Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 6. 11. 2017 (6. 11. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni
 • 3Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 4Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 • 5Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2017
 • 6Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017
 • 7Dotace na podporu činností vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů
 • 8Záměr prodeje části pozemku p. č. KN521/114 o výměře cca 177 m² v k. ú. Břilice
 • 9Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň
 • 10Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2195/7 k. ú. Třeboň
 • 11Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 • 12Nákup budovy bez čp./č. ev. stojící na p. č. KN st.416 v k. ú. Břilice
 • 13Prodej části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře 229m² v k. ú. Branná
 • 14Nabídka - pozemek p. č. KN 4347 k. ú. Třeboň o výměře 57 m²
 • 15Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboń ve veřejném zájmu
 • 16U Francouzů č. p. 1123 až 1127, Třeboň
 • 17Třístupňové bydlení pro seniory
 • 18Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech
 • 19Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o místním poplatku za odpady
 • 20Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích
 • 21Žádost o úpravu obecně závazných vyhlášek města od roku 2018
 • 22Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 17:09, délka: 11:51Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 29:00, délka: 20:24Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni
  • začátek: 47:00, délka: 02:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Michal Petr, Mgr. Bc.

 3. začátek: 49:24, délka: 00:45Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 4. začátek: 50:09, délka: 00:30Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 5. začátek: 50:39, délka: 08:37Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2017
  • začátek: 51:15, délka: 07:04Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk

  • začátek: 58:19, délka: 00:57Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 59:16, délka: 02:10Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017
 7. začátek: 1h01:26, délka: 01:51Dotace na podporu činností vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů
 8. začátek: 1h03:17, délka: 06:05Záměr prodeje části pozemku p. č. KN521/114 o výměře cca 177 m² v k. ú. Břilice
  • začátek: 1h04:14, délka: 04:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h08:28, délka: 00:54Návrh usnesení a hlasování
 9. začátek: 1h09:22, délka: 03:44Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň
 10. začátek: 1h13:06, délka: 02:27Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2195/7 k. ú. Třeboň
 11. začátek: 1h15:33, délka: 02:49Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 12. začátek: 1h18:22, délka: 26:11Nákup budovy bez čp./č. ev. stojící na p. č. KN st.416 v k. ú. Břilice
  • začátek: 1h22:59, délka: 19:29Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h42:28, délka: 02:05Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 1h44:33, délka: 01:47Prodej části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře 229m² v k. ú. Branná
 14. začátek: 1h46:20, délka: 22:35Nabídka - pozemek p. č. KN 4347 k. ú. Třeboň o výměře 57 m²
  • začátek: 1h47:35, délka: 16:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Korda František, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h04:14, délka: 04:41Návrh usnesení a hlasování
 15. začátek: 2h08:55, délka: 02:05Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboń ve veřejném zájmu
 16. začátek: 2h11:00, délka: 03:39U Francouzů č. p. 1123 až 1127, Třeboň
 17. začátek: 2h14:39, délka: 55:46Třístupňové bydlení pro seniory
  • začátek: 2h16:47, délka: 52:59Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h09:46, délka: 00:39Návrh usnesení a hlasování
 18. začátek: 3h10:25, délka: 01:42Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech
 19. začátek: 3h12:07, délka: 12:02Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o místním poplatku za odpady
  • začátek: 3h13:23, délka: 10:02Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 3h23:25, délka: 00:44Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 3h24:09, délka: 05:33Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích
 21. začátek: 3h29:42, délka: 02:18Žádost o úpravu obecně závazných vyhlášek města od roku 2018
 22. začátek: 3h32:00, délka: -3h32:00Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství