Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Upozornění - uzavření kanceláře registru vozidel http://www.mesto-trebon.cz/news/8527/61/Upozorneni---uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html 10. května 2018 bude z důvodu školení uzavřena kancelář registru vozidel MěÚ Třeboň.

Vzhledem k zákonné úpravě, která zrušila místní příslušnost, je možné využít pracoviště registru vozidel v rámci úřadu jiného města. ]]>
Thu, 10 May 2018 16:49:11 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8527/61/Upozorneni---uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html
Termíny konání akcí v roce 2018 dle vyhlášky města Třeboně o nočním klidu http://www.mesto-trebon.cz/news/8539/61/Terminy-konani-akci-v-roce-2018-dle-vyhlasky-mesta-Trebone-o-nocnim-klidu.html Thu, 22 Mar 2018 15:15:57 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8539/61/Terminy-konani-akci-v-roce-2018-dle-vyhlasky-mesta-Trebone-o-nocnim-klidu.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Sportovní, U Světa, Lázeňská a Přemyslova http://www.mesto-trebon.cz/news/8538/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-Sportovni-U-Sveta-Lazenska-a-Premyslova.html Thu, 22 Mar 2018 15:14:04 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8538/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-Sportovni-U-Sveta-Lazenska-a-Premyslova.html E.ON - Přerušení elektřiny 11.4.2018 - část obce N. Hlína - pouze novostavba p.č. 49/9 http://www.mesto-trebon.cz/news/8537/61/E-ON---Preruseni-elektriny-11-4-2018---cast-obce-N-Hlina---pouze-novostavba-p-c-49-9.html Thu, 22 Mar 2018 06:52:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8537/61/E-ON---Preruseni-elektriny-11-4-2018---cast-obce-N-Hlina---pouze-novostavba-p-c-49-9.html Beseda s Arnoštem Petráčkem a setkání ke komunitnímu plánování http://www.mesto-trebon.cz/news/8535/61/Beseda-s-Arnostem-Petrackem-a-setkani-ke-komunitnimu-planovani.html
Zveme Vás na veřejné setkání ke komunitnímu plánování, které bude spojené s besedou se světovým rekordmanem a zlatým paralympijským medailistou Arnoštem Petráčkem - 16.dubna od 16:00 v Domě Štěpánka Netolického:  ]]>
Tue, 20 Mar 2018 10:55:16 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8535/61/Beseda-s-Arnostem-Petrackem-a-setkani-ke-komunitnimu-planovani.html
Pozvánka na 28. jednání Zastupitelstva města Třeboň - 26.3.2018 od 17 h http://www.mesto-trebon.cz/news/8534/61/Pozvanka-na-28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebon---26-3-2018-od-17-h.html Mon, 19 Mar 2018 16:26:07 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8534/61/Pozvanka-na-28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebon---26-3-2018-od-17-h.html Informace o podaném návrhu VPS - St. úpravy a změna užívání výrobně skladovacího areálu http://www.mesto-trebon.cz/news/8533/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---St-upravy-a-zmena-uzivani-vyrobne-skladovaciho-arealu.html Mon, 19 Mar 2018 16:17:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8533/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---St-upravy-a-zmena-uzivani-vyrobne-skladovaciho-arealu.html VV - Zahájení st. řízení - Chlum u Tř. - doplnění kanalizace a vodovodu http://www.mesto-trebon.cz/news/8532/61/VV---Zahajeni-st-rizeni---Chlum-u-Tr---doplneni-kanalizace-a-vodovodu.html Mon, 19 Mar 2018 16:14:28 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8532/61/VV---Zahajeni-st-rizeni---Chlum-u-Tr---doplneni-kanalizace-a-vodovodu.html Pozvánka na 28. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 26.03.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8530/61/Pozvanka-na-28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-26-03-2018.html Mon, 19 Mar 2018 09:30:27 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8530/61/Pozvanka-na-28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-26-03-2018.html Oznámení zahájení stavebního řízení VV - Sádecká ulice v Lomnici nad Luž. http://www.mesto-trebon.cz/news/8529/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Sadecka-ulice-v-Lomnici-nad-Luz.html Fri, 16 Mar 2018 10:36:39 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8529/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Sadecka-ulice-v-Lomnici-nad-Luz.html Veřejně přístupná účelová komunikace - Domanín u Třeboně http://www.mesto-trebon.cz/news/8531/61/Verejne-pristupna-ucelova-komunikace---Domanin-u-Trebone.html Fri, 16 Mar 2018 09:47:00 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8531/61/Verejne-pristupna-ucelova-komunikace---Domanin-u-Trebone.html Informace o podaném návrhu VPS - Rybářství Třeboň a.s. - Obnova rybníka Cepáků Malý http://www.mesto-trebon.cz/news/8528/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Rybarstvi-Trebon-a-s---Obnova-rybnika-Cepaku-Maly.html Thu, 15 Mar 2018 13:46:00 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8528/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Rybarstvi-Trebon-a-s---Obnova-rybnika-Cepaku-Maly.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. U Světa, Přemyslova, chodníky v ul. Budovcova a Novohradská a na silnici II/154 http://www.mesto-trebon.cz/news/8526/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-U-Sveta-Premyslova-chodniky-v-ul-Budovcova-a-Novohradska-a-na-silnici-II-154.html Thu, 15 Mar 2018 09:11:19 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8526/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-U-Sveta-Premyslova-chodniky-v-ul-Budovcova-a-Novohradska-a-na-silnici-II-154.html Blíží se termín platby za komunální odpad http://www.mesto-trebon.cz/news/8525/61/Blizi-se-termin-platby-za-komunalni-odpad.html do 31. března je třeba zaplatit poplatek za svoz odpadů. Platit je možné buď na pokladně městského úřadu nebo inkasem. Podrobnější informace podají pracovnice pokladny městského úřadu Sylvie Kuklová a Eva Dušková (tel. 384 342 182 a 384 342 180).
Sazba poplatku činí 500 Kč na poplatníka za rok. Děti do tří let věku včetně za odpad neplatí. Poplatek je pro fyzické osoby s pobytem na území města splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději
do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku. Pro fyzické osoby se stavbou k rekreaci je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31. března.


]]>
Thu, 15 Mar 2018 08:33:23 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8525/61/Blizi-se-termin-platby-za-komunalni-odpad.html
Rozpočtová opatření schválená do 07.03.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8524/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-07-03-2018.html Wed, 14 Mar 2018 16:31:57 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8524/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-07-03-2018.html Zápis z 94. jednání rady města dne 07.03.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8523/61/Zapis-z-94-jednani-rady-mesta-dne-07-03-2018.html Wed, 14 Mar 2018 08:59:06 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8523/61/Zapis-z-94-jednani-rady-mesta-dne-07-03-2018.html Usnesení z 94. jednání rady města dne 07.03.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8522/61/Usneseni-z-94-jednani-rady-mesta-dne-07-03-2018.html Wed, 14 Mar 2018 08:55:40 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8522/61/Usneseni-z-94-jednani-rady-mesta-dne-07-03-2018.html Neměli bychom hrát druhou ligu http://www.mesto-trebon.cz/news/8536/61/Nemeli-bychom-hrat-druhou-ligu.html Čeští poslanci v Evropském parlamentu mají možnost zvát pravidelně zástupce samospráv, škol, institucí, organizací i občanských iniciativ do sídla Evropské unie. V krátké návštěvě se seznamují s fungováním evropských struktur, s možnostmi našich poslanců ve směru k dění v České republice. Na pozvání europoslankyně Michaely Šojdrové se letošní cesty zúčastnila starostka Třeboně Terezie Jenisová.

Exkurze v Evropském parlamentu

]]>
Mon, 12 Mar 2018 16:50:37 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8536/61/Nemeli-bychom-hrat-druhou-ligu.html
Oznámení záměru dispozice s majetkem města projednaný na RM dne 7.3.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8519/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-dne-7-3-2018.html Mon, 12 Mar 2018 10:25:36 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8519/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-dne-7-3-2018.html VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Monika Huleová, Lužnice 139 http://www.mesto-trebon.cz/news/8518/61/VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Monika-Huleova-Luznice-139.html Fri, 09 Mar 2018 12:02:15 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8518/61/VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Monika-Huleova-Luznice-139.html Oznámení - prodej dřevní hmoty vzniklé kácením a ořezy stromů v lokalitě na Hradečku v Třeboni dočasně uložených v areálu Technických služeb Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8517/61/Oznameni---prodej-drevni-hmoty-vznikle-kacenim-a-orezy-stromu-v-lokalite-na-Hradecku-v-Treboni-docasne-ulozenych-v-arealu-Technickych-sluzeb-Trebon.html Fri, 09 Mar 2018 09:34:52 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8517/61/Oznameni---prodej-drevni-hmoty-vznikle-kacenim-a-orezy-stromu-v-lokalite-na-Hradecku-v-Treboni-docasne-ulozenych-v-arealu-Technickych-sluzeb-Trebon.html ÚR - umístění stavby - Skladová hala na p.č. 138/53 v k.ú. Hrachoviště u Třeboně http://www.mesto-trebon.cz/news/8516/61/uR---umisteni-stavby---Skladova-hala-na-p-c-138-53-v-k-u-Hrachoviste-u-Trebone.html Thu, 08 Mar 2018 14:17:27 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8516/61/uR---umisteni-stavby---Skladova-hala-na-p-c-138-53-v-k-u-Hrachoviste-u-Trebone.html ÚR - umístění stavby - Domanín - optimalizace uličního profilu http://www.mesto-trebon.cz/news/8515/61/uR---umisteni-stavby---Domanin---optimalizace-ulicniho-profilu.html Thu, 08 Mar 2018 14:16:23 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8515/61/uR---umisteni-stavby---Domanin---optimalizace-ulicniho-profilu.html VV - Zveřejnění návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Rapšach http://www.mesto-trebon.cz/news/8514/61/VV---Zverejneni-navrhu-Zmeny-c-3-uzemniho-planu-obce-Rapsach.html Thu, 08 Mar 2018 14:14:02 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8514/61/VV---Zverejneni-navrhu-Zmeny-c-3-uzemniho-planu-obce-Rapsach.html E.ON - Přerušení elektřiny - 29.3.2018 ul. Vodárenská http://www.mesto-trebon.cz/news/8513/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-3-2018-ul-Vodarenska.html Wed, 07 Mar 2018 17:19:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8513/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-3-2018-ul-Vodarenska.html Výběrové řízení - právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek http://www.mesto-trebon.cz/news/8512/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta-vedouci-oddeleni-vymahani-pohledavek.html zde. ]]> Tue, 06 Mar 2018 13:06:43 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8512/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta-vedouci-oddeleni-vymahani-pohledavek.html Výběrové řízení - právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek http://www.mesto-trebon.cz/news/8511/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta-vedouci-oddeleni-vymahani-pohledavek.html Tue, 06 Mar 2018 13:04:30 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8511/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta-vedouci-oddeleni-vymahani-pohledavek.html Výběrové řízení - právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek http://www.mesto-trebon.cz/news/8510/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta-vedouci-oddeleni-vymahani-pohledavek.html Tue, 06 Mar 2018 13:01:05 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8510/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta-vedouci-oddeleni-vymahani-pohledavek.html Rekonstrukce průchodu a nádvoří u divadla J. K. Tyla http://www.mesto-trebon.cz/news/8509/61/Rekonstrukce-pruchodu-a-nadvori-u-divadla-J-K-Tyla.html V březnu a dubnu bude uzavřeno veřejné WC a nádvoří u divadla J. K. Tyla z důvodu provádění rekonstrukce kamenné dlažby na nádvoří a v průchodu z náměstí.

Bližší informace najdete v příloze.

]]>
Tue, 06 Mar 2018 07:32:17 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8509/61/Rekonstrukce-pruchodu-a-nadvori-u-divadla-J-K-Tyla.html
Veřejné osvětlení v ulici U Světa http://www.mesto-trebon.cz/news/8508/61/Verejne-osvetleni-v-ulici-U-Sveta.html Od 12.03.2018 bude v ulici U Světa v Třeboni probíhat výměna veřejného osvětlení. Současné zařízení patří k nejstarším ve městě, proto bude položeno nové kabelové vedení a osazeny nové stožáry se svítidly v úseku od křižovatky s ulicí Budovcovou až na začátek ulice Lázeňské. Práce bude provádět společnost Montela s.r.o., České Budějovice.

 

]]>
Mon, 05 Mar 2018 16:56:46 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8508/61/Verejne-osvetleni-v-ulici-U-Sveta.html
Výzva Okresního soudu J. Hradec ve věci úmrtí Josefa Píchy, bytem Svobody 1022/II, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8506/61/Vyzva-Okresniho-soudu-J-Hradec-ve-veci-umrti-Josefa-Pichy-bytem-Svobody-1022-II-Trebon.html Fri, 02 Mar 2018 12:22:18 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8506/61/Vyzva-Okresniho-soudu-J-Hradec-ve-veci-umrti-Josefa-Pichy-bytem-Svobody-1022-II-Trebon.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8504/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Thu, 01 Mar 2018 13:30:48 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8504/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Zápis z 93. jednání rady města dne 21.02.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8500/61/Zapis-z-93-jednani-rady-mesta-dne-21-02-2018.html Wed, 28 Feb 2018 08:37:43 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8500/61/Zapis-z-93-jednani-rady-mesta-dne-21-02-2018.html Usnesení z 93. jednání rady města dne 21.02.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8499/61/Usneseni-z-93-jednani-rady-mesta-dne-21-02-2018.html Wed, 28 Feb 2018 08:34:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8499/61/Usneseni-z-93-jednani-rady-mesta-dne-21-02-2018.html ÚZSVM - Opakovaná dražba - Byt + vybavení - BJ 1041/8 Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8493/61/uZSVM---Opakovana-drazba---Byt-vybaveni---BJ-1041-8-Trebon.html Fri, 23 Feb 2018 09:43:00 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8493/61/uZSVM---Opakovana-drazba---Byt-vybaveni---BJ-1041-8-Trebon.html Městská Vodohospodářská s.r.o. informuje http://www.mesto-trebon.cz/news/8490/61/Mestska-Vodohospodarska-s-r-o-informuje.html Na stránkách společnosti www.mv-trebon.cz jsou zveřejňovány aktuální informace ohledně odkalování, odečtech vodoměrů, cen vodného a stočného, odstávek vody, oprav a havárií.

Dle zákona ( citace: §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění) "V případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, může společnost omezit či přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění."

]]>
Thu, 22 Feb 2018 10:30:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8490/61/Mestska-Vodohospodarska-s-r-o-informuje.html
Nařízení GDPR http://www.mesto-trebon.cz/news/8482/61/Narizeni-GDPR.html Věc: Žádost o poskytnutí informací týkající se implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES ve veřejném sektoru.

]]>
Mon, 19 Feb 2018 10:24:56 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8482/61/Narizeni-GDPR.html
Zápis z 92. jednání rady města dne 07.02.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8474/61/Zapis-z-92-jednani-rady-mesta-dne-07-02-2018.html Wed, 14 Feb 2018 08:35:14 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8474/61/Zapis-z-92-jednani-rady-mesta-dne-07-02-2018.html Usnesení z 92. jednání rady města dne 07.02.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8473/61/Usneseni-z-92-jednani-rady-mesta-dne-07-02-2018.html Wed, 14 Feb 2018 08:32:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8473/61/Usneseni-z-92-jednani-rady-mesta-dne-07-02-2018.html Rozpočtová opatření schválená do 07.02.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8472/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-07-02-2018.html Tue, 13 Feb 2018 07:47:25 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8472/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-07-02-2018.html Konkurzní řízení - ředitel/ka 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183. http://www.mesto-trebon.cz/news/8465/61/Konkurzni-rizeni---reditel-ka-3-materske-skoly-Trebon-Jeronymova-183.html Rada města Třeboně oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183. Přihlášku je možno podat do 03.04.2018. Podrobné informace zde.

]]>
Mon, 12 Feb 2018 14:30:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8465/61/Konkurzni-rizeni---reditel-ka-3-materske-skoly-Trebon-Jeronymova-183.html
Konkurzní řízení - ředitel/ka 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183. http://www.mesto-trebon.cz/news/8464/61/Konkurzni-rizeni---reditel-ka-3-materske-skoly-Trebon-Jeronymova-183.html Mon, 12 Feb 2018 14:29:59 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8464/61/Konkurzni-rizeni---reditel-ka-3-materske-skoly-Trebon-Jeronymova-183.html Konkurzní řízení - ředitel/ka 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183. http://www.mesto-trebon.cz/news/8463/61/Konkurzni-rizeni---reditel-ka-3-materske-skoly-Trebon-Jeronymova-183.html Mon, 12 Feb 2018 14:26:41 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8463/61/Konkurzni-rizeni---reditel-ka-3-materske-skoly-Trebon-Jeronymova-183.html Výzva č. 1/2018 pro podávání žádostí o dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8521/61/Vyzva-c-1-2018-pro-podavani-zadosti-o-dotace.html Thu, 08 Feb 2018 14:26:22 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8521/61/Vyzva-c-1-2018-pro-podavani-zadosti-o-dotace.html Výzva č. 1/2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8458/61/Vyzva-c-1-2018.html Město Třeboň zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 dle Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.

Více informací zde.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 12:36:14 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8458/61/Vyzva-c-1-2018.html
Žádost o poskytnutí informace - zaslání podkladů pro vydání správního rozhodnutí http://www.mesto-trebon.cz/news/8455/61/zadost-o-poskytnuti-informace---zaslani-podkladu-pro-vydani-spravniho-rozhodnuti.html Žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, týkající se žádosti o zaslání všech dokumentů, které byly podkladem pro vydání příslušného správního rozhodnutí o potrestání, majitele psa, kterým bylo způsobeno zranění.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 10:19:14 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8455/61/zadost-o-poskytnuti-informace---zaslani-podkladu-pro-vydani-spravniho-rozhodnuti.html
Usnesení z 27. jednání ZM ze dne 29.01.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8445/61/Usneseni-z-27-jednani-ZM-ze-dne-29-01-2018.html Wed, 07 Feb 2018 09:21:29 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8445/61/Usneseni-z-27-jednani-ZM-ze-dne-29-01-2018.html Zápis z 27. jednání ZM ze dne 29.01.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8444/61/Zapis-z-27-jednani-ZM-ze-dne-29-01-2018.html Wed, 07 Feb 2018 09:20:34 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8444/61/Zapis-z-27-jednani-ZM-ze-dne-29-01-2018.html Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP http://www.mesto-trebon.cz/news/8443/61/Podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-ORP.html 28.02.2018. Bližší informace Vám poskytnete {cms_module module='Urednik' action='urednik' email='eva.honlova@mesto-trebon.cz'}.


]]>
Tue, 06 Feb 2018 12:14:16 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8443/61/Podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-ORP.html
Dopravní průzkum v roce 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8440/61/Dopravni-pruzkum-v-roce-2017.html webu města. Výsledkům průzkumu se bude dále věnovat březnové vydání Třeboňského světa. ]]> Mon, 05 Feb 2018 17:01:20 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8440/61/Dopravni-pruzkum-v-roce-2017.html