Směr ze Staré Hlíny do Třeboně 

číslo spoje 2 4 6 16 22
Třeboň, Stará Hlína 4:43 6:09 6:52 15:41 17:07
Třeboň, Nová Hlína 4:45 xxx xxx xxx xxx
Třeboň, Nová Hlína točna xxx 6:12 6:56 15:44 17:10
Třeboň, Na Kopečku 4:48 6:16 7:00 15:47 17:13
Třeboň, žel. zast. 4:49 6:17 7:01 15:48 17:14
Třeboň, Husova 4:51 6:18 7:03 15:50 17:16
Třeboň, aut. nádr. 4:53 6:21 7:06 15:54 17:19

Všechny spoje jezdí pouze v pracovní dny. Spoje ve směru ze Staré Hlíny na autobusové nádraží zastavují na zastávce Husova, na zastávce Třeboň, Dukelská autobus nezastavuje. Od 3. 9. 2017 většina spojů zajíždí na zastávku Nová Hlína točna, která je přímo v sídle.

 Mapa linky

Směr z Třeboně do Staré Hlíny 

číslo spoje 1 9 11 13 17
Třeboň, aut. nádr. 4:10 13:05 14:40 16:25 18:25
Třeboň, Dukelská 4:13 13:09 14:45 16:29 18:28
Třeboň, žel. zast. 4:14 13:11 14:46 16:30 18:29
Třeboň, Na Kopečku 4:15 13:12 14:47 16:31 18:30
Třeboň, Nová Hlína točna xxx 13:17 14:52 16:36 18:35
Třeboň, Nová Hlína 4:18 xxx xxx xxx xxx
Třeboň, Stará Hlína 4:20 13:20 14:55 16:39 18:38

Všechny spoje jezdí pouze v pracovní dny. Spoje ve směru z Třeboně do Staré Hlíny nezastavují na zastávce Třeboň, Husova, ale zastavují na zastávce Třeboň, Dukelská. Od 3. 9. 2017 většina spojů zajíždí na zastávku Nová Hlína točna, která je přímo v sídle.

Mapa linky

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací