Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

7. jednání ZM Třeboně (22. 6. 2015)

 • 1Vzpomínka na JUDr. Jiří Kolbana
 • 2Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 3Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 4Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 23.4.2015 do 3.6.2015
 • 5Příspěvek na provoz pro domov seniorů Třeboň
 • 6Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň
 • 7Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
 • 8Záměr prodeje BJ č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň
 • 9Záměr prodeje BJ č. 645/1, ul. Táboritská, Třeboň
 • 10Směna pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň, zřízení služebnosti na části pozemku p. č. KN 1897/155 k. ú. Třeboň
 • 11Zřízení služebnosti v právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31, p. č. KN 25/11 v k. ú. Stará Hlína
 • 12Podání žádosti o bezplatné převedení majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) stanov dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně - zveřejnění záměru paktu
 • 13I/24 Třeboň, Okružní křižovatka - smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí převod pozemků
 • 14Revokace usnesení ZM č. 56/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 ve věci "Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny"
 • 15Obecně závazná vyhláška o odpadech.
 • 16Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování
 • 17Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2015-2018
 • 18Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015 až 2019
 • 19Volba přísedících okresního soudu v Jindřichově Hradci
 • 20Harmonogram jednání rady a zastupitestva města na II. pololetí 2015.
 • 21Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:15, délka: 02:51Vzpomínka na JUDr. Jiří Kolbana
 2. začátek: 08:06, délka: 04:56Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 3. začátek: 13:02, délka: 00:15Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 4. začátek: 13:17, délka: 06:25Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 23.4.2015 do 3.6.2015
 5. začátek: 19:42, délka: 01:32Příspěvek na provoz pro domov seniorů Třeboň
 6. začátek: 21:14, délka: 07:57Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň
  • začátek: 23:04, délka: 05:19Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 28:23, délka: 00:48Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 29:11, délka: 07:45Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
 8. začátek: 36:56, délka: 02:39Záměr prodeje BJ č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň
 9. začátek: 39:35, délka: 02:39Záměr prodeje BJ č. 645/1, ul. Táboritská, Třeboň
 10. začátek: 42:14, délka: 06:08Směna pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň, zřízení služebnosti na části pozemku p. č. KN 1897/155 k. ú. Třeboň
 11. začátek: 48:22, délka: 04:41Zřízení služebnosti v právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31, p. č. KN 25/11 v k. ú. Stará Hlína
 12. začátek: 53:03, délka: 13:25Podání žádosti o bezplatné převedení majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) stanov dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně - zveřejnění záměru paktu
  • začátek: 54:31, délka: 07:07Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h01:38, délka: 04:50Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 1h06:28, délka: 06:02I/24 Třeboň, Okružní křižovatka - smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí převod pozemků
 14. začátek: 1h12:30, délka: 22:10Revokace usnesení ZM č. 56/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 ve věci "Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny"
  • začátek: 1h14:30, délka: 18:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 1h32:51, délka: 01:49Návrh usnesení a hlasování
 15. začátek: 1h34:40, délka: 12:50Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  • začátek: 1h35:51, délka: 10:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h46:27, délka: 01:03Návrh usnesení a hlasování
 16. začátek: 1h47:30, délka: 06:19Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování
 17. začátek: 1h53:49, délka: 03:44Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2015-2018
 18. začátek: 1h57:33, délka: 05:53Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015 až 2019
 19. začátek: 2h03:26, délka: 02:25Volba přísedících okresního soudu v Jindřichově Hradci
 20. začátek: 2h05:51, délka: 00:59Harmonogram jednání rady a zastupitestva města na II. pololetí 2015.
 21. začátek: 2h06:50, délka: -2h-6:50Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství