Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

15. jednání ZM Třeboně (26. 3. 2012)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 5.1.2012 do 29.2.2012.
 • 4rozpočtové opatření č. 4.
 • 5Rozpočtové opatření č. 17 - chodník a VO u mostu 154-015 v Novohradské ulici v Třeboni.
 • 6Rozpočtové opatření č. 19 - divadelní technika pro Loutkové divadlo Třeboň.
 • 7Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2012.
 • 8finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2012.
 • 9Finanční příspěvek na zajištění dopravní výuky a výcviku.
 • 10Záměr prodeje pozemku p. č. KN 305/2 o výměře 104 m² k. ú. Třeboň.
 • 11Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1638/14 o výměře 202 m², p. č. KN 1638/43 o výměře 120 m², p. č. KN 1638/47 o výměře 44 m², vše v k. ú. Břilice.
 • 12Záměř prodeje pozemku p. č. KN 4755 o výměře 808 m² v k. ú. Branná.
 • 13Prodej pozemku p. č. KN 209/41 o výměře 33 m² v k. ú. Třeboň.
 • 14Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m² v k. ú. Třeboň.
 • 15Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1155/1 o výměře cca 40 m² a p. č. KN 1155/19 o výměře 32 m², v k. ú. Přeseka.
 • 16Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2370/9 o výměře cca 10 m² v k. ú. Branná.
 • 17Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2869/1 o výměře cca 40 m² v k. ú. Branná.
 • 18Prodej části pozemku p. č. KN 1/1 o výměře 139 m² včetně porostu v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 • 19Prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m² včetně porostu v k. ú. Břilice.
 • 20Prodej části pozemku p. č. KN 1532/1 o výměře 41 m² v k. ú. Třeboň.
 • 21Prodej částí pozemků p. č. KN 1915/39, části pozemků p. č. KN 1915/42 a pozemku p. č. KN 1915/670, vše v k. ú. Třeboň.
 • 22Záměr směny části pozemku p. č. KN 2502/4 o výměře 22 m² za část pozemku p. č. KN 2276/10 o výměře cca 20 m², vše v k. ú. Třeboň.
 • 23Směna části pozemků p. č. PK 113/7, p. č. PK 113/6 a p. č. PK 113/13 z ačást pozemku p. č. KN 1/1, vše v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 • 24Nákup části pozemku p. č. KN 168/6 o výměře cca 110 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Stezka Holičky.
 • 25Nákup pozemků p. č. PK 501/1 o výměře 51 921 m², p. č. PK 446 o výměře 935 m² a p. č. PK 447/1 o výměře 45 386 m², vše v k. ú. Majdalena.
 • 26Přijetí daru pozemku p. č. KN 1703/6 o výměře 180 m² v k. ú. Třeboň.
 • 27Přijetí daru od společnosti Třeboň Invest, s.r.o.
 • 28Prodej BJ š. 937/9 v ulici Vrchlického v Třeboni.
 • 29Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci uzavřené s Jihočeskou hospodářskou komorou.
 • 30Smlouvy o poskytnutí příspěvku pro LSPP
 • 31Smlouva o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
 • 32Smlouva o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o.p.s., Třeboň.
 • 33Smlouvy o převodu obchodních podílů - autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.
 • 34Vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života 2011.
 • 35Sběrný dvůr Třeboň - stanovisko k podpoře OPŽP.
 • 36ČOV Třeboň - informace a schválení dalšího postupu.
 • 37Využití Kulturně - společenského centra Beseda.
 • 38Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 08:51, délka: 03:56Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 12:47, délka: 05:39Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 18:26, délka: 04:34Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 5.1.2012 do 29.2.2012.
 4. začátek: 23:00, délka: 01:33rozpočtové opatření č. 4.
 5. začátek: 24:33, délka: 02:22Rozpočtové opatření č. 17 - chodník a VO u mostu 154-015 v Novohradské ulici v Třeboni.
 6. začátek: 26:55, délka: 09:16Rozpočtové opatření č. 19 - divadelní technika pro Loutkové divadlo Třeboň.
 7. začátek: 36:11, délka: 04:02Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2012.

  Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 8. začátek: 40:13, délka: 01:32finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2012.
 9. začátek: 41:45, délka: 01:48Finanční příspěvek na zajištění dopravní výuky a výcviku.
 10. začátek: 43:33, délka: 04:41Záměr prodeje pozemku p. č. KN 305/2 o výměře 104 m² k. ú. Třeboň.
 11. začátek: 48:14, délka: 10:03Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1638/14 o výměře 202 m², p. č. KN 1638/43 o výměře 120 m², p. č. KN 1638/47 o výměře 44 m², vše v k. ú. Břilice.
  • začátek: 51:39, délka: 05:40Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.

