Jízdní řád platný od 1. 1. 2018 - rozšířený o spoje 40, 42, 43 a 45.

číslo spoje  35  37  39  41  43  45
Třeboň, U myslivny  xxx   10:48   xxx  14:16  xxx  17:43
Třeboň, U Petra a Pavla  xxx  10:49  xxx  14:17  xxx  17:44
Třeboň, Na Kopečku  xxx  10:51   xxx  14:19  xxx  17:46
Třeboň, žel. zast.  xxx  10:52  xxx  14:20  xxx  17:47
Třeboň, Husova  xxx  10:54  xxx  14:22  xxx  17:49
Třeboň, aut. nádr.  10:00   10:57  13:30  14:25  17:13  17:52
Třeboň, UNZ  10:01  xxx  13:31  xxx  xxx  xxx
Třeboň, Policie ČR  10:03  xxx  13:33  xxx  xxx  xxx
Třeboň, u hřbitova  10:05  xxx  13:35  xxx  xxx  xxx
Třeboň, lázně Aurora  10:06  xxx  13:36  xxx  xxx  xxx
Třeboň, Táboritská  10:09  xxx  13:39  xxx  xxx  xxx
Třeboň, Břilice, zast.  10:12  xxx  13:42  xxx  17:17  xxx
Třeboň, Břilice, točna  10:13  xxx  13:43  xxx  17:18  xxx
Třeboň, Přeseka  10:19  xxx  13:48  xxx  17:23  xxx
pozn. pokračuje jako spoj 34  pokračuje jako spoj 36

pokračuje jako spoj 48

  pokračuje jako spoj 42  

 

číslo spoje 28  34   36   38  40  42
Třeboň, aut. nádr.  7:28   xxx  11:00   xxx  17:00  xxx
Třeboň, Přeseka  xxx  10:20   xxx  13:49  xxx  17:24
Třeboň, Břilice, točna   xxx  10:25  xxx  13:54  xxx  17:29
Třeboň, Břilice, zast.  xxx  10:26  xxx  13:56  xxx  17:30
Třeboň, Táboritská  7:30  10:29  11:02  13:58  17:03  xxx
Třeboň, lázně Aurora  7:33  10:31  11:04  14:00  17:05  xxx
Třeboň, u hřbitova  7:34  10:32  11:05  14:01  17:06  xxx
Třeboň, Policie ČR  7:36  10:34  11:07  14:03  17:08  xxx
Třeboň, UNZ  7:37  10:35  11:08  14:04  17:09  xxx
Třeboň, aut. nádr.  7:40  10:38  11:10  14:07  17:12  17:35
Třeboň, Husova  xxx  10:40  xxx  14:09  xxx  17:37
Třeboň, žel. zast.  xxx  10:42  xxx  14:11  xxx  17:39
Třeboň, Na Kopečku  xxx  10:43  xxx  14:12  xxx  17:40
Třeboň, U Petra a Pavla   xxx  10:45  xxx  14:14  xxx  17:42
Třeboň, U myslivny  xxx  10:46  xxx  14:15  xxx  17:43
pozn.   Pokračuje jako spoj 37    pokračuje jako spoj 41 pokračuje jako spoj 43 pokračuje jako spoj 45

 

Mapa linky

 

 

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací