Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

6. jednání ZM Třeboně (18. 5. 2015)

 • 1Udělení Ceny města Třeboně prof. MuDr. Miloši Velemínskému, CSc., dr.h.c.
 • 2Vzpomínka na tajemníka MĚÚ Třeboň Ing. Pavla Vejvara
 • 3Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 4Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 5Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 26.2.2015 do 22.4.2015
 • 6Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014
 • 7Rozpočtové opatření č. 32 - Přesun mezi položkami -Zázemí pro tenisový klub
 • 8Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015
 • 9Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 • 10Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 • 11Příspěvek na činnost pečovatelské služby Ledax o.p.s.
 • 12Příspěvek na činnost pečovatelské služby - oblastní charita Třeboň.
 • 13Příspěvek na provoz pro hospicovou péči sv. Kleofáše
 • 14Příspěvek LSPP - na nájem a služby, na obyvatele
 • 15Nákup pozemku p. č. KN 204/7 o výměře 66 m² v k. ú. Třeboň - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
 • 16Nákup budovy čp. 241 včetně pozemku p. č. KN st. 200/1 o výměře 66 m² v k. ú. Břilice
 • 17Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/8 v k. ú. Třeboň.
 • 18Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant)
 • 19Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň
 • 20Revokace usnesení ZM č. 74/2014-4 ze dne 26.1.2015, zvěřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 18997/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň
 • 21Prodej pozemků P. Č KN 1936/9 o výměře 56 m², p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m² a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m², vše v k. ú. Břilice
 • 22Směna pozemků v k. ú. Třeboň
 • 23Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pč. ST 49 o výměře 716 m² a p. č. KN2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná
 • 24Zřízení služebnosti na akci "Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV"
 • 25Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2469/3 v k. ú. Třeboň
 • 26Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2015
 • 27Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s.
 • 28Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 • 29Zřízení osadních výborů a určení počtu členů
 • 30Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Třeboň
 • 31Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:52, délka: 10:57Udělení Ceny města Třeboně prof. MuDr. Miloši Velemínskému, CSc., dr.h.c.
 2. začátek: 15:49, délka: 03:43Vzpomínka na tajemníka MĚÚ Třeboň Ing. Pavla Vejvara
 3. začátek: 19:32, délka: 03:27Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 4. začátek: 22:59, délka: 00:22Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 5. začátek: 23:21, délka: 01:28Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 26.2.2015 do 22.4.2015
 6. začátek: 24:49, délka: 36:57Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014
 7. začátek: 1h01:46, délka: 02:15Rozpočtové opatření č. 32 - Přesun mezi položkami -Zázemí pro tenisový klub
 8. začátek: 1h04:01, délka: 03:44Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015
 9. začátek: 1h07:45, délka: 01:58Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015
  • začátek: 1h08:31, délka: 01:12Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.

 10. začátek: 1h09:43, délka: 01:22Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 11. začátek: 1h11:05, délka: 01:58Příspěvek na činnost pečovatelské služby Ledax o.p.s.
 12. začátek: 1h13:03, délka: 01:30Příspěvek na činnost pečovatelské služby - oblastní charita Třeboň.
 13. začátek: 1h14:33, délka: 02:24Příspěvek na provoz pro hospicovou péči sv. Kleofáše
 14. začátek: 1h16:57, délka: 02:54Příspěvek LSPP - na nájem a služby, na obyvatele
 15. začátek: 1h19:51, délka: 02:02Nákup pozemku p. č. KN 204/7 o výměře 66 m² v k. ú. Třeboň - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
 16. začátek: 1h21:53, délka: 02:10Nákup budovy čp. 241 včetně pozemku p. č. KN st. 200/1 o výměře 66 m² v k. ú. Břilice
 17. začátek: 1h24:03, délka: 06:16Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/8 v k. ú. Třeboň.
 18. začátek: 1h30:19, délka: 05:27Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant)
 19. začátek: 1h35:46, délka: 11:13Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň
  • začátek: 1h37:24, délka: 08:51Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 1h46:15, délka: 00:44Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 1h46:59, délka: 05:16Revokace usnesení ZM č. 74/2014-4 ze dne 26.1.2015, zvěřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 18997/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň
 21. začátek: 1h52:15, délka: 04:26Prodej pozemků P. Č KN 1936/9 o výměře 56 m², p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m² a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m², vše v k. ú. Břilice
 22. začátek: 1h56:41, délka: 01:41Směna pozemků v k. ú. Třeboň
 23. začátek: 1h58:22, délka: 05:04Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pč. ST 49 o výměře 716 m² a p. č. KN2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná
 24. začátek: 2h03:26, délka: 03:42Zřízení služebnosti na akci "Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV"
 25. začátek: 2h07:08, délka: 04:16Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2469/3 v k. ú. Třeboň
 26. začátek: 2h11:24, délka: 02:53Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2015
 27. začátek: 2h14:17, délka: 04:26Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s.
 28. začátek: 2h18:43, délka: 02:25Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 29. začátek: 2h21:08, délka: 13:49Zřízení osadních výborů a určení počtu členů
  • začátek: 2h28:45, délka: 04:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.

  • začátek: 2h33:08, délka: 01:49Návrh usnesení a hlasování
 30. začátek: 2h34:57, délka: 02:24Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Třeboň
 31. začátek: 2h37:21, délka: -2h37:21Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství