Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky


Aktuality

Burza škol

Ve středu 5. října 2022 od 8.00 do 15.00 hodin se v KKC ROHÁČ v Třeboni bude konat Burza škol.

Burza škol je určena především pro žáky 7.–9. tříd, jejich rodiče, výchovné poradce, učitele a také pro ostatní zájemce a veřejnost. Součástí výstavy bývá zvykem i prezentace firem, které úzce spolupracují se školami a podílí se na zlepšování podmínek studentů při studiu.
Cílem „Prezentace“ je podat vycházejícím žákům aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Svou nabídku bude prezentovat více než 30 středních škol a odborných učilišť.

Zahájení podzimní etapy deratizace veřejných prostranství v Třeboni

Dne 26. 09. 2022 bude zahájena podzimní etapa velkoplošné deratizace veřejných prostranství města, dokončena bude v první polovině října. Pokud občané zaznamenali výskyt potkanů na veřejných prostranstvích, mohou se obracet na referentku MěÚ Třeboň Bc. Alexandru Jelínkovou:
Tel: +420 384 342 140; alexandra.jelinkova@mesto-trebon.cz

Upozorňujeme občany, že v tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy.

Výběrová řízení na volná místa

Město Třeboň vyhlašuje výběrová řízení na volná místa "referent(ka) stavebního řádu" a "referent(ka) životního prostředí". V obou případech nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou. Podrobné informace zde.

28. jednání Zastupitelstva města Třeboně

 
Dne 12. 9. 2022 proběhlo poslední jednání Zastupitelstva města Třeboně v tomto volebním období. Pan starosta poděkoval přítomným zastupitelům za spolupráci.
 
 

Město Třeboň přivítalo stážisty z partnerského města Freyung

Po přivítání vedením města byli stážisty seznámeni se samosprávou a fungováním úřadu. Představeny jim byly nejvýzmnamnější investiční akce realizované v Třeboni v uplynulých letech jako například Aktivity park, Třeboňský vodní svět a Revitalizace prostranství na Rybníčku.

Pozvánka na 28. jednání Zastupitelstva města Třeboně - 12.09.2022 od 18 h

Přiložený soubor: Pozvanka-ZM-12.09.2022.pdf

MILOSTIVÉ LÉTO II

Milostivé léto se vrací.

Akce, která umožňuje dlužníkům splatit své dluhy bez sankcí, úroků z prodlení a dalších nákladů exekutora je časově omezena a trvá od 1. září do 30. listopadu 2022. Uhrazením jistiny a poplatku exekutorovi budou dlužníkům odpouštěny veškeré úroky,poplatky advokátům či penále. Milostivé léto je určeno pro osoby, které mají dluh u veřejnoprávního subjektu a soudní exekuce byly započaty do 28. 10. 2021. Není možné jej využít u dluhů vůči soukromým subjektům a exekucí v daňovém a správním řízení.

Více informací na www.milostiveleto.cz, v Občanské poradně Charity Třeboň či v krizovém centru Theia Jindřichův Hradec.

Slavnostní otevření Aktivity park

Město Třeboň zve veřejnost na otevření Aktivity parku u pláže rybníka Svět, které se uskuteční 23. 8. 2022 od 17:00. Koloběžky, in-line brusle, skateboardy i BMX kola vítány.

Přiložený soubor: AktivityPark-plakat-A4.pdf

 

Ročenka 2021

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Pikna Jánská
tel.: 384 342 120
petra.pikna.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství