Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 17. 6. 2019 (17. 6. 2019)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 14.05.2019 – 28.05.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 • 4Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018
 • 5Dotace na akci hodnou zřetele – multižánrový hudební festival OKOLO TŘEBONĚ 2019
 • 6Dotace na akci hodnou zřetele – Třeboňský divadelní festival 2019
 • 7Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2019
 • 8Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň
 • 9Směna čáti pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře cca 77 m2 za část pozemku p. č. KN 2474/2 o výměře cca 31 m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře cca 17 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře cca 29 m2, vše v k. ú. Třeboň
 • 10Nabídka spol. Teplospol a.s. - pozemek p. č. KN 886/10 o výměře 247 m2 a pozemek p. č. KN 886/20 o výměře 7 m2 v k. ú. Třeboň, jejichž součástí je stavba – budova č. p. 1116/II, Třeboň
 • 11Mokřady a revitalizace toku v Třeboni - rozpočtové opatření č.40
 • 12Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Třeboň 2019-2021
 • 13Diskuze
 1. začátek: 02:38, délka: 03:26Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 06:04, délka: 02:44Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 08:48, délka: 00:38Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 14.05.2019 – 28.05.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 4. začátek: 09:26, délka: 11:42Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018
 5. začátek: 21:08, délka: 01:21Dotace na akci hodnou zřetele – multižánrový hudební festival OKOLO TŘEBONĚ 2019
 6. začátek: 22:29, délka: 00:51Dotace na akci hodnou zřetele – Třeboňský divadelní festival 2019
 7. začátek: 23:20, délka: 08:47Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2019
  • začátek: 25:12, délka: 06:41Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

  • začátek: 31:53, délka: 00:14Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 32:07, délka: 02:57Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň
 9. začátek: 35:04, délka: 06:18Směna čáti pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře cca 77 m2 za část pozemku p. č. KN 2474/2 o výměře cca 31 m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře cca 17 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře cca 29 m2, vše v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 41:22, délka: 15:25Nabídka spol. Teplospol a.s. - pozemek p. č. KN 886/10 o výměře 247 m2 a pozemek p. č. KN 886/20 o výměře 7 m2 v k. ú. Třeboň, jejichž součástí je stavba – budova č. p. 1116/II, Třeboň
 11. začátek: 56:47, délka: 41:15Mokřady a revitalizace toku v Třeboni - rozpočtové opatření č.40
  • začátek: 59:58, délka: 37:37Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kukačka Zdeněk, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Padrta Petr; Pfeifer František, MUDr.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

  • začátek: 1h37:35, délka: 00:27Návrh usnesení a hlasování
 12. začátek: 1h38:02, délka: 18:22Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Třeboň 2019-2021
  • začátek: 1h40:34, délka: 15:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Hladílek Jiří, MUDr.; Holzer Filip; Jenisová Terezie, Mgr.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h56:05, délka: 00:19Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 1h56:24, délka: -1h56:24Diskuze
  • začátek: 1h56:24, délka: 00:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

«Související odkazy

Partnerství