Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

08. 09. 2017

Informace - hlasovací lístky pro referendum

Strana Zelených – Základní organizace Třeboň informovala na svých internetových stránkách a prostřednictvím tištěných informačních letáků občany o tom, že neúspěšně žádala vedení města, aby občané obdrželi hlasovací lístek pro místní referendum domů.
Město Třeboň k této informaci uvádí následující:
Žádná žádost Strany zelených v této věci podána nebyla.

Zákon o místním referendu výslovně požaduje, aby hlasovací lístky byly v případě místního referenda vydávány oprávněným osobám až na místě, tedy okrskovou komisí přímo v hlasovací místnosti.  

Tato informace je uvedena také v informativním letáku - speciálním vydání Třeboňského světa - který občané zdarma obdrželi do schránek a je také k dispozici na webu města - titulní strana, pravá část.

Na rozdíl od různých druhů voleb, kde dostanou voliči hlasovací lístky do schránek předem, se takto v případě referenda nepostupuje.

Zákon tak patrně zohledňuje rozdíl v celém procesu hlasování. Zatímco v místním referendu odpovídají občané na jednoduchou otázku označením odpovědi „ano“ nebo „ne“, v případě voleb mají voliči pro své rozhodování k dispozici dlouhé seznamy politických stran a hnutí s jejich kandidáty. Tomu odpovídá i proces předávání hlasovacích lístků.

Město Třeboň tak musí v případě místního referenda respektovat zákon o místním referendu a vydávat hlasovací lístky až na místě samém prostřednictvím okrskové komise.
«Související odkazy

Partnerství