Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 30. 1. 2017 (30. 1. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 7.12.2016 do 21.12.2016
 • 4Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu
 • 5Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017
 • 6Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 K. Ú. Třeboň
 • 7Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 k. ú. Třeboň
 • 8Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2179/7 k. ú. Třeboň
 • 9Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705m², p. č. KN 282/2 o výměře 650m², p. č. KN 281/3 o výměře 432 m², vše v k. ú. Majdalena.
 • 10Záměr prodeje p. č. KN 521/85 o výměře 39 m², p. č. KN 521/99 o výměře 90 m² a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 200 m², vše v k. ú. Břilice.
 • 11Prodej pozemku p. č. KN 521/87 o výměře 221 m² včetně porostu v k. ú. Břilice
 • 12Prodej pozemku p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň
 • 13Prodej pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m², části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m², p. č. KN 27/24 o výměře 117 m² a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m², vše v k. ú. Branná
 • 14Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň
 • 15Třeboňská televize
 • 16Příspěvek na hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni
 • 17Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018
 • 18Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018
 • 19Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 03:42, délka: 02:26Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 06:08, délka: 01:53Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 08:01, délka: 00:58Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 7.12.2016 do 21.12.2016
 4. začátek: 08:59, délka: 11:39Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu
  • začátek: 11:20, délka: 05:49Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 17:09, délka: 03:29Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 20:38, délka: 05:19Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017
 6. začátek: 25:57, délka: 18:09Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 K. Ú. Třeboň
  • začátek: 27:05, délka: 13:27Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 40:32, délka: 03:34Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 44:06, délka: 03:14Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 k. ú. Třeboň
 8. začátek: 47:20, délka: 02:02Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2179/7 k. ú. Třeboň
 9. začátek: 49:22, délka: 05:18Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705m², p. č. KN 282/2 o výměře 650m², p. č. KN 281/3 o výměře 432 m², vše v k. ú. Majdalena.
  • začátek: 50:54, délka: 02:28Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 53:22, délka: 01:18Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 54:40, délka: 03:11Záměr prodeje p. č. KN 521/85 o výměře 39 m², p. č. KN 521/99 o výměře 90 m² a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 200 m², vše v k. ú. Břilice.
 11. začátek: 57:51, délka: 02:37Prodej pozemku p. č. KN 521/87 o výměře 221 m² včetně porostu v k. ú. Břilice
 12. začátek: 1h00:28, délka: 05:45Prodej pozemku p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 1h06:13, délka: 03:02Prodej pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m², části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m², p. č. KN 27/24 o výměře 117 m² a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m², vše v k. ú. Branná
 14. začátek: 1h09:15, délka: 35:52Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň
  • začátek: 1h11:42, délka: 28:13Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h39:55, délka: 05:12Návrh usnesení a hlasování
 15. začátek: 1h45:07, délka: 20:43Třeboňská televize
 16. začátek: 2h05:50, délka: 02:50Příspěvek na hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni
 17. začátek: 2h08:40, délka: 37:32Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018
  • začátek: 2h14:22, délka: 31:50Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

 18. začátek: 2h46:12, délka: 20:14Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018
  • začátek: 2h46:12, délka: 00:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Blízek Augustin, MVDr.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h03:24, délka: 03:02Návrh usnesení a hlasování
 19. začátek: 3h06:26, délka: -3h-6:26Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství