Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Usnesení o elektronické dražbě - 6.3.2018 od 13 h - nem. k.ú. Dunajovice - povinná Lakatošová Irena http://www.mesto-trebon.cz/news/8338/61/Usneseni-o-elektronicke-drazbe---6-3-2018-od-13-h---nem-k-u-Dunajovice---povinna-Lakatosova-Irena.html Fri, 15 Dec 2017 11:22:53 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8338/61/Usneseni-o-elektronicke-drazbe---6-3-2018-od-13-h---nem-k-u-Dunajovice---povinna-Lakatosova-Irena.html Oznámení o konání prvního zasedání OVK dne 21.12.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8335/61/Oznameni-o-konani-prvniho-zasedani-OVK-dne-21-12-2017.html Thu, 14 Dec 2017 10:50:16 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8335/61/Oznameni-o-konani-prvniho-zasedani-OVK-dne-21-12-2017.html Oznámení záměru prodeje dřevní hmoty vzniklé kácením a ořezy stromů http://www.mesto-trebon.cz/news/8334/61/Oznameni-zameru-prodeje-drevni-hmoty-vznikle-kacenim-a-orezy-stromu.html Wed, 13 Dec 2017 16:16:43 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8334/61/Oznameni-zameru-prodeje-drevni-hmoty-vznikle-kacenim-a-orezy-stromu.html Oznámení záměru prodeje bytových jednotek v domě č. p. 1123, 1124, 1125, 1126 a 1127, ul. U Francouzů, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8333/61/Oznameni-zameru-prodeje-bytovych-jednotek-v-dome-c-p-1123-1124-1125-1126-a-1127-ul-U-Francouzu-Trebon.html Wed, 13 Dec 2017 16:13:02 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8333/61/Oznameni-zameru-prodeje-bytovych-jednotek-v-dome-c-p-1123-1124-1125-1126-a-1127-ul-U-Francouzu-Trebon.html Česko-rakouské vítání adventu http://www.mesto-trebon.cz/news/8332/61/cesko-rakouske-vitani-adventu.html Vítání adventu je v Třeboni již tradičně spjato s rozsvěcováním vánočního stromu, který město dostává od partnerského Schremsu. V letošním roce Třeboň obdržela stromeček již po pětadvacáté! Na Masarykově náměstí byl slavnostně rozsvícen v sobotu 2. prosince za účasti vedení obou partnerských měst a rovněž rakouského Nikolause, který rozdal přibližně 350 třeboňským dětem malé dárečky.

  ]]>
Wed, 13 Dec 2017 13:56:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8332/61/cesko-rakouske-vitani-adventu.html
Pozvánka na 26. jednání Zastupitelstva města Třeboně - PO 18.12.2017 od 17:00 h http://www.mesto-trebon.cz/news/8331/61/Pozvanka-na-26-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone---PO-18-12-2017-od-17-00-h.html Mon, 11 Dec 2017 15:27:04 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8331/61/Pozvanka-na-26-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone---PO-18-12-2017-od-17-00-h.html Pozvánka na 26. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 18.12.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8330/61/Pozvanka-na-26-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-18-12-2017.html Mon, 11 Dec 2017 10:32:34 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8330/61/Pozvanka-na-26-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-18-12-2017.html VV - Rozhodnutí - st. povolení - Splašková kanalizace Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8329/61/VV---Rozhodnuti---st-povoleni---Splaskova-kanalizace-Trebon.html Fri, 08 Dec 2017 12:46:38 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8329/61/VV---Rozhodnuti---st-povoleni---Splaskova-kanalizace-Trebon.html Územní rozhodnutí - umístění stavby - Změna stavby ul. Krokova, Třeboň - 2. část http://www.mesto-trebon.cz/news/8328/61/uzemni-rozhodnuti---umisteni-stavby---Zmena-stavby-ul-Krokova-Trebon---2-cast.html Fri, 08 Dec 2017 12:06:35 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8328/61/uzemni-rozhodnuti---umisteni-stavby---Zmena-stavby-ul-Krokova-Trebon---2-cast.html Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí v k.ú. Stará Hlína - povinný Miroslav Říha, Třeboň 84 http://www.mesto-trebon.cz/news/8327/61/Exekucni-prikaz-k-provedeni-exekuce-prodejem-nemovitych-veci-v-k-u-Stara-Hlina---povinny-Miroslav-riha-Trebon-84.html Thu, 07 Dec 2017 13:09:20 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8327/61/Exekucni-prikaz-k-provedeni-exekuce-prodejem-nemovitych-veci-v-k-u-Stara-Hlina---povinny-Miroslav-riha-Trebon-84.html Oznámení zahájení stavebního řízení - Zimní stadion Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8326/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni---Zimni-stadion-Trebon.html Thu, 07 Dec 2017 13:07:40 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8326/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni---Zimni-stadion-Trebon.html VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - upuštění od ústního jednání a místního šetření "Lomnice nad Luž., Sádecká ul. - rekonstrukce vodovodu" http://www.mesto-trebon.cz/news/8325/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni---upusteni-od-ustniho-jednani-a-mistniho-setreni-Lomnice-nad-Luz-Sadecka-ul---rekonstrukce-vodovodu.html Thu, 07 Dec 2017 07:41:38 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8325/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni---upusteni-od-ustniho-jednani-a-mistniho-setreni-Lomnice-nad-Luz-Sadecka-ul---rekonstrukce-vodovodu.html VV - Oznámení možnosti převzít písemnost - Huleová Monika, Lužnice 139, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8323/61/VV---Oznameni-moznosti-prevzit-pisemnost---Huleova-Monika-Luznice-139-Trebon.html Wed, 06 Dec 2017 14:00:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8323/61/VV---Oznameni-moznosti-prevzit-pisemnost---Huleova-Monika-Luznice-139-Trebon.html VV - Oznámení možnosti převzít písemnost - Huleová Monika, Lužnice 139, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8322/61/VV---Oznameni-moznosti-prevzit-pisemnost---Huleova-Monika-Luznice-139-Trebon.html Wed, 06 Dec 2017 13:41:53 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8322/61/VV---Oznameni-moznosti-prevzit-pisemnost---Huleova-Monika-Luznice-139-Trebon.html Usnesení z 88. jednání rady města dne 29.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8321/61/Usneseni-z-88-jednani-rady-mesta-dne-29-11-2017.html Wed, 06 Dec 2017 10:23:07 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8321/61/Usneseni-z-88-jednani-rady-mesta-dne-29-11-2017.html Zápis z 88. jednání rady města dne 29.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8320/61/Zapis-z-88-jednani-rady-mesta-dne-29-11-2017.html Wed, 06 Dec 2017 10:21:25 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8320/61/Zapis-z-88-jednani-rady-mesta-dne-29-11-2017.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8319/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Volná místa. ]]> Tue, 05 Dec 2017 12:47:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8319/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8318/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Tue, 05 Dec 2017 12:46:49 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8318/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8317/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Tue, 05 Dec 2017 12:44:19 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8317/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Oznámení záměru pronájmu části p.č. KN 765/1 k.ú. Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8316/61/Oznameni-zameru-pronajmu-casti-p-c-KN-765-1-k-u-Trebon.html Tue, 05 Dec 2017 12:17:11 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8316/61/Oznameni-zameru-pronajmu-casti-p-c-KN-765-1-k-u-Trebon.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8315/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 04 Dec 2017 16:28:59 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8315/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8314/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 04 Dec 2017 16:24:04 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8314/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8313/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 04 Dec 2017 16:21:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8313/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jolana Nagyová, Komárno http://www.mesto-trebon.cz/news/8312/61/VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Jolana-Nagyova-Komarno.html Mon, 04 Dec 2017 15:27:57 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8312/61/VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Jolana-Nagyova-Komarno.html Pozvánka na Třeboňský advent http://www.mesto-trebon.cz/news/8336/61/Pozvanka-na-Trebonsky-advent.html Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku, které proběhne 2. 12. na Masarykově náměstí, a na Adventní koncert, který proběhne 7. 12. v Divadle J. K. Tyla.

 

]]>
Fri, 01 Dec 2017 09:55:04 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8336/61/Pozvanka-na-Trebonsky-advent.html
Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - Prodloužení vodovodu a kanalizace - ul. Okružní v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/8303/61/Oznameni-o-zahajeni-ur-o-umisteni-stavby---Prodlouzeni-vodovodu-a-kanalizace---ul-Okruzni-v-Treboni.html Thu, 30 Nov 2017 14:35:17 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8303/61/Oznameni-o-zahajeni-ur-o-umisteni-stavby---Prodlouzeni-vodovodu-a-kanalizace---ul-Okruzni-v-Treboni.html Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020 http://www.mesto-trebon.cz/news/8302/61/Navrh-Strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-na-obdobi-2019-2020.html Thu, 30 Nov 2017 14:29:25 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8302/61/Navrh-Strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-na-obdobi-2019-2020.html Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8301/61/Navrh-rozpoctu-mesta-Trebone-na-rok-2018.html Plný rozsah návrhu rozpočtu města Třeboně na rok 2018.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň, a to v termínu do 12.12.2017, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2017.

]]>
Thu, 30 Nov 2017 14:19:18 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8301/61/Navrh-rozpoctu-mesta-Trebone-na-rok-2018.html
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Změna dokončené stavby - výměna krovu stodoly u č. p. 15 v obci Novosedly nad Nežárkou a k. ú. Kolence" http://www.mesto-trebon.cz/news/8300/61/Oznameni-o-uzavreni-verejnopravni-smlouvy-Zmena-dokoncene-stavby---vymena-krovu-stodoly-u-c-p-15-v-obci-Novosedly-nad-Nezarkou-a-k-u-Kolence.html Thu, 30 Nov 2017 13:27:28 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8300/61/Oznameni-o-uzavreni-verejnopravni-smlouvy-Zmena-dokoncene-stavby---vymena-krovu-stodoly-u-c-p-15-v-obci-Novosedly-nad-Nezarkou-a-k-u-Kolence.html VV - Konzultování návrhu Územní studie Staňkov - plocha Z6, Z7, Z9, Z11 http://www.mesto-trebon.cz/news/8299/61/VV---Konzultovani-navrhu-uzemni-studie-Stankov---plocha-Z6-Z7-Z9-Z11.html Thu, 30 Nov 2017 10:13:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8299/61/VV---Konzultovani-navrhu-uzemni-studie-Stankov---plocha-Z6-Z7-Z9-Z11.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8297/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 29 Nov 2017 11:11:27 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8297/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8296/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 29 Nov 2017 10:58:19 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8296/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html E.ON - Přerušení elektřiny 20. 12. 2017 od 13:00 do 15:00 hodin - Lázně Aurora http://www.mesto-trebon.cz/news/8290/61/E-ON---Preruseni-elektriny-20-12-2017-od-13-00-do-15-00-hodin---Lazne-Aurora.html Mon, 27 Nov 2017 13:55:06 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8290/61/E-ON---Preruseni-elektriny-20-12-2017-od-13-00-do-15-00-hodin---Lazne-Aurora.html Rozpočtová opatření schválená do 15.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8288/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-15-11-2017.html Mon, 27 Nov 2017 12:08:48 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8288/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-15-11-2017.html Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků - VOLBY PREZIDENTA http://www.mesto-trebon.cz/news/8286/61/Oznameni-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku---VOLBY-PREZIDENTA.html Mon, 27 Nov 2017 11:46:20 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8286/61/Oznameni-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku---VOLBY-PREZIDENTA.html Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu http://www.mesto-trebon.cz/news/8284/61/Statni-pozemkovy-urad---Oznameni-o-zamyslenem-prevodu.html Mon, 27 Nov 2017 11:10:46 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8284/61/Statni-pozemkovy-urad---Oznameni-o-zamyslenem-prevodu.html Dražební vyhláška - povinný DIV. CORP. s.r.o. - nemovitosti v k.ú. Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/8283/61/Drazebni-vyhlaska---povinny-DIV-CORP-s-r-o---nemovitosti-v-k-u-Brilice.html Fri, 24 Nov 2017 12:56:33 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8283/61/Drazebni-vyhlaska---povinny-DIV-CORP-s-r-o---nemovitosti-v-k-u-Brilice.html Nájem pozemku parc. č. 471/1 v k.ú. Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8281/61/Najem-pozemku-parc-c-471-1-v-k-u-Trebon.html Wed, 22 Nov 2017 14:06:39 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8281/61/Najem-pozemku-parc-c-471-1-v-k-u-Trebon.html Zápis z 87. jednání rady města dne 15.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8278/61/Zapis-z-87-jednani-rady-mesta-dne-15-11-2017.html Wed, 22 Nov 2017 08:04:31 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8278/61/Zapis-z-87-jednani-rady-mesta-dne-15-11-2017.html Usnesení z 87. jednání rady města dne 15.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8277/61/Usneseni-z-87-jednani-rady-mesta-dne-15-11-2017.html Wed, 22 Nov 2017 08:03:30 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8277/61/Usneseni-z-87-jednani-rady-mesta-dne-15-11-2017.html Setkání na americké ambasádě http://www.mesto-trebon.cz/news/8273/61/Setkani-na-americke-ambasade.html Na pozvání americké chargé d´affaires paní Kelly Adams-Smith se starostka Terezie Jenisová zúčastnila v pondělí 13. listopadu setkání u kulatého stolu na Velvyslanectví USA v Praze.

Foto: Velvyslanectví USA v Praze

]]>
Mon, 20 Nov 2017 09:53:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8273/61/Setkani-na-americke-ambasade.html
Noviny za listopad 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8268/61/Noviny-za-listopad-2017.html Mětská policie linka 156

 

 

***   Kuriózní zásah si vyžádala ve čtvrtek 12. října dopoledne žádost o pomoc v situaci, kdy v Roháči v rámci přednášky pro studenty byly jednomu z nich nasazeny pouta a nikdo neměl klíče k jejich sejmutí. Strážníci spoutaného studenta na místě vysvobodili, přednášející připojil k omluvě poděkování.

 

***     Systém PCO zaměřený na ochranu objektů bezchybně zafungoval v noci na pátek 6. října poté, co těsně po třetí hodině ranní byl přijat signál o vniknutí do střeženého objektu v Táboritské ulici. Dvoučlenná hlídka strážníků se k objektu dostavila v řádu minut přesně v době, kdy z vypáčeného okna prchali dva zloději s trezorem v ruce. Strážníci na místě zareagovali pohotově a rozdělili se, kdy jeden zajistil vyloupený objekt včetně páčidel, baterky a na ústupu odhozeného trezoru, druhý se vydal za pachateli unikajícími v dodávce směrem na Prahu. Pronásledování skončil v lese za Lužnicí poté, co se pachatelům na lesních cestách podařilo zmizet a přivolávaná posila kolegů z  PČR se pro zaneprázdněnost dostavit nemohla. Během pronásledování však pachatelé vyhazovali z vozidla různé předměty včetně bot a kukly a tak strážník zajistil předměty jako důkazní materiál do příjezdu specialistů z kriminální služby. Pronásledované vozidlo bylo následně nalezeno odstavené v lese mezi Lužnicí a obcí Kolence, podle posledních informací jsou pachatelé již zadrženi.

 

***   V sobotu 14. října ráno vyjela hlídka do místního marketu vyřešit 68letého muže z Třeboně, který byl přistižen při krádeži potravin. Strážníci jeho přestupek vyřešili na místě uložením blokové pokuty, odcizené zboží bylo vráceno do regálu.

 

***  V pondělí 23. října večer narazila hlídka  strážníků v Táboritské ulici na kouřící trojici dívek ve věku 15 a 16 let. Strážníci dívkám ze Zlivy, Slavonic a Jindřichova Hradce vysvětlili nezákonnost jejich jednání a zároveň se zajímali o zdroj, od kterého cigarety získaly. Zjištěný přestupek byl vyřešen na místě v blokovém řízení.

 

***  Poslední říjnový víkend zaměstnal strážníky silný vítr, který se přehnal i nad naším městem. V jeho důsledku došlo mimo jiné k vyvrácení stromů, které omezovaly nebo znemožňovaly provoz na komunikacích. O likvidaci spadlých stromů na silnicích se postarali

hasiči. Ke škodám na majetku došlo na více místech, například v parku lázní Aurora, kde došlo rovněž k vyvrácení stromů, nebo v kempu u hrobky, kde části stromů zasáhly dvě rekreační chatky. Poškozen byl i hřbitov u Ostende. Strážníci z ohrožených lokalit vykázali přítomné osoby a postarali se o přijetí opatření k zajištění bezpečnosti.

 

***    Ženu pohybující se po silnici a zastavující projíždějící vozidla řešila hlídka v neděli  1. listopadu u kruhového objezdu „U kaprů“. Strážníci na místě zjistili 57letou ženu z Českých Budějovic, která své chování nedokázala vysvětlit. Zasahující strážník ženu odvedl do bezpečí a po zjištění, že není osobou hledanou ani v minulosti trestanou se pokusil zjistit důvod jejího chování. Ten vyšel najevo poté, co se podařilo kontaktovat  manžela v Českých Budějovicích – žena je nemocná a má psychické problémy. Z toho důvodu bylo upuštěno od uložení sankce a strážníci dohlédli na bezpečné předání rodině.

 

***  Opakované vzájemné hádky a napadání mezi 37letou ženou z Třeboně a jejím stejně starým přítelem z Českých Budějovic vyvrcholily v noci na pátek 3. Listopadu, kdy dvě hodiny po půlnoci muž ženu vyhodil z bytu na Masarykově náměstí a nechtěl jí pustit zpět. Jelikož se nejednalo o první konflikt páru a v bytě žijí i čtyři děti, strážníci událost zadokumentovali a předali k dalšímu opatření sociálnímu odboru. 

 

***  O výskytu podezřelého muže vybírajícího na parkovišti u marketu v Jiráskově ulici peníze na hluchoněmé byla informována hlídka v pátek 3. listopadu odpoledne. Po zjištění, že se na místě pohybuje skupina rumunsky hovořících mužů a žen se na místě sjely hlídky strážníků i PČR k prověření oprávněnosti sbírky. Podezření se ukázalo jako oprávněné, po příjezdu hlídek se povolení ke sbírce cizincům záhadně ztratilo. Ne však na dlouho, falešné dokumenty byly nalezeny odhozené pod jedním z parkujících vozidel. Cizinci byli převezeni k dalšímu šetření na místní oddělení PČR.

 

***  Událost, kdy oznámení vypadající jako krádež jízdního kola skončilo spíše úsměvným vysvětlením řešili strážníci v sobotu 4. listopadu  v poledne poté, co na linku 156 oznámil syn 63leté ženy z Třeboně odcizení jejího kola odstaveného před prodejnou na Kopečku. Strážníci společně s oznamovatelem nalezli kolo opřené o plot domu ve Vodárenské ulici. Jak vyšlo následně najevo, majitelka údajně odcizeného kola během nákupu potkala svou stejně starou známou a ta po setkání odjela i s nákupem na kole cizím, přičemž své nechala v kolostavu. Ke spokojenosti obou žen se kola vrátila  zpět a nezbývá než připomenout, že odstavená kola je třeba zajistit uzamčením.

 

***  Začátkem listopadu se konalo ve školícím středisku PČR u Lišova dvoudenní setkání manažerů prevence kriminality Jihočeského kraje. Za Třeboň se semináře zúčastnil velitel Městské  policie Vladimír Školka. Seminář byl programově zaměřen především na prevenci v oblasti drog a dále na problematiku internetu a s tím spojenou kyberšikanu. Stranou nezůstala ani problematika seniorů, především prevence proti tzv. šmejdům. Třeboň se na úseku prevence proti kriminalitě má rozhodně čím chlubit a mezi jinými zaujaly dva specifické a v rámci kraje ojedinělé projekty, a to evidence jízdních kol a bezpečnostní náramky určené pro seniory. Přítomní se shodli, že vzájemná výměna zkušeností z jednotlivých měst je důležitá a již během semináře projevili zástupci některých měst zájem o návštěvu naší Městské policie.

]]>
Thu, 16 Nov 2017 13:15:01 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8268/61/Noviny-za-listopad-2017.html
Pozvánka zdobení perníčků kombinovanými technikami http://www.mesto-trebon.cz/news/8264/61/Pozvanka-zdobeni-pernicku-kombinovanymi-technikami.html Tvořte s námi, která se uskuteční dne 28. 11. 2017, od 17:30 v Domě Štěpánka Netolického (Masarykovo náměstí čp. 89). V rámci rukodělné dílny budou zdobeny perníčky různími technikami. Perníčky i zdobení si můžete zakoupit na místě. Vlastní perníčky jsou vítány. Na akci je nutné se přihlásit předem na e-mail: jana.vitkova@mesto-trebon.cz nebo kocova@jhk.cz. ]]> Wed, 15 Nov 2017 11:32:36 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8264/61/Pozvanka-zdobeni-pernicku-kombinovanymi-technikami.html Zpečetění partnerství na německé půdě http://www.mesto-trebon.cz/news/8263/61/Zpeceteni-partnerstvi-na-nemecke-pude.html Slavnostní podpis partnerství mezi městem Třeboň a zemským okresem Freyung-Grafenau proběhl také na německé straně, v prostorách knížecího pokoje zámku Wolfstein ve Freyungu v sobotu 11. listopadu. Smlouvu podepsali, stejně jako 16. září v Třeboni, zástupci obou stran, za město Třeboň starostka Terezie Jenisová a za zemský okres Freyung-Grafenau okresní rada Sebastian Gruber.

]]>
Wed, 15 Nov 2017 11:26:28 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8263/61/Zpeceteni-partnerstvi-na-nemecke-pude.html
Pozvánka na výrobu adventních věnců http://www.mesto-trebon.cz/news/8262/61/Pozvanka-na-vyrobu-adventnich-vencu.html Tvořte s námi, která se uskuteční dne 21. 11. 2017, od 17:30 v Domě Štěpánka Netolického (Masarykovo náměstí čp. 89). V rámci rukodělné dílny budou vyráběny adventní věnce a dekorace. S sebou si přineste nůžky, kleště a lepící pistoly. Dekorace bude možné zakoupit si na místě. Na akci je nutné se přihlásit předem na e-mail: jana.vitkova@mesto-trebon.cz nebo kocova@jhk.cz. ]]> Wed, 15 Nov 2017 10:35:56 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8262/61/Pozvanka-na-vyrobu-adventnich-vencu.html Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr Třeboň, parcela 4659 http://www.mesto-trebon.cz/news/8257/61/Nabidka-pozemku-SPu-k-nahradnim-restitucim---katastr-Trebon-parcela-4659.html Tue, 14 Nov 2017 12:48:02 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8257/61/Nabidka-pozemku-SPu-k-nahradnim-restitucim---katastr-Trebon-parcela-4659.html Uzavření kanceláře občanských průkazů a cestovních pasů ve čtvrtek 23. listopadu 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8254/61/Uzavreni-kancelare-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-pasu-ve-ctvrtek-23-listopadu-2017.html Z důvodu účasti obou pracovnic na pravidelném školení bude dne 23. listopadu 2017 kancelář občanských průkazů a cestovních pasů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

]]>
Mon, 13 Nov 2017 12:08:40 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8254/61/Uzavreni-kancelare-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-pasu-ve-ctvrtek-23-listopadu-2017.html
Usnesení z 25. jednání ZM ze dne 06.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8253/61/Usneseni-z-25-jednani-ZM-ze-dne-06-11-2017.html Mon, 13 Nov 2017 10:43:42 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8253/61/Usneseni-z-25-jednani-ZM-ze-dne-06-11-2017.html Zápis z 25. jednání ZM ze dne 06.11.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8252/61/Zapis-z-25-jednani-ZM-ze-dne-06-11-2017.html Mon, 13 Nov 2017 10:41:35 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8252/61/Zapis-z-25-jednani-ZM-ze-dne-06-11-2017.html Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volba prezidenta republiky http://www.mesto-trebon.cz/news/8251/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi---volba-prezidenta-republiky.html Fri, 10 Nov 2017 14:11:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/8251/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi---volba-prezidenta-republiky.html