Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

27. 04. 2009

TZ_setkání s občany Třeboně

Představení studií zaměřených na třeboňskou rybniční krajinu

Město Třeboň si nechalo ke konci roku 2016 zpracovat dvě studie, které se věnují fenoménu třeboňské rybniční krajiny z různých úhlů pohledu.
První studie je zaměřená na problematiku udržitelného cestovního ruchu. Studii s názvem "Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku" zpracovala firma AV62 Development & Consulting, s.r.o. Studie nabízí informace o potenciálu regionu, přínosu rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadu na tradiční hospodářské aktivity. Navrhuje, jak tento potenciál využít tak, aby sloužil k všeobecnému trvale udržitelnému  rozvoji regionu Třeboňska a zachování jeho kulturního a přírodního dědictví.
Druhá studie pohlíží na území z hlediska územního plánování. Studii "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů" zpracovala firma Atelier T-plan. Tato studie byla zhotovena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního programu podpora pro památky UNESCO. Cílem studie je revize a doplnění architektonických, urbanistických a krajinných hodnot, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností, a to včetně identifikace závad a hrozeb, které snižují nebo mohou v budoucnu snížit hodnoty území v rozsahu sledovaných jevů.
Obě studie byly veřejnosti představeny dne 4. ledna v Loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.

Studie "Trvale udržitelný rozvoje cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku"

(ke studii byly doplněny přílohy, děkujeme za upozornění)

Studie "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů"

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství