Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Pověření k zastupování ve funkci tajemníka MěÚ Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8012/61/Povereni-k-zastupovani-ve-funkci-tajemnika-Meu-Trebon.html Wed, 16 Aug 2017 16:24:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8012/61/Povereni-k-zastupovani-ve-funkci-tajemnika-Meu-Trebon.html Pověření k zastupování ve funkci tajemníka MěÚ Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8011/61/Povereni-k-zastupovani-ve-funkci-tajemnika-Meu-Trebon.html Wed, 16 Aug 2017 16:19:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8011/61/Povereni-k-zastupovani-ve-funkci-tajemnika-Meu-Trebon.html Informace o realizaci majetku státu - Prodej movitých věcí ve výběrovém řízení s aukcí http://www.mesto-trebon.cz/news/8009/61/Informace-o-realizaci-majetku-statu---Prodej-movitych-veci-ve-vyberovem-rizeni-s-aukci.html Wed, 16 Aug 2017 14:53:32 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8009/61/Informace-o-realizaci-majetku-statu---Prodej-movitych-veci-ve-vyberovem-rizeni-s-aukci.html Rozhodnutí o povolení ke změně stavby "Kanalizace a vodovod Dunajovice" http://www.mesto-trebon.cz/news/8007/61/Rozhodnuti-o-povoleni-ke-zmene-stavby-Kanalizace-a-vodovod-Dunajovice.html Wed, 16 Aug 2017 14:34:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8007/61/Rozhodnuti-o-povoleni-ke-zmene-stavby-Kanalizace-a-vodovod-Dunajovice.html Informace - hlasovací průkazy pro referendum http://www.mesto-trebon.cz/news/8008/61/Informace---hlasovaci-prukazy-pro-referendum.html O vydání hlasovacího průkazu je možné žádat v úředních hodinách MěÚ Třeboň v kanceláři matriky, číslo dveří 129.
Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.
]]>
Wed, 16 Aug 2017 14:28:29 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8008/61/Informace---hlasovaci-prukazy-pro-referendum.html
Stanovení přechodné úpravy provozu na míst. komunikaci Londonská ul., Rapšach http://www.mesto-trebon.cz/news/8006/61/Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mist-komunikaci-Londonska-ul-Rapsach.html Wed, 16 Aug 2017 14:28:13 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8006/61/Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mist-komunikaci-Londonska-ul-Rapsach.html Oznámení o stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí "Volby do Parlamentu ČR 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8005/61/Oznameni-o-stanoveni-min-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi-Volby-do-Parlamentu-cR-2017.html Wed, 16 Aug 2017 14:24:50 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8005/61/Oznameni-o-stanoveni-min-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi-Volby-do-Parlamentu-cR-2017.html Oznámení o stanovení min. počtu členů okrskových komisí v místním referendu. http://www.mesto-trebon.cz/news/8004/61/Oznameni-o-stanoveni-min-poctu-clenu-okrskovych-komisi-v-mistnim-referendu.html Wed, 16 Aug 2017 14:18:49 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8004/61/Oznameni-o-stanoveni-min-poctu-clenu-okrskovych-komisi-v-mistnim-referendu.html Běh Zlatá stezka http://www.mesto-trebon.cz/news/8002/61/Beh-Zlata-stezka.html V sobotu 5. srpna odstartoval v šumavské obci Stožec Běh Zlatá stezka organizovaný okresem Freyung-Grafenau, se kterým Třeboň již více jak dva roky spolupracuje. 

Na fotografii zleva: J. Fliegel, J. Hulec, K. Matschiner (za okresní úřad Freyung-Grafenau), V. Fliegelová

]]>
Wed, 16 Aug 2017 09:12:54 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8002/61/Beh-Zlata-stezka.html
Zápis z 80. jednání rady města dne 09.08.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8001/61/Zapis-z-80-jednani-rady-mesta-dne-09-08-2017.html Wed, 16 Aug 2017 08:26:41 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8001/61/Zapis-z-80-jednani-rady-mesta-dne-09-08-2017.html Usnesení z 80. jednání rady města dne 09.08.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8000/61/Usneseni-z-80-jednani-rady-mesta-dne-09-08-2017.html Wed, 16 Aug 2017 08:15:51 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8000/61/Usneseni-z-80-jednani-rady-mesta-dne-09-08-2017.html záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavř. mezi městem Třeboň a manželi Veselými http://www.mesto-trebon.cz/news/7999/61/zamer-uzavreni-dodatku-c-1-k-najemni-smlouve-uzavr-mezi-mestem-Trebon-a-manzeli-Veselymi.html Tue, 15 Aug 2017 13:37:40 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7999/61/zamer-uzavreni-dodatku-c-1-k-najemni-smlouve-uzavr-mezi-mestem-Trebon-a-manzeli-Veselymi.html Noviny za červenec 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7998/61/Noviny-za-cervenec-2017.html Městská policie linka 156

 

***     V noci na čtvrtek 13.7. asistovala hlídka strážníků kolegům z třeboňského oddělení PČR při dobrém úlovku v Táboritské ulici, kde bylo hodinu po půlnoci zastaveno BMW rakouské poznávací značky s dvojicí mladých Srbů cestujících z Prahy do Salcburku. Podezřelé chování mužů bylo zanedlouho vysvětleno - ve vozidle byly nalezeny balíčky drog. Na místo byli přivoláni příslušníci kriminální služby, kteří si dvojici i s drogami převzali.

 

***   Podle platných zákonů je zakázáno kouření mimo jiné i na autobusových zastávkách a tak se do problému ve středu 19.7. odpoledne dostala 18letá slečna z Třeboně kouřící na zastávce v Třebízského ulici. Smůlu měla na právě projíždějící strážníky, kteří její přestupek vyřešili na místě.

 

***  O zadržení osobního vozidla Škoda Octavia s pražskou poznávací značkou požádal strážníky ve čtvrtek 20.7. operační důstojník krajského ředitelství PČR  z tísňové linky 112 v Českých Budějovicích po přijetí oznámení, že se řidič zmíněného vozidla na cestě z Lišova do Třeboně dopouští vybržďování jiných řidičů. Strážníci 40letého piráta za volantem zadrželi na přeložce za kruhovým objezdem, zabránili mu v další jízdě a po zjištění jeho totožnosti předali případ k dalšímu řešení příslušným orgánům činným v trestním řízení.

 

***   V noci na sobotu 22.7. zasahovala hlídka strážníků u dveří bytu na sídlišti Hliník po přijetí oznámení, že zde žijící 53letý muž ze Stanovic chce spáchat sebevraždu. Obavu o jeho život oznámila přítelkyně a tak se zanedlouho na místo dostavili i záchranáři a k otevření bytu přivolaní hasiči. Muž byl nalezen živ a zdráv a jak vyšlo najevo, příčinou obavy o jeho život byla špatně vyložená zpráva odeslaná na mobil přítelkyně.

 

***   Jako vandal se v sobotu 29.7. pár minut před půlnocí projevil 17letý mladík z Třeboně, když na Masarykově náměstí v opilosti zničil reklamní poutač. Dojel však na kamery Městské policie a následný rychlý zásah strážníků, kteří ho během pár minut zadrželi na nádvoří restaurace Beseda. Mladík, který dechovou zkouškou nadýchal 1,6 promile tak kromě uhrazení způsobené škody 2000,- Kč a zaplacení pokuty za přestupek proti majetku musel vysvětlit, kde  k alkoholu přišel.

 

***  Ve středu 2.8. po obědě zaměstnala strážníky a kolegy z PČR 48letá žena z Nové Vsi oznámením, že z parkoviště na sídlišti Hliník jí bylo odcizeno osobní vozidla Chevrolet. Strážníci po získání popisu vozidla necelých deset minut po oznámení vozidlo našli zaparkované, uzamčené a nepoškozené na jiném parkovišti stejného sídliště a tak záhy vyšlo najevo, že místo k odcizení vozidla došlo ke ztrátě orientace samotné majitelky.

 

***  V souvislosti se srpnovou uzavírkou kruhového objezdu v Táboritské ulici přistoupili strážníci ke kontrolám dodržování dopravního omezení pro vozidla nad 3,5t. Kontrolami vyšlo najevo, že kázeň řidičů především zahraničních kamionů je nevalná a tak například jen ve středu 9.8. bylo řešeno celkem 12 přestupků. Vzhledem k vědomému porušování dopravního omezení ze strany řidičů kamionů strážníci udělují vysoké pokuty.

 

***    Novela přestupkového zákona platná od letošního roku přinesla i několik zásadních změn v práci strážníků. Mimo jiné již nelze řešit přestupky domluvou, při prokázání přestupku musí být uložena sankce. Zvýšila se i maximální možná výše uložené pokuty, za některé přestupky lze na místě uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč. Z novely je patrný záměr zákonodárců o zpřísnění postihů.

***   Rvačku musela hlídka strážníků řešit v noci na neděli 9.7. na Masarykově náměstí, kde se do sebe pustili 17letý mladík z Lipnice a 31letý muž z Lužnice. Mladší z rivalů měl navrch a tak jeho starší sok musel být nakonec převezen se zraněním do nemocnice. Událost byla předána s podezřením ze spáchání trestného činu k dalšímu šetření kolegům z PČR.

 

*** Na opilého 17letého chlapce ze Sázavy natrefila hlídka strážníků v úterý 13.6. večer v Táboritské ulici. Na dotaz, jak přišel k lahvi vodky odpověděl, že jí nalezl. Strážníci mu udělili pokutu za zatajení nálezu.

 

***  Dobrý vztah zřejmě nemá 60letý muž z Dukelské ulice se svým 30letým synem, neboť ve středu 21.6. dvě hodiny po půlnoci musel na pomoc před neustálým fyzickým napadáním přivolat strážníky. Syn v napadání a výhružkách o zabití svého otce hodlal pokračovat i po příjezdu strážníků, svoji roli sehrálo 2,38 promile alkoholu prokázané dechovou zkouškou. Strážníci v dalším napadání zabránili a rodinná pře zřejmě skončí před soudem.

 

***   Ordinace dvou místních lékařek se staly terčem zatím neznámých pachatelů, kteří se do nich pokusili vloupat navrtáním zámků vstupních dveří. Přivolaní strážníci oznámení o poškozených dveřích prověřili, zadokumentovali a událost předali k dalšímu šetření kolegům z kriminální služby.

 

***    Nahého muže spícího v neděli 25.6. ráno na lávce v zámeckém parku řešila hlídka po oznámení místních občanů. Na místě strážníci zjistili 42letého muže z Třeboně, který po probuzení zjistil, že během spánku přišel o oblečení i s mobilem a klíči od bytu. Jakým způsobem o oblečení přišel si nebyl vědom. Strážníci okradenému naháči poskytli k zahalení igelitový pytel a doprovodili jej do místa bydliště.

 

***   Notnou dávku drzosti projevil zatím neznámý pachatel, který ve středu 28.6. odpoledne ukradl mobilní telefon v hodnotě 10 000,- Kč odložený na lavičce u nákupního střediska Hliník v době, kdy jeho 30letá majitelka obstarávala vedle lavičky své malé dítě.  Ke krádeži stačil pachateli jen malý okamžik, po zjištění jeho totožnosti je vedeno pátrání.

 

***  V silné opilosti nenapadlo v neděli 9.7. odpoledne 32letého muže z Českých Budějovic nic lepšího, než házet prázdné láhve přes zeď na hřbitov. Strážníci muže zadrželi nedaleko hřbitova, jeho opilost potvrdila dechová zkouška s výsledkem 2,69 promile. Nesmyslný čin byl zadokumentován a předán k vynesení trestu příslušnému správnímu orgánu.

 

 

]]>
Tue, 15 Aug 2017 06:40:04 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7998/61/Noviny-za-cervenec-2017.html
Zákon o ochraně ovzduší http://www.mesto-trebon.cz/news/8003/61/Zakon-o-ochrane-ovzdusi.html Mon, 14 Aug 2017 12:59:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8003/61/Zakon-o-ochrane-ovzdusi.html Odbor Životního prostředí - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Kropíková http://www.mesto-trebon.cz/news/7997/61/Odbor-zivotniho-prostredi---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Anna-Kropikova.html Fri, 11 Aug 2017 13:28:15 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7997/61/Odbor-zivotniho-prostredi---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Anna-Kropikova.html Stavební povolení - Polní cesta VPC 23 v k.ú. Stará Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/7996/61/Stavebni-povoleni---Polni-cesta-VPC-23-v-k-u-Stara-Hlina.html Fri, 11 Aug 2017 13:26:06 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7996/61/Stavebni-povoleni---Polni-cesta-VPC-23-v-k-u-Stara-Hlina.html Zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce MK U Stadionu Č. Velenice http://www.mesto-trebon.cz/news/7995/61/Zahajeni-stavebniho-rizeni---Rekonstrukce-MK-U-Stadionu-c-Velenice.html Fri, 11 Aug 2017 13:24:17 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7995/61/Zahajeni-stavebniho-rizeni---Rekonstrukce-MK-U-Stadionu-c-Velenice.html Rozhodnutí - Stavební povolení - Polní cesta HPC 1 v k.ú. Stará Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/7994/61/Rozhodnuti---Stavebni-povoleni---Polni-cesta-HPC-1-v-k-u-Stara-Hlina.html Fri, 11 Aug 2017 13:20:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7994/61/Rozhodnuti---Stavebni-povoleni---Polni-cesta-HPC-1-v-k-u-Stara-Hlina.html Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku http://www.mesto-trebon.cz/news/7993/61/Revitalizace-a-zajisteni-bezpecnosti-porostu-na-Hradecku.html Město Třeboň se stalo při loňských pozemkových úpravách vlastníkem pozemků na Hradečku. Jelikož se jedná z hlediska turismu o velmi frekventované místo (Stezka zdraví), nechalo si město zpracovat realizační projekt na obnovu této lokality s cílem zhodnotit zdravotní stav porostu podél cesty (především duby letní starších věkových kategorií) a následně navrhnout taková opatření, která zajistí provozní bezpečnost a zároveň postupnou obnovu zeleně v této oblasti. 

]]>
Fri, 11 Aug 2017 07:03:55 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7993/61/Revitalizace-a-zajisteni-bezpecnosti-porostu-na-Hradecku.html
Přerušení dodávky energie dne 28.8.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7992/61/Preruseni-dodavky-energie-dne-28-8-2017.html Wed, 09 Aug 2017 16:14:36 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7992/61/Preruseni-dodavky-energie-dne-28-8-2017.html Rybník Svět o prázdninách http://www.mesto-trebon.cz/news/7991/61/Rybnik-Svet-o-prazdninach.html Wed, 09 Aug 2017 10:00:06 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7991/61/Rybnik-Svet-o-prazdninach.html Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - STL plynovod a STL přípojka zemního plynu k domu č. p. 593 v Lomnici nad Lužnicí http://www.mesto-trebon.cz/news/7990/61/Oznameni-o-uzavreni-verejnopravni-smlouvy---STL-plynovod-a-STL-pripojka-zemniho-plynu-k-domu-c-p-593-v-Lomnici-nad-Luznici.html Tue, 08 Aug 2017 13:48:51 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7990/61/Oznameni-o-uzavreni-verejnopravni-smlouvy---STL-plynovod-a-STL-pripojka-zemniho-plynu-k-domu-c-p-593-v-Lomnici-nad-Luznici.html Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - upuštění od ústního jednání a místního šetření - Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV http://www.mesto-trebon.cz/news/7989/61/Oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni---upusteni-od-ustniho-jednani-a-mistniho-setreni---Trebon-Stara-Hlina---kanalizace-a-cOV.html Tue, 08 Aug 2017 13:41:42 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7989/61/Oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni---upusteni-od-ustniho-jednani-a-mistniho-setreni---Trebon-Stara-Hlina---kanalizace-a-cOV.html Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/155 a III/15515 mezi obcemi Mladošovice a Domanín http://www.mesto-trebon.cz/news/7988/61/Verejna