Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

17. 07. 2017

Výměna plynovodů v Třeboni

V rámci připravovaných rekonstrukci některých ulic zahájila spol. E.On Česká republika výměny plynovodů v Třeboni. Od začátku července se provádí výměna potrubí DN 300mm v ulici Třebízského. S dokončením se počítá 1. srpna. V ulici Na Cihelně se začne 24. července a do 21. srpna bude vyměněno potrubí DM 100. Stejně bude akce zahájena také v ulici Boženy Němcové, kde na práce plynařů naváže celková rekonstrukce ulice Boženy Němcové od ulice Svobody po ulici Budějovickou. Potrubí DN 300 mm čeká výměna také v ulici U Světa, a to od 21. srpna do 18. září v úseku mezi ulicemi Sportovní a Budovcova. Úsek na hrázi rybníka Svět od ulice Budovcova po zadní vjezd do pivovaru pak bude řešen od 21. srpna do konce září. Zde se potrubí DN 300mm bude měnit bezvýkopově. Rekonstrukce spočívá ve vyvložkování stávajícího potrubí při výkopu pouze montážních jam tak, že celá trasa bude rozdělena na zhruba 6 úseků. Bezvýkopová metoda je použita z důvodu ochrany vzrostlých stromů na hrázi (jejich kořenového systému). Na celé trase nejsou plynovodní přípojky, proto lze vyvložkování provést.

«Související odkazy

Partnerství