Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Výběrové řízení - referent(ka) správních deliktů v dopravě http://www.mesto-trebon.cz/news/7642/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-spravnich-deliktu-v-doprave.html Fri, 24 Mar 2017 12:00:56 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7642/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-spravnich-deliktu-v-doprave.html Výběrové řízení - referent(ka) správních deliktů v dopravě http://www.mesto-trebon.cz/news/7641/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-spravnich-deliktu-v-doprave.html Volná místa. ]]> Fri, 24 Mar 2017 11:54:50 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7641/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-spravnich-deliktu-v-doprave.html Výběrové řízení - referent(ka) správních deliktů v dopravě http://www.mesto-trebon.cz/news/7640/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-spravnich-deliktu-v-doprave.html Fri, 24 Mar 2017 11:50:42 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7640/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-spravnich-deliktu-v-doprave.html Předporodní přednáška "Císařský řez, Epidurální anestezie, Šestinedělí" http://www.mesto-trebon.cz/news/7639/61/Predporodni-prednaska-Cisarsky-rez-Epiduralni-anestezie-sestinedeli.html 31.3.2017 od 11 hodin se v rodinném centru Kapřík uskuteční předporodní přednáška Císařský řez, šestinedělí, epidurální anestezie. ]]> Fri, 24 Mar 2017 09:23:00 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7639/61/Predporodni-prednaska-Cisarsky-rez-Epiduralni-anestezie-sestinedeli.html Informace o podaném návrhu VPS - Zámecká lékárna s.r.o. - Změna stavby a užívání budovy čp. 118 http://www.mesto-trebon.cz/news/7638/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Zamecka-lekarna-s-r-o---Zmena-stavby-a-uzivani-budovy-cp-118.html Thu, 23 Mar 2017 15:09:57 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7638/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Zamecka-lekarna-s-r-o---Zmena-stavby-a-uzivani-budovy-cp-118.html E.ON - Přerušení elektřiny - 11.4.2017 - Daskabát a U Francouzů http://www.mesto-trebon.cz/news/7637/61/E-ON---Preruseni-elektriny---11-4-2017---Daskabat-a-U-Francouzu.html Wed, 22 Mar 2017 15:24:01 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7637/61/E-ON---Preruseni-elektriny---11-4-2017---Daskabat-a-U-Francouzu.html Česká inspirace - Povinně zveřejňované informace http://www.mesto-trebon.cz/news/7636/61/ceska-inspirace---Povinne-zverejnovane-informace.html Wed, 22 Mar 2017 15:17:52 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7636/61/ceska-inspirace---Povinne-zverejnovane-informace.html OSSZ JH - VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost 2x - Pelcman Jaroslav, r. 1974 http://www.mesto-trebon.cz/news/7635/61/OSSZ-JH---VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-2x---Pelcman-Jaroslav-r-1974.html Wed, 22 Mar 2017 15:13:50 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7635/61/OSSZ-JH---VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-2x---Pelcman-Jaroslav-r-1974.html Zápis z 67. jednání rady města dne 15.03.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7634/61/Zapis-z-67-jednani-rady-mesta-dne-15-03-2017.html Tue, 21 Mar 2017 17:06:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7634/61/Zapis-z-67-jednani-rady-mesta-dne-15-03-2017.html Usnesení z 67. jednání rady města dne 15.03.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7633/61/Usneseni-z-67-jednani-rady-mesta-dne-15-03-2017.html Tue, 21 Mar 2017 16:54:07 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7633/61/Usneseni-z-67-jednani-rady-mesta-dne-15-03-2017.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Suchdole, MČ Tušť a sil. III/1508 a III/1509 http://www.mesto-trebon.cz/news/7632/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-Suchdole-Mc-Tust-a-sil-III-1508-a-III-1509.html Tue, 21 Mar 2017 14:56:38 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7632/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-Suchdole-Mc-Tust-a-sil-III-1508-a-III-1509.html FV Zápis 16.3.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7629/61/FV-Zapis-16-3-2017.html Tue, 21 Mar 2017 08:39:24 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7629/61/FV-Zapis-16-3-2017.html Kondolenční listiny http://www.mesto-trebon.cz/news/7628/61/Kondolencni-listiny.html Od úterý 21. března 2017 bude v obřadní síni Městského úřadu Třeboň zřízeno malé pietní místo věnované vzpomínce zesnulého kardinála Miloslava Vlka, emeritního biskupa českobudějovického, arcibiskupa pražského a primase českého, čestného občana města Třeboně.

Svou úctu můžete v případě zájmu vyjádřit na připravené kondolenční listiny.

Listiny je možno podepisovat v úředních hodinách městského úřadu do pondělí 27. března 2017 do 17:00 hodin. Poté budou odeslány na Arcibiskupství pražské.
Vedení města děkuje všem, kteří se připojí k tomuto projevu soustrasti nad odchodem této významné osobnosti.

]]>
Mon, 20 Mar 2017 18:06:30 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7628/61/Kondolencni-listiny.html
VV - Konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 ÚP Stříbřec http://www.mesto-trebon.cz/news/7627/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-zmeny-c-1-uP-Stribrec.html Mon, 20 Mar 2017 16:59:22 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7627/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-zmeny-c-1-uP-Stribrec.html VV - Konání veřejného projednání o návrhu ÚP Hamr http://www.mesto-trebon.cz/news/7626/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-uP-Hamr.html Mon, 20 Mar 2017 16:50:51 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7626/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-uP-Hamr.html Oznámení o záměru dispozice s majetkem města projednaný na RM 15.3.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7625/61/Oznameni-o-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-15-3-2017.html Mon, 20 Mar 2017 16:36:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7625/61/Oznameni-o-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-15-3-2017.html Elektronická dražba - Šustr, Hamr 30 - nem. v k.ú. Chlum http://www.mesto-trebon.cz/news/7624/61/Elektronicka-drazba---sustr-Hamr-30---nem-v-k-u-Chlum.html Mon, 20 Mar 2017 15:54:15 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7624/61/Elektronicka-drazba---sustr-Hamr-30---nem-v-k-u-Chlum.html Elektronická dražba - Věra Ševčíková, Praha - Kamýk - nem. v k.ú. Staňkov http://www.mesto-trebon.cz/news/7623/61/Elektronicka-drazba---Vera-sevcikova-Praha---Kamyk---nem-v-k-u-Stankov.html Mon, 20 Mar 2017 15:43:21 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7623/61/Elektronicka-drazba---Vera-sevcikova-Praha---Kamyk---nem-v-k-u-Stankov.html E.ON - Přerušení elektřiny - 10.4.2017 - Táboritská 1152 a Jiráskova 618 a 1202 http://www.mesto-trebon.cz/news/7622/61/E-ON---Preruseni-elektriny---10-4-2017---Taboritska-1152-a-Jiraskova-618-a-1202.html Mon, 20 Mar 2017 15:24:02 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7622/61/E-ON---Preruseni-elektriny---10-4-2017---Taboritska-1152-a-Jiraskova-618-a-1202.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investi http://www.mesto-trebon.cz/news/7621/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investi.html Mon, 20 Mar 2017 12:30:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7621/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investi.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/7620/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Volná místa. ]]> Mon, 20 Mar 2017 12:22:13 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7620/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investi http://www.mesto-trebon.cz/news/7619/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investi.html Mon, 20 Mar 2017 12:18:34 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7619/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investi.html Prořezávky dřevin a křovin http://www.mesto-trebon.cz/news/7618/61/Prorezavky-drevin-a-krovin.html Mon, 20 Mar 2017 09:10:10 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7618/61/Prorezavky-drevin-a-krovin.html 4. 4. uzavřena kancelář občasnkých průkazů http://www.mesto-trebon.cz/news/7631/61/4-4-uzavrena-kancelar-obcasnkych-prukazu.html Sun, 19 Mar 2017 09:37:29 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7631/61/4-4-uzavrena-kancelar-obcasnkych-prukazu.html Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7630/61/Podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-na-rok-2017.html Sun, 19 Mar 2017 09:33:09 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7630/61/Podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-na-rok-2017.html Zemřel kardinál Miloslav Vlk, čestný občan Třeboně http://www.mesto-trebon.cz/news/7617/61/Zemrel-kardinal-Miloslav-Vlk-cestny-obcan-Trebone.html Sat, 18 Mar 2017 12:29:38 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7617/61/Zemrel-kardinal-Miloslav-Vlk-cestny-obcan-Trebone.html Blíží se termín platby za komunální odpad http://www.mesto-trebon.cz/news/7607/61/Blizi-se-termin-platby-za-komunalni-odpad.html Nejpozději do 31. března je třeba zaplatit poplatek za svoz odpadů. Platit je možné buď na pokladně městského úřadu nebo inkasem. Podrobnější informace podají pracovnice pokladny městského úřadu Sylvie Kuklová a Eva Dušková (tel. 384 342 182 a 384 342 180).

Sazba poplatku činí 500 Kč na poplatníka za rok. Děti do tří let věku včetně za odpad neplatí. Poplatek je pro fyzické osoby s pobytem na území města splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku. Pro fyzické osoby se stavbou k rekreaci je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31. března.

]]>
Thu, 16 Mar 2017 15:58:17 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7607/61/Blizi-se-termin-platby-za-komunalni-odpad.html
KÚ Jč. kraje - Oznámení o zrušení ordinace MUDr. Jiřího Šteffla + možnost vyžádání dokumentace na KÚ http://www.mesto-trebon.cz/news/7615/61/Ku-Jc-kraje---Oznameni-o-zruseni-ordinace-MUDr-Jiriho-steffla-moznost-vyzadani-dokumentace-na-Ku.html Thu, 16 Mar 2017 14:47:15 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7615/61/Ku-Jc-kraje---Oznameni-o-zruseni-ordinace-MUDr-Jiriho-steffla-moznost-vyzadani-dokumentace-na-Ku.html VV - OOP - Přechodná úprava provozu na MK v ul. Vitorazská a Hanusova v Č. Velenicích http://www.mesto-trebon.cz/news/7614/61/VV---OOP---Prechodna-uprava-provozu-na-MK-v-ul-Vitorazska-a-Hanusova-v-c-Velenicich.html Thu, 16 Mar 2017 14:45:24 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7614/61/VV---OOP---Prechodna-uprava-provozu-na-MK-v-ul-Vitorazska-a-Hanusova-v-c-Velenicich.html Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/7613/61/Oznameni-o-zahajeni-ur-o-umisteni-stavby---Rekonstrukce-ulice-Bozeny-Nemcove-v-Treboni.html Wed, 15 Mar 2017 15:52:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7613/61/Oznameni-o-zahajeni-ur-o-umisteni-stavby---Rekonstrukce-ulice-Bozeny-Nemcove-v-Treboni.html Zápis do mateřských škol v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/7612/61/Zapis-do-materskych-skol-v-Treboni.html Tue, 14 Mar 2017 15:08:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7612/61/Zapis-do-materskych-skol-v-Treboni.html Šikanózní žádosti o informace http://www.mesto-trebon.cz/news/7611/61/sikanozni-zadosti-o-informace.html Tue, 14 Mar 2017 08:40:11 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7611/61/sikanozni-zadosti-o-informace.html E.ON - Přerušení elektřiny - 4.4.2017 - ul. Dukelská http://www.mesto-trebon.cz/news/7610/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-4-2017---ul-Dukelska.html Mon, 13 Mar 2017 17:37:05 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7610/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-4-2017---ul-Dukelska.html Společné rozhodnutí - Změna stavby budovy školy na p.č. 1701/3 Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7609/61/Spolecne-rozhodnuti---Zmena-stavby-budovy-skoly-na-p-c-1701-3-Trebon.html Mon, 13 Mar 2017 16:16:39 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7609/61/Spolecne-rozhodnuti---Zmena-stavby-budovy-skoly-na-p-c-1701-3-Trebon.html Usnesení - El. dražba - povinný Stanisla Huta, Krnsko 41 - nemovitosti v k.ú. Kolence http://www.mesto-trebon.cz/news/7608/61/Usneseni---El-drazba---povinny-Stanisla-Huta-Krnsko-41---nemovitosti-v-k-u-Kolence.html Mon, 13 Mar 2017 15:56:53 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7608/61/Usneseni---El-drazba---povinny-Stanisla-Huta-Krnsko-41---nemovitosti-v-k-u-Kolence.html Úřad pro zastupování státu ve VM - Oznámení o VŘ s aukcí - p.č. 97/2 v k.ú. Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/7604/61/urad-pro-zastupovani-statu-ve-VM---Oznameni-o-Vr-s-aukci---p-c-97-2-v-k-u-Brilice.html Mon, 13 Mar 2017 15:47:04 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7604/61/urad-pro-zastupovani-statu-ve-VM---Oznameni-o-Vr-s-aukci---p-c-97-2-v-k-u-Brilice.html Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení TP - Milan Grill, U Nádrže 171, Třeboň, Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/7602/61/Usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-TP---Milan-Grill-U-Nadrze-171-Trebon-Brilice.html Mon, 13 Mar 2017 15:40:05 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7602/61/Usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-TP---Milan-Grill-U-Nadrze-171-Trebon-Brilice.html Usnesení VV - ustanovení opatrovníka ve věci stavby - Suchdol, Lužnická - kabel NN http://www.mesto-trebon.cz/news/7599/61/Usneseni-VV---ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-stavby---Suchdol-Luznicka---kabel-NN.html Thu, 09 Mar 2017 13:19:44 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7599/61/Usneseni-VV---ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-stavby---Suchdol-Luznicka---kabel-NN.html Zápis z 66. jednání rady města dne 01.03.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7598/61/Zapis-z-66-jednani-rady-mesta-dne-01-03-2017.html Wed, 08 Mar 2017 08:52:50 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7598/61/Zapis-z-66-jednani-rady-mesta-dne-01-03-2017.html Usnesení z 66. jednání rady města dne 01.03.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7597/61/Usneseni-z-66-jednani-rady-mesta-dne-01-03-2017.html Wed, 08 Mar 2017 08:50:16 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7597/61/Usneseni-z-66-jednani-rady-mesta-dne-01-03-2017.html Březnový Zpravodaj Zdravého města http://www.mesto-trebon.cz/news/7594/61/Breznovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html
www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_III_2017.pdf ]]>
Tue, 07 Mar 2017 10:54:08 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7594/61/Breznovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html
E.ON - Přerušení elektřiny 28.3.2017 - obec Přeseka http://www.mesto-trebon.cz/news/7583/61/E-ON---Preruseni-elektriny-28-3-2017---obec-Preseka.html Mon, 06 Mar 2017 17:16:41 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7583/61/E-ON---Preruseni-elektriny-28-3-2017---obec-Preseka.html VV - Zveřejnění návrhu zadání Územního plánu Halámky http://www.mesto-trebon.cz/news/7578/61/VV---Zverejneni-navrhu-zadani-uzemniho-planu-Halamky.html Thu, 02 Mar 2017 13:46:45 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7578/61/VV---Zverejneni-navrhu-zadani-uzemniho-planu-Halamky.html Usnesení - elektronická dražba - povinná Vilemína Rieggerová - nemovitost v k.ú. Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7577/61/Usneseni---elektronicka-drazba---povinna-Vilemina-Rieggerova---nemovitost-v-k-u-Trebon.html Wed, 01 Mar 2017 15:48:21 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7577/61/Usneseni---elektronicka-drazba---povinna-Vilemina-Rieggerova---nemovitost-v-k-u-Trebon.html Investiční plány města pro rok 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7582/61/Investicni-plany-mesta-pro-rok-2017.html Wed, 01 Mar 2017 08:29:10 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7582/61/Investicni-plany-mesta-pro-rok-2017.html Kurz první pomoci http://www.mesto-trebon.cz/news/7574/61/Kurz-prvni-pomoci.html 29. března 2017 od 15 hodin proběhne v Kapříkovi Kurz první pomoci jako prevence vzniku zdravotního postižení s názornou ukázkou kardiopulmonální resuscitace u dospělých a dětí. Kurz zdarma. ]]> Tue, 28 Feb 2017 14:58:37 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7574/61/Kurz-prvni-pomoci.html Rozhodnutí OD MěÚ Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7581/61/Rozhodnuti-OD-Meu-Trebon.html Mon, 27 Feb 2017 13:39:03 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7581/61/Rozhodnuti-OD-Meu-Trebon.html Noviny za Únor 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7564/61/Noviny-za-unor-2017.html Městská policie linka 156

  

 

***  V průběhu jara provedou strážníci mimo jiné kontroly na přihlášení psů. Jedná se o pravidelnou činnost, jejímž smyslem je zajistit dodržování obecně závazných vyhlášek ze strany majitelů. Na kontroly upozorňujeme s předstihem, aby každý majitel měl možnost dát záležitosti ohledně svého psa do pořádku.

 

***   V pátek 3. února krátce po 22.00 hodině v Táboritské ulici narazil řidič vozidla do sloupu veřejného  osvětlení a poškodil ho tak, že hrozilo jeho zřícení. Řidič navíc z místa nehody ujel. Strážníci provizorně zajistili místo nehody s ohledem na bezpečnost ostatních účastníků provozu. Zároveň dokázali získat svědectví o typu a barvě vozidla, aby následně opuštěné havarované vozidlo se středočeskou poznávací značkou našli  odstavené v ulici Sídliště. Po viníkovi nehody podezřelého ze spáchání trestného činu pátrají kolegové z PČR.

 

***    Moc dlouho si s čerstvým řidičským průkazem nezajezdil 18letý řidič z Českých Budějovic, který v pátek 10. února večer vyrazil se svými dvěma kamarády  za zábavou do Třeboně. Krátce po půlnoci ho strážníci zastavili v Dukelské ulici z důvodu nejisté jízdy a dechová zkouška provedená na policejní služebně skutečně ukázala 2,5 promile. Mladík tak o svůj řidičák opět přijde a navíc je podezřelý ze spáchání trestného činu.

 

***   Stejně dopadl jen o hodinu později 19letý řidič rovněž z Českých Budějovic, kterého stejná hlídka odstavila pro změnu na Palackého náměstí. V tomto případě řidič nadýchal 1,18 promile. Těžko pochopitelná je skutečnost, že se jednalo o jednoho z kamarádů řidiče z předchozí zprávy.

 

***   O užitečnosti seniorských tísňových náramků jsem se již v minulosti zmínil. Ke konci roku 2016 náramky užívalo 28 seniorů. Během celého roku  operátorky městské policie přijaly celkem 40 tísňových volání od seniorů, z toho 22 bylo vyhodnoceno jako důvod k výjezdu strážníků. Jejich pomoci se všichni potřební dočkali v co nejkratší době, v případě větších zdravotních problémů byl přivolán lékař. Zbylých 18 tísňových volání bylo způsobeno buď technickým problémem nebo neopatrnou manipulací. Celkově lze říci, že senioři své náramky zvládají velmi dobře a se strážníky stejně dobře spolupracují.

 

***  Prodat alkohol dětem je zakázáno a pokud takový případ strážníci zjistí, řeší jej nekompromisně. Stejně tak reagovali v neděli 19. února po poledni, kdy zjistili ve Vodárenské ulici ve společnosti dalších dvou kamarádů 16letého chlapce z Třeboně popíjejícího z láhve alkohol.  Strážníci dalšímu popíjení zabránili a po zjištění, že chlapec láhev koupil v nedaleké prodejně přestupek nezodpovědného prodejce vyřešili uložením vysoké pokuty.

 

***   Na muže ležícího v Jateční ulici za Praktickou školou byli strážníci upozorněni v neděli 19. února po 16.00 hodině. Na místě našli 51letého muže z Prahy, který si čekání na odvoz krátil konzumací alkoholu a takzvaně přebral. Strážníci muže pracujícího v Jílovicích probudili a po vyřešení přestupku nechali odvézt jeho známým do místa ubytování.

 

]]>
Fri, 24 Feb 2017 09:39:29 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7564/61/Noviny-za-unor-2017.html
Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty http://www.mesto-trebon.cz/news/7562/61/Revitalizace-zelene-hrbitova-sv-Alzbety.html Thu, 23 Feb 2017 08:46:58 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7562/61/Revitalizace-zelene-hrbitova-sv-Alzbety.html Zápis z 65. jednání rady města dne 15.02.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7561/61/Zapis-z-65-jednani-rady-mesta-dne-15-02-2017.html Wed, 22 Feb 2017 09:40:16 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7561/61/Zapis-z-65-jednani-rady-mesta-dne-15-02-2017.html