Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

13. 07. 2017

Město Třeboň podepsalo smlouvu s Jihočeskou univerzitou

Smlouvu o spolupráci města Třeboň s Jihočeskou univerzitou, která se týká záměru postavit v Třeboni pro seniory komplex bydlení se všemi potřebnými službami, podepsali 13. července 2017 v Českých Budějovicích starostka Třeboně Terezie Jenisová a rektor JU Tomáš Machula. Cílem je výstavba obytných budov s navázanou infrastrukturou včetně zajištění potřebné zdravotnické, sociální a další péče. Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty budou radit s tím, jak tento areál účelně a prakticky uspořádat, vybavit i jaké služby a aktivity tam začlenit.
Musíme počítat s tím, že do budoucna budeme muset být schopni zajistit tuto péči i našim občanům. Bude trvat mnoho let, než se záměr podaří zrealizovat. Rozhodně budeme tento komplex stavět po jednotlivých etapách podle toho, jak budeme získávat finanční prostředky. Předtím ovšem musíme záměr dobře připravit, aby co nejlépe vyhovoval potřebám budoucích klientů – a právě v tom budou mít důležitou roli odborníci ze Zdravotně sociální fakulty,“ vysvětlila starostka Terezie Jenisová. Dodala, že kromě odborné gesce přinese spolupráce s Jihočeskou univerzitou městu i prestižní spojení s uznávanou vědeckou institucí. Výhledově by zde totiž mělo vzniknout vzorové klinické pracoviště ZSF JU, kam by mohli studenti chodit na praxi pod vedením vyučujících, a to napříč různými studijními obory. Stejně tak je v plánu zajištění klinické praxe akademiků, které napomůže přenosu soudobých trendů do praxe.
Více v tiskové zprávě zde: http://www.mesto-trebon.cz/news/7920/790/Na-vzniku-seniorskeho-bydleni-v-Treboni-se-bude-podilet-i-Zdravotne-socialni-fakulta-Jihoceske-univerzity.html

«Související odkazy

Partnerství