  • začátek: 57:19, délka: 00:58Návrh usnesení a hlasování
 12. začátek: 58:17, délka: 02:46Záměř prodeje pozemku p. č. KN 4755 o výměře 808 m² v k. ú. Branná.
 13. začátek: 1h01:03, délka: 02:01Prodej pozemku p. č. KN 209/41 o výměře 33 m² v k. ú. Třeboň.
 14. začátek: 1h03:04, délka: 12:16Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m² v k. ú. Třeboň.
 15. začátek: 1h15:20, délka: 08:04Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1155/1 o výměře cca 40 m² a p. č. KN 1155/19 o výměře 32 m², v k. ú. Přeseka.
 16. začátek: 1h23:24, délka: 01:49Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2370/9 o výměře cca 10 m² v k. ú. Branná.
 17. začátek: 1h25:13, délka: 01:34Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2869/1 o výměře cca 40 m² v k. ú. Branná.
 18. začátek: 1h26:47, délka: 02:26Prodej části pozemku p. č. KN 1/1 o výměře 139 m² včetně porostu v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 19. začátek: 1h29:13, délka: 03:14Prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m² včetně porostu v k. ú. Břilice.
 20. začátek: 1h32:27, délka: 02:18Prodej části pozemku p. č. KN 1532/1 o výměře 41 m² v k. ú. Třeboň.
 21. začátek: 1h34:45, délka: 02:04Prodej částí pozemků p. č. KN 1915/39, části pozemků p. č. KN 1915/42 a pozemku p. č. KN 1915/670, vše v k. ú. Třeboň.
 22. začátek: 1h36:49, délka: 02:46Záměr směny části pozemku p. č. KN 2502/4 o výměře 22 m² za část pozemku p. č. KN 2276/10 o výměře cca 20 m², vše v k. ú. Třeboň.
 23. začátek: 1h39:35, délka: 02:35Směna části pozemků p. č. PK 113/7, p. č. PK 113/6 a p. č. PK 113/13 z ačást pozemku p. č. KN 1/1, vše v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 24. začátek: 1h42:10, délka: 10:13Nákup části pozemku p. č. KN 168/6 o výměře cca 110 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Stezka Holičky.
 25. začátek: 1h52:23, délka: 06:23Nákup pozemků p. č. PK 501/1 o výměře 51 921 m², p. č. PK 446 o výměře 935 m² a p. č. PK 447/1 o výměře 45 386 m², vše v k. ú. Majdalena.
 26. začátek: 1h58:46, délka: 02:26Přijetí daru pozemku p. č. KN 1703/6 o výměře 180 m² v k. ú. Třeboň.
 27. začátek: 2h01:12, délka: 03:27Přijetí daru od společnosti Třeboň Invest, s.r.o.
 28. začátek: 2h04:39, délka: 02:19Prodej BJ š. 937/9 v ulici Vrchlického v Třeboni.
 29. začátek: 2h06:58, délka: 01:30Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci uzavřené s Jihočeskou hospodářskou komorou.
 30. začátek: 2h08:28, délka: 03:02Smlouvy o poskytnutí příspěvku pro LSPP
 31. začátek: 2h11:30, délka: 03:03Smlouva o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
 32. začátek: 2h14:33, délka: 01:28Smlouva o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o.p.s., Třeboň.
 33. začátek: 2h16:01, délka: 02:28Smlouvy o převodu obchodních podílů - autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.
 34. začátek: 2h18:29, délka: 03:45Vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života 2011.
 35. začátek: 2h22:14, délka: 47:57Sběrný dvůr Třeboň - stanovisko k podpoře OPŽP.
  • začátek: 2h42:49, délka: 25:08Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h07:57, délka: 02:14Návrh usnesení a hlasování
 36. začátek: 3h10:11, délka: 1h09:10ČOV Třeboň - informace a schválení dalšího postupu.
  • začátek: 3h34:35, délka: 43:18Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Košinová Marie, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Štěrbová Jaroslava; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 4h17:53, délka: 01:28Návrh usnesení a hlasování
 37. začátek: 4h19:21, délka: 08:37Využití Kulturně - společenského centra Beseda.
  • začátek: 4h23:57, délka: 02:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 4h26:28, délka: 01:30Návrh usnesení a hlasování
 38. začátek: 4h27:58, délka: -4h27:58Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství