Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

02. 05. 2006

Usnesení č. 36/2006 z jednání Zastupitelstva města

Usnesení č. 36/2006 z jednání Zastupitelstva města konaného dne 20. 4. 2006

Představení studií zaměřených na třeboňskou rybniční krajinu

Město Třeboň si nechalo ke konci roku 2016 zpracovat dvě studie, které se věnují fenoménu třeboňské rybniční krajiny z různých úhlů pohledu.
První studie je zaměřená na problematiku udržitelného cestovního ruchu. Studii s názvem "Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku" zpracovala firma AV62 Development & Consulting, s.r.o. Studie nabízí informace o potenciálu regionu, přínosu rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadu na tradiční hospodářské aktivity. Navrhuje, jak tento potenciál využít tak, aby sloužil k všeobecnému trvale udržitelnému  rozvoji regionu Třeboňska a zachování jeho kulturního a přírodního dědictví.
Druhá studie pohlíží na území z hlediska územního plánování. Studii "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů" zpracovala firma Atelier T-plan. Tato studie byla zhotovena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního programu podpora pro památky UNESCO. Cílem studie je revize a doplnění architektonických, urbanistických a krajinných hodnot, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností, a to včetně identifikace závad a hrozeb, které snižují nebo mohou v budoucnu snížit hodnoty území v rozsahu sledovaných jevů.
Obě studie byly veřejnosti představeny dne 4. ledna v Loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.

Studie "Trvale udržitelný rozvoje cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku"

(ke studii byly doplněny přílohy, děkujeme za upozornění)

Studie "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů"

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství