Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

15. 11. 2017

Zpečetění partnerství na německé půdě

Slavnostní podpis partnerství mezi městem Třeboň a zemským okresem Freyung-Grafenau proběhl také na německé straně, v prostorách knížecího pokoje zámku Wolfstein ve Freyungu v sobotu 11. listopadu. Smlouvu podepsali, stejně jako 16. září v Třeboni, zástupci obou stran, za město Třeboň starostka Terezie Jenisová a za zemský okres Freyung-Grafenau okresní rada Sebastian Gruber.

 

Obě strany tak zpečetily, že budou posilovat dosavadní úspěšnou spolupráci a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Slavnostního aktu se účastnili političtí zástupci okresu Freyung-Grafenau, ale také zástupci hudebních, sportovních a mysliveckých spolků. Třeboň reprezentovali zástupci městského úřadu, zástupce školy a slatinných lázní.

Sebastian Gruber ve svém projevu poznamenal, že zemský okres Freyung-Grafenau bude s městem Třeboň spolupracovat na úrovni místních institucí, spolků a organizací a bude podporovat přátelské vztahy na všech úrovních soukromého i veřejného života: „Jeden od druhého můžeme totiž mnoho získat. Doufám, že si Češi i Bavoři budou stále silněji jisti tím, že doba rozdělení je pryč a doba přátelství již začala.“ V posledních letech již zemský okres započal realizaci nejrůznějších přeshraničních projektů, avšak uzavření oficiálního partnerství s Třeboní je pro ně úplně první zkušeností.

Terezie Jenisová se ve svém proslovu dotkla událostí uplynulých dnů nejen v Třeboni, ale též v celé České republice a vyzdvihla význam partnerství právě s bavorským sousedem. „Naši bavorští přátelé pro nás mohou být vzorem na nelehké české cestě k demokracii, příkladem zodpovědného občanského přístupu i k nejsložitějším tématům, motivací, jak překonat situace, které se zdají bezvýchodné. I když poslední parlamentní volby ukázaly, že rovněž Německo se potýká s celou řadou složitých problémů.“ 

Jako výraz úcty a přátelství předala Terezie Jenisová Sebastianu Gruberovi dar v podobě keramického džbánu a mísy, které byly vyrobeny v keramické dílně Maříž a na kterých jsou vyobrazené významné symboly města Třeboně. Z rukou Sebastiana Grubera převzala starostka Třeboně obraz od místního malíře. Slavnostní událost hudebně doprovodil akordeonista Manuel Wagner výběrem skladeb významných českých skladatelů.

      

    

«Související odkazy

Partnerství