Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

24. jednání ZM Třeboně (18. 3. 2013)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 9.1.2012 do 27.2.2013.
 • 4Rozpočtové opatření č. 9 – změna závazných ukazatelů.
 • 5Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2013.
 • 6Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m² v k. ú. Třeboň.
 • 7Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m² v k. ú. Třeboň.
 • 8Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m² v k. ú. Třeboň.
 • 9Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 366/1 o výměře cca 115 m² v k. ú. Třeboň.
 • 10Záměr - prodej čtyř částí z pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice, každá o výměře cca 500 m².
 • 11Záměr - uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň.
 • 12Prodej pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m² v k. ú. Břilice.
 • 13Prodej části pozemku p. č. KN 1897/219 (dle GP č. 3295 - 61/2012 pozemek p. č. KN 1897/221) o výměře 793 m² v k. ú. Třeboň.
 • 14Prodej podílů na p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň.
 • 15„Třeboň, ZTV – K Břilicům“ – 2. etapa - smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe.
 • 16Schválení smluv o poskytnutí příspěvku pro LSPP.
 • 17Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o. p. s. Třeboň.
 • 18Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
 • 19Kupní smlouva o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojená se změnou smlouvy o půjčce mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovodem Hamr.
 • 20Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
 • 21Monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 – 2014.
 • 22Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.
 • 23Revokace podmínky z usnesení zastupitelstva města č. 118/2012-17.
 • 24Odpověď na dotazy klubu ODS.
 • 25Odpověď na dotazy klubu ODS.
 • 26Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 04:18, délka: 06:38Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 10:56, délka: 02:38Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 13:34, délka: 03:37Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 9.1.2012 do 27.2.2013.
 4. začátek: 17:11, délka: 05:48Rozpočtové opatření č. 9 – změna závazných ukazatelů.
 5. začátek: 22:59, délka: 07:32Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2013.
  • začátek: 23:50, délka: 05:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 29:29, délka: 01:02Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 30:31, délka: 02:21Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m² v k. ú. Třeboň.
 7. začátek: 32:52, délka: 03:12Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m² v k. ú. Třeboň.
 8. začátek: 36:04, délka: 03:40Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m² v k. ú. Třeboň.
 9. začátek: 39:44, délka: 02:04Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 366/1 o výměře cca 115 m² v k. ú. Třeboň.
 10. začátek: 41:48, délka: 16:43Záměr - prodej čtyř částí z pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice, každá o výměře cca 500 m².
  • začátek: 48:06, délka: 04:58Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 53:04, délka: 05:27Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 58:31, délka: 04:56Záměr - uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 1h03:27, délka: 02:06Prodej pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m² v k. ú. Břilice.
 13. začátek: 1h05:33, délka: 02:23Prodej části pozemku p. č. KN 1897/219 (dle GP č. 3295 - 61/2012 pozemek p. č. KN 1897/221) o výměře 793 m² v k. ú. Třeboň.
 14. začátek: 1h07:56, délka: 03:23Prodej podílů na p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň.
 15. začátek: 1h11:19, délka: 02:36„Třeboň, ZTV – K Břilicům“ – 2. etapa - smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe.
 16. začátek: 1h13:55, délka: 02:42Schválení smluv o poskytnutí příspěvku pro LSPP.
 17. začátek: 1h16:37, délka: 02:09Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o. p. s. Třeboň.
 18. začátek: 1h18:46, délka: 02:25Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
 19. začátek: 1h21:11, délka: 02:31Kupní smlouva o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojená se změnou smlouvy o půjčce mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovodem Hamr.
 20. začátek: 1h23:42, délka: 12:31Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  • začátek: 1h25:19, délka: 10:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 1h35:40, délka: 00:33Návrh usnesení a hlasování
 21. začátek: 1h36:13, délka: 05:49Monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 – 2014.
 22. začátek: 1h42:02, délka: 1h45:02Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.
  • začátek: 2h01:47, délka: 1h22:11Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Ďoubal Jan, Ing.; Elexhauser Karel; Florianová Marie, Mgr.; Hadravová Ladislava; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h23:58, délka: 03:06Návrh usnesení a hlasování
 23. začátek: 3h27:04, délka: 04:43Revokace podmínky z usnesení zastupitelstva města č. 118/2012-17.
 24. začátek: 3h31:47, délka: 30:18Odpověď na dotazy klubu ODS.
  • začátek: 3h58:26, délka: 03:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kohoutová Anna, Mgr.

 25. začátek: 4h02:05, délka: 06:26Odpověď na dotazy klubu ODS.
  • začátek: 4h02:05, délka: 00:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 26. začátek: 4h08:31, délka: -4h-8:31Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství