Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

E:\Inetpub\Apache\lib\smarty\plugins\function.eval.php:25 - trigger_error
E:\Inetpub\Apache\tmp\templates_c\News^%%E8^E85^E85D59E8%%module_db_tpl%3ANews%3BdetailSample.php:27 - smarty_function_eval
E:\Inetpub\Apache\lib\smarty\Smarty.class.php:1263 - include
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\module_support\modtemplates.inc.php:242 - fetch
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
E:\Inetpub\Apache\modules\News\action.detail.php:63 - ProcessTemplateFromDatabase
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:1583 - include
E:\Inetpub\Apache\modules\News\action.defaulturl.php:4 - DoAction
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:1583 - include
E:\Inetpub\Apache\lib\classes\class.CMSModule.php:1628 - DoAction
E:\Inetpub\Apache\plugins\function.content.php:100 - DoActionBase
E:\Inetpub\Apache\tmp\templates_c\%%25^25E^25E0F81D%%tpl_top%3A23.php:8 - smarty_cms_function_content
E:\Inetpub\Apache\lib\smarty\Smarty.class.php:1263 - include
E:\Inetpub\Apache\index.php:281 - fetch
string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"

Představení studií zaměřených na třeboňskou rybniční krajinu

Město Třeboň si nechalo ke konci roku 2016 zpracovat dvě studie, které se věnují fenoménu třeboňské rybniční krajiny z různých úhlů pohledu.
První studie je zaměřená na problematiku udržitelného cestovního ruchu. Studii s názvem "Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku" zpracovala firma AV62 Development & Consulting, s.r.o. Studie nabízí informace o potenciálu regionu, přínosu rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadu na tradiční hospodářské aktivity. Navrhuje, jak tento potenciál využít tak, aby sloužil k všeobecnému trvale udržitelnému  rozvoji regionu Třeboňska a zachování jeho kulturního a přírodního dědictví.
Druhá studie pohlíží na území z hlediska územního plánování. Studii "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů" zpracovala firma Atelier T-plan. Tato studie byla zhotovena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního programu podpora pro památky UNESCO. Cílem studie je revize a doplnění architektonických, urbanistických a krajinných hodnot, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností, a to včetně identifikace závad a hrozeb, které snižují nebo mohou v budoucnu snížit hodnoty území v rozsahu sledovaných jevů.
Obě studie byly veřejnosti představeny dne 4. ledna v Loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.

Studie "Trvale udržitelný rozvoje cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku"

(ke studii byly doplněny přílohy, děkujeme za upozornění)

Studie "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů"

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství