Č. dv.: MP - Městská policie - městská policie

Školka Vladimír
Vrchní strážník
384 721 113

Č. dv.: 108 - Odbor živnostenský a správních činností

Brothánková Judita
Referentka - živnostenské podnikání-registrace, správní
384 342 151
Petrů Jana
Referentka - živnostenské podnikání-kontrola
384 342 153

Č. dv.: 109 - Odbor živnostenský a správních činností - vedoucí odboru

Lamačová Jaroslava
Referentka Obecního živnostenského úřadu
384 342 152
Matouš Martin, Bc.
Vedoucí oddělení Obecní živnostenský úřad
384 342 154

Č. dv.: 111 - Odbor živnostenský a správních činností - přestupkové řízení

Hamrová Jitka
Agenda občanských přestupků
384 342 134
Urbanová Jana, Mgr.
Agenda občanských přestupků
384 342 146

Č. dv.: 112 - Odbor živnostenský a správních činností - cestovní pasy, občanské průkazy

Chadimová Hana
Agenda cestovních dokladů
384 342 135
Michálková Alena
Agenda občanských průkazů
384 342 121

Č. dv.: 114 - Odbor živnostenský a správních činností - vedoucí

Hrdý Roman, Mgr.
Vedoucí odboru živnostenských a správních činností
384 342 150

Č. dv.: 114 - Odbor dopravy - vedoucí

Č. dv.: 129 - Odbor živnostenský a správních činností - matrika, evidence obyvatel

Sadilová Miroslava
Matrika
384 342 128
Sýkorová Jitka
Evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin
384 342 122

Č. dv.: 235 - Odbor finanční a majetkový - finanční oddělení

Bicková Vladislava
Referentka - majetková správa
384 342 183
Cepáková Eva
Účetní, referentka - rozpočet a financování
384 342 190
Hrnčířová Zuzana
Účetní
384 342 191
Kolmanová Gabriela
Referentka - financování a majetková správa
384 342 186
Stellnerová Ivana, Ing.
Účetní
384 342 179
Vochozková Helena, Ing.
Referentka - rozpočet a financování
384 342 189
Wojtěchová Marcela
Účetní
384 342 192

Č. dv.: 236 - Odbor finanční a majetkový - vedoucí odboru

Baštová Alena, Ing.
Vedoucí odboru finančního a majetkového
384 342 185

Č. dv.: 234 - Odbor finanční a majetkový - bytové hospodářství

Bicková Radka
Referentka - majetková správa
384 342 193

Č. dv.: 234 - Odbor rozvoje a investic - bytové hospodářství

Beníšek Jan
Správa nemovitostí
384 342 194

Č. dv.: 233 - Odbor finanční a majetkový - oddělení majetku

Blažková Lenka, Ing.
referentka - majetková správa
384 342 184
Filípková Jitka
Vedoucí oddělení majetkového
384 342 187
Němcová Renata
Referentka - majetková správa
384 342 188

Č. dv.: 102 - Odbor finanční a majetkový - podatelna, Czech point

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111

Č. dv.: 102 - Odbor kultury a cestovního ruchu - podatelna, Czech point

Č. dv.: 105 - Odbor finanční a majetkový - pokladna

Dušková Eva, Dis.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 180
Kuklová Sylvie, Ing.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 182

Č. dv.: 234 - Odbor finanční a majetkový - bytové hospodářství

Bicková Radka
Referentka - majetková správa
384 342 193

Č. dv.: 234 - Odbor rozvoje a investic - bytové hospodářství

Beníšek Jan
Správa nemovitostí
384 342 194

Č. dv.: 231 - Odbor rozvoje a investic - odbor rozvoje a investic

Hajna Pavel, Ing.
Vedoucí odboru
384 342 143

Č. dv.: 231 - Útvar tajemníka - odbor rozvoje a investic

Č. dv.: 230 - Odbor rozvoje a investic

Bleha Karel
Referent - investice, majetková správa
384 342 209
Filípek Radim, Ing.
Referent-investice, majetková správa
384 342 141
Jáchim Milan
Referent - investice, majetková správa
384 342 142
Kloubcová Petra, Mgr.
Referentka - investice, majetková správa
384 342 140
Vochozka František
Referent - investice, majetková správa
384 342 145
Záruba Jan
správce KKC Roháč
724 347 458

Č. dv.: 228 - Odbor rozvoje a investic - vedoucí odboru

Strachotová Lenka, Ing.
Referentka odboru rozvoje a investic
384 342 163

Č. dv.: 130 - Odbor školství a sociálních věcí - odbor školství a soc. věcí

Marešová Gabriela, Mgr.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 108
Nováková Mišíková Klára, Mgr.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 106
Sedláčková Jana, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 104
Vejběrová Lucie, Mgr.
Kurátorka pro děti, mládež, kurátor pro dospělé osoby
384 342 105

Č. dv.: 132 - Odbor školství a sociálních věcí - vedoucí odboru

Dytrichová Eva, Bc.
Vedoucí odboru školství a sociálních věcí
384 342 107
Fischerová Kateřina, Bc.
Referentka soc. věcí - náhradní rodinná péče
384 342 101

Č. dv.: 133 - Odbor školství a sociálních věcí - školství

Vlachová Ilona
Referentka - školství
384 342 162
Vochosková Jitka
Referentka - školství
384 342 161

Č. dv.: 137 - Odbor školství a sociálních věcí - terenní pracovník/kurátor

Č. dv.: 135 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Č. dv.: 135 - Odbor dopravy - spisovna

Č. dv.: 135 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 139 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Dědičová Barbora, Bc.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109
Hartová Eliška
Terenní sociální pracovnice
384 342 102

Č. dv.: 139 - Odbor dopravy - spisovna

Č. dv.: 139 - Útvar tajemníka - spisovna

Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195

Č. dv.: 219 - Odbor územního plánování a stavebního řádu

Dvořáková Marcela
Referentka státní správy a samosprávy, obnova venkova
384 342 168
Hačková Veronika, Bc.
Referentka územního plánování
384 342 169
Hulec Jakub
Referent územního plánování
384 342 136

Č. dv.: 217 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - vedoucí oddělení a odboru

Mašková Vladimíra
Administrativní pracovnice
384 342 157
Roubal Miroslav, Ing.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
384 342 155
Zahradník Jiří, Ing.
Referent územního plánování
384 342 156

Č. dv.: 215 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - stavební řízení

Fráně Pavel
Referent stavebního řádu
384 342 160
Grulichová Petra
Referentka stavebního řádu
384 342 158
Honlová Eva, Ing.
Referentka - památková péče
384 342 137
Martínek Petr
Referent stavebního řádu
384 342 167
Procházková Jana, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 208

Č. dv.: 114 - Odbor živnostenský a správních činností - vedoucí

Hrdý Roman, Mgr.
Vedoucí odboru živnostenských a správních činností
384 342 150

Č. dv.: 114 - Odbor dopravy - vedoucí

Č. dv.: 115 - Odbor dopravy - evidence vozidel a řidičů

Doktorová Ivana
Referentka - evidence řidičů
384 342 132
Hélová Milena
Referentka - evidence vozidel
384 342 131
Kubešová Jana
Referentka - evidence řidičů
384 342 139
Šedivá Zuzana
Schvalování technické způsobilosti vozidel
384 342 130
Trojanová Renata
Referentka - evidence vozidel
384 342 129

Č. dv.: 135 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Č. dv.: 135 - Odbor dopravy - spisovna

Č. dv.: 135 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 139 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Dědičová Barbora, Bc.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109
Hartová Eliška
Terenní sociální pracovnice
384 342 102

Č. dv.: 139 - Odbor dopravy - spisovna

Č. dv.: 139 - Útvar tajemníka - spisovna

Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195

Č. dv.: 241 - Odbor dopravy - silniční správní řád

Kolář Aleš, Bc.
Referent - silniční úřad
384 342 165
Peroutka Václav, Ing.
Referent - silniční úřad, zkušební komisař
384 342 159

Č. dv.: 242 - Odbor dopravy - vedoucí

Zajíček Pavel, Ing.
Vedoucí odboru dopravy
384 342 127

Č. dv.: 244 - Odbor dopravy - agenda přestupků

Klečková Lenka
Agenda dopravních přestupků
384 342 125
Šrom Zbyněk
Agenda dopravních přestupků
384 342 125

Č. dv.: 251 - Odbor dopravy - zkušební komisař

Dražan Jan
Zkušební komisař
384 342 133

Č. dv.: 223 - Odbor životního prostředí

Fliegel Jaroslav, Ing.
Vedoucí odboru, rybářství
384 342 175
Fliegelová Václava, Ing.
Ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu
384 342 172
Hladká Olga
Administrativa, rybářské a lovecké lístky, ekologický poplatek
384 342 170
Hrnečková Bohuslava
Odpadové hospodářství
384 342 171
Janečková Jitka, Ing.
Státní správa lesů, myslivost
384 342 174
Vojtěchová Hana, RNDr.
Ochrana ovzduší
384 342 173

Č. dv.: 222 - Odbor životního prostředí - projektanti

Kněžínková Renáta, Ing.
Vodní hospodářství - Třeboň, Lomnicko, Novosedelsko
384 342 176
Procházka Rostislav, Ing.
Vodní hospodářství, Suchdolsko, Českovelenicko, Chlumecko
384 342 177

Č. dv.: 222 - Kancelář starosty - projektanti

Č. dv.: 107 - Útvar interního auditu

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 107 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 107 - Kancelář starosty

Veselá Alena, Mgr.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 231 - Odbor rozvoje a investic - odbor rozvoje a investic

Hajna Pavel, Ing.
Vedoucí odboru
384 342 143

Č. dv.: 231 - Útvar tajemníka - odbor rozvoje a investic

Č. dv.: 211 - Útvar tajemníka - personální a mzdová agenda

Ranglová Dana
Personalistka
384 342 118
Zárubová Jana
Mzdová účetní
384 342 119

Č. dv.: 203 - Útvar tajemníka - tajemník

Valder Aleš, Ing. arch.
Tajemník
384 342 120

Č. dv.: 102 - Odbor finanční a majetkový - podatelna, Czech point

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111

Č. dv.: 102 - Odbor kultury a cestovního ruchu - podatelna, Czech point

Č. dv.: 107 - Útvar interního auditu

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 107 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 107 - Kancelář starosty

Veselá Alena, Mgr.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 138 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 135 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Č. dv.: 135 - Odbor dopravy - spisovna

Č. dv.: 135 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 139 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Dědičová Barbora, Bc.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109
Hartová Eliška
Terenní sociální pracovnice
384 342 102

Č. dv.: 139 - Odbor dopravy - spisovna

Č. dv.: 139 - Útvar tajemníka - spisovna

Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195

Č. dv.: 240 - Útvar tajemníka - krizové řízení

Č. dv.: 254 - Útvar tajemníka - informatik

Jarolín Tomáš, Mgr.
Referent krizového řízení
384 342 124
Novák Josef
Informatik
384 342 117
Wojtěch Jiří
Informatik
384 342 197

Č. dv.: 210 - Vedení města - místostarosta

Mráz Zdeněk
místostarosta
384 342 114

Č. dv.: 204 - Vedení města - místostarostka

Pindroch Josef, Ing.
místostarosta
384 342 113

Č. dv.: 205 - Vedení města - starosta

Jenisová Terezie, Mgr.
starostka
384 342 115

Č. dv.: 221 - Ostatní místnosti - WC

Č. dv.: 214 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 113 - Ostatní místnosti - WC

Č. dv.: 118+119 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 123 - Ostatní místnosti - obřadní síň

Č. dv.: 227 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 248 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 245 - Ostatní místnosti - WC - muži

Č. dv.: 247 - Ostatní místnosti - WC - ženy

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Drachovská Barbora, Mgr.
Redaktorka Třeboňského světa
384 342 181

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Bednářová Jitka, Mgr.
Tisková mluvčí
384 342 147

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 102 - Odbor finanční a majetkový - podatelna, Czech point

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111

Č. dv.: 102 - Odbor kultury a cestovního ruchu - podatelna, Czech point

Č. dv.: 104 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Č. dv.: 104 - Odbor právní

Čutová Vladimíra
Vymáhání pohledávek
384 342 123
Kahounová Eliška, Ing.
Vymáhání pohledávek
384 342 126
Klečková Jitka
Vymáhání pohledávek
384 342 138

Č. dv.: TIC - Odbor kultury a cestovního ruchu - Infocentrum, Masarykovo nám.

Kajerová Michaela, Mgr.
Vedoucí oddělení Turistické informační centrum
384 721 169
Maryšková Iveta, Bc.
Pracovnice Turistického a informačního centra
384 721 169
Václavovský Jan, Bc.
Pracovník Turistického informačního centra
384 721 169

Č. dv.: 249 - Odbor kultury a cestovního ruchu - odbor kultury

Jelonková Miloslava, Mgr.
Referentka - kultura
384 342 205
Pech Michal, DiS.
Referent - kultura
384 342 204
Skočná Zuzana, Bc.
Administrativa odboru
384 342 203
Švejcar Ludvík, PhDr.
Referent - kultura
384 342 202

Č. dv.: 250 - Odbor kultury a cestovního ruchu - vedoucí

Seberová Alena, Ing.
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
384 342 201

Č. dv.: DŠN - Odbor kultury a cestovního ruchu - Dům Štěpánka Netolického

Kukačková Lucie, MgA.
Koordinátorka Centra Třeboňského rybníkářského dědictví
380 130 004
Vítková Jana
Referentka Centra Třeboňského rybníkářského dědictví
380 130 004

Č. dv.: DPT - Odbor kultury a cestovního ruchu - Dům přírody Třeboňska

Jirková Marie, Mgr.
Referentka v Domu přírody
+420 384 724 912

Č. dv.: 222 - Odbor životního prostředí - projektanti

Kněžínková Renáta, Ing.
Vodní hospodářství - Třeboň, Lomnicko, Novosedelsko
384 342 176
Procházka Rostislav, Ing.
Vodní hospodářství, Suchdolsko, Českovelenicko, Chlumecko
384 342 177

Č. dv.: 222 - Kancelář starosty - projektanti

Č. dv.: 207 - Kancelář starosty - sekretariát starosty

Říhová Lucie, Ing.
Asistentka starostky
384 342 115
Vrchotová Martina, Mgr.
Referentka zahraničních a vnějších vztahů
384 342 116

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Drachovská Barbora, Mgr.
Redaktorka Třeboňského světa
384 342 181

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Bednářová Jitka, Mgr.
Tisková mluvčí
384 342 147

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 107 - Útvar interního auditu

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 107 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 107 - Kancelář starosty

Veselá Alena, Mgr.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Drachovská Barbora, Mgr.
Redaktorka Třeboňského světa
384 342 181

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Bednářová Jitka, Mgr.
Tisková mluvčí
384 342 147

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 212 - Odbor právní - auditor a právník města

Průchová Zuzana, Mgr.
Právnička
384 342 103
Vonka Mojmír, JUDr.
Vedoucí odboru, právník města
384 342 144

Č. dv.: 104 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Č. dv.: 104 - Odbor právní

Čutová Vladimíra
Vymáhání pohledávek
384 342 123
Kahounová Eliška, Ing.
Vymáhání pohledávek
384 342 126
Klečková Jitka
Vymáhání pohledávek
384 342 138