Informace k autobusové dopravě od 1.9.2019


Od 1. září 2019 dochází ke změnám systému autobusové dopravy v Třeboni. Hlavní důvody pro změnu byly dva. Jednak skutečnost, že samotná autobusová doprava, i když byla pro cestující zdarma, nebyla využívána podle předpokladů. Druhým důvodem pro úpravu celého systému je fakt, že došlo ke změnám umístění některých klíčových institucí ve městě, především lékařů.

Významnou změnou v systému autobusové dopravy v Třeboni bude také to, že jízdné již nebude hrazeno městem, stávající karty pro úhradu jízdného tedy pozbývají platnosti. Rada města rozhodla, že plné jízdné pro linku č. 347001 činí 10 Kč a zlevněné jízdné pak činí 5 Kč za jednu jízdu bez ohledu na vzdálenost. Za zlevněné jízdné se budou přepravovat děti a studenti od 6 do 18 let, děti do 6 let a zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) se budou přepravovat zdarma. U ostatních linek, které jsou využívány občany města, především pro přepravu z místních částí, budou cestující hradit jízdné dle ceníků jednotlivých dopravců.  K tomuto je však nutné uvést, že dle cenového věstníku ministerstva financí bude dopravcem zohledňována sleva 75% z jízdného u cestujících od 6 do 18 let, žáků a studentů od 18 do 26 let, a cestujících starších 65 let, dále u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a u dětí do 6 let, v doprovodu osoby starší 10 let.

Jízdné za cestující na lince 347001 ve vnitřní části města a ostatní linky provozované společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. je možno hradit přímo u řidiče autobusu nebo formou elektronické peněženky. Podobný způsob úhrady jízdného je možné i u jiných dopravců. Toto se týká především občanů místní části Branná, kdy spojení této místní části s městem Třeboň zajišťuje společnost GW Bus a.s.

V případě linky Třeboň – Branná a opačně je pro cestující jedinou změnou úhrada jízdného cestujícími, ostatní zůstává beze změny.

Samotná doprava bude nyní provozována s nižšími jednotkovými náklady a v daleko větším rozsahu než tomu bylo doposud. Celý systém by měl takto fungovat přibližně jeden rok, kdy budou sbírána data o skutečných reálných potřebách této služby. Během tohoto období bude možno také přistoupit k úpravám jízdního řádu na základě požadavků cestujících, které se budou jevit jako racionální. V případě reálného využívání této služby lze předpokládat, že město bude tuto službu provozovat v delším časovém období i do budoucna.

Změny týkající se jednotlivých tras a rozsahu služby jsou patrné v níže uvedeném jízdním řádu. Umístění jednotlivých zastávek, včetně nové zastávky U Pláže, je patrné z přiložené mapy.

Ceník jízdného platný od 1.9.2019

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací