² a cca 370 m² v KÚ Břilice
 • 14Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň
 • 15Nákup části pozemku p. č. KN 27/9 o výměře 51 m² a části p. č. KN 31 o výměře 3 m², vše v ků Branná.
 • 16Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m² v k. ú. Břilice.
 • 17Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m² (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. kn 1705/11) v k. ú. Třeboň
 • 18Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. kn 521/34 v k. ú. Břilice - Lokalita Gigant
 • 19Prodej p. č. KN 683/2 o výměře 391 m² v k. ú. Přeseka
 • 20Pozemky p. č. KN 1905/4, 1908/10, 190/13, 1908/26, 1908/27, 1908/33 vše v k. ú. Třeboň - Duplicitní zápisy
 • 21Prodej bj č. 376/2 ul. Lidická Třeboň - Revokace usnesení
 • 22Uzavření dodatku č. 1 k prohlášneí vlastníka budovy čp. 377 vypořádání podílového spoluvlastnictví na p. č. kn 812 a p. č. kn 813, vše v k. ú. třeboň
 • 23Bezúplatný převod majetku dobovolného svazku obcí "vodovod Hamr"
 • 24Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni - varianta pořizovaná Jihočeským krajem
 • 25Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (Pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných exekučnímu vymáhání v období r. 2006-2012
 • 26Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, svěru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku za odpad pro rok 2014.
 • 27Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň
 • 28Přijetí daru - kovový křížek umístěný na pozemku p. č. KN 4531 v k. ú. Branná.
 • 29"Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech" - žádost o poskytnutí podpory.
 • 30Fórum zdravého města
 • 31Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a zpráva o činnosti a aktivitách projektu "Zdravé město Třeboň" a MA 21 za rok 2013.
 • 32Harmonogram jednání rady a zastupitelstva města na 1. pololetí 2014
 • 33Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:59, délka: 05:16Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 11:15, délka: 01:21Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 3. začátek: 12:36, délka: 01:51Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 24.10.2013 do 4.12.2013
 4. začátek: 14:27, délka: 01:55Rozpočtové opatření č. 97 - příspěvek na pečovatelskou službu pro oblastní charitu.
 5. začátek: 16:22, délka: 04:04Rozpočtové opatření č. 102 - doplatek dotace na ČOV, doplatek ceny DSO
 6. začátek: 20:26, délka: 02:58Rozpočtové opatření č. 119 - finanční příspěvek svazu obcí regionu Třeboňsko
 7. začátek: 23:24, délka: 01:46Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013.
 8. začátek: 25:10, délka: 05:19Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro seniory.
  • začátek: 27:45, délka: 02:01Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 29:46, délka: 00:43Návrh usnesení a hlasování
 9. začátek: 30:29, délka: 59:49Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016.
  • začátek: 32:09, délka: 57:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h29:12, délka: 01:06Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 1h30:18, délka: 1h37:24Návrh rozpočtu na rok 2014
  • začátek: 1h31:00, délka: 1h28:32Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Florianová Marie, Mgr.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h59:32, délka: 08:10Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 3h07:42, délka: 02:11Žádost o prodej pozemku 54 m čtverečních nedaleko zámku.
 12. začátek: 3h09:53, délka: 04:23Doplnění usnesení ZM č. 89/2013 týkajího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
 13. začátek: 3h14:16, délka: 10:06Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m² a cca 370 m² v KÚ Břilice
 14. začátek: 3h24:22, délka: 04:46Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň
 15. začátek: 3h29:08, délka: 05:00Nákup části pozemku p. č. KN 27/9 o výměře 51 m² a části p. č. KN 31 o výměře 3 m², vše v ků Branná.
 16. začátek: 3h34:08, délka: 09:00Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m² v k. ú. Břilice.
 17. začátek: 3h43:08, délka: 11:58Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m² (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. kn 1705/11) v k. ú. Třeboň
 18. začátek: 3h55:06, délka: 04:35Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. kn 521/34 v k. ú. Břilice - Lokalita Gigant
 19. začátek: 3h59:41, délka: 02:53Prodej p. č. KN 683/2 o výměře 391 m² v k. ú. Přeseka
 20. začátek: 4h02:34, délka: 02:20Pozemky p. č. KN 1905/4, 1908/10, 190/13, 1908/26, 1908/27, 1908/33 vše v k. ú. Třeboň - Duplicitní zápisy
 21. začátek: 4h04:54, délka: 14:07Prodej bj č. 376/2 ul. Lidická Třeboň - Revokace usnesení
 22. začátek: 4h19:01, délka: 02:12Uzavření dodatku č. 1 k prohlášneí vlastníka budovy čp. 377 vypořádání podílového spoluvlastnictví na p. č. kn 812 a p. č. kn 813, vše v k. ú. třeboň
 23. začátek: 4h21:13, délka: 03:13Bezúplatný převod majetku dobovolného svazku obcí "vodovod Hamr"
 24. začátek: 4h24:26, délka: 27:09Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni - varianta pořizovaná Jihočeským krajem
  • začátek: 4h34:33, délka: 15:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 4h50:12, délka: 01:23Návrh usnesení a hlasování
 25. začátek: 4h51:35, délka: 02:43Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (Pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných exekučnímu vymáhání v období r. 2006-2012
 26. začátek: 4h54:18, délka: 06:49Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, svěru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku za odpad pro rok 2014.
 27. začátek: 5h01:07, délka: 12:49Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň
 28. začátek: 5h13:56, délka: 01:54Přijetí daru - kovový křížek umístěný na pozemku p. č. KN 4531 v k. ú. Branná.
 29. začátek: 5h15:50, délka: 09:00"Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech" - žádost o poskytnutí podpory.
 30. začátek: 5h24:50, délka: 04:26Fórum zdravého města
 31. začátek: 5h29:16, délka: 03:05Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a zpráva o činnosti a aktivitách projektu "Zdravé město Třeboň" a MA 21 za rok 2013.
 32. začátek: 5h32:21, délka: 01:52Harmonogram jednání rady a zastupitelstva města na 1. pololetí 2014
 33. začátek: 5h34:13, délka: -5h34:13Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství