Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

E:\Inetpub\Apache\lib\smarty\plugins\function.eval.php:25 - trigger_error
E:\Inetpub\Apache\tmp\templates_c\News^%%E8^E85^E85D59E8%%module_db_tpl%3ANews%3BdetailSample.php:26 - smarty_function_eval
E:\Inetpub\Apache\lib\smarty\Smarty.class.php:1263 - include
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\module_support\modtemplates.inc.php:242 - fetch
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
E:\Inetpub\Apache\modules\News\action.detail.php:63 - ProcessTemplateFromDatabase
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:1583 - include
E:\Inetpub\Apache\modules\News\action.defaulturl.php:4 - DoAction
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:1583 - include
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:1628 - DoAction
E:\Inetpub\Apache\plugins\function.content.php:100 - DoActionBase
E:\Inetpub\Apache\tmp\templates_c\%%25^25E^25E0F81D%%tpl_top%3A23.php:8 - smarty_cms_function_content
E:\Inetpub\Apache\lib\smarty\Smarty.class.php:1263 - include
E:\Inetpub\Apache\index.php:279 - fetch
string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"

Slovo z radnice

Zemřel tajemník Pavel Vejvar

V úterý 28. 4. 2015 náhle zemřel tajemník Městského úřadu v Třeboni Ing. Pavel Vejvar. Bylo mu 61 let. Dovolte nám, abychom krátce vzpomněli na jeho osobnost.

Pavel Vejvar působil v Třeboni od roku 2000 jako vedoucí odboru rozvoje a investic. 1. února 2003 se stal tajemníkem Městského úřadu Třeboň, v letech 2006 až 2014 byl uvolněn pro funkci místostarosty v Jindřichově Hradci. V roce 2014 se vrátil na místo tajemníka třeboňského úřadu.

Vedení města Třeboně děkuje Ing. Pavlu Vejvarovi. Bylo nám velkou ctí s ním pracovat. Bude nám v Třeboni chybět nejen jako významný úředník ale i jako dobrý člověk. Rodině a dalším pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Starostka města Třeboně Terezie Jenisová: „Vnímala jsem ho jako nezpochybnitelnou autoritu po stránce odborné i lidské. Z té odborné roviny mne fascinovala jeho zkušenost z veřejné správy, a to z obou stran - ať už z pozice úředníka, či z pozice voleného zastupitele. Mohu říci, že požíval mé úcty a respektu jako člověk, který se ke všemu dokázal postavit s chladnou hlavou a vnést světlo do věcí, které byly v řešení již dlouho.“

Místostarosta Josef Pindroch: „I za ten krátký čas, kdy jsem měl možnost s ním pracovat, jsem mu vděčný za přístup, za pomoc, za mnoho pozitivních zkušeností a rad z hlediska lidského
i profesního. Nikdy jsem nebyl odmítnut, vždy jsem u něj našel otevřené dveře.“

Místostarosta Zdeněk Mráz: „Vše, co o Pavlu Vejvarovi řekli kolegové, můžu podtrhnout.  Naše spolupráce trvala více jak dvanáct let, ať už ve vztahu tajemník - místostarosta, nebo místostarosta - místostarosta. Vážím si jeho přístupu k řešení věcí. Vím, že i ve chvílích, které pro něj byly velmi těžké, se k záležitostem stavěl zodpovědně a s ryze lidským přístupem.“

Zdroj foto: Jindřichohradecký deník

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Pověřený tajemník:

+Ing. Pavel Zajíček
tel.: 384 342 120
pavel.zajicek@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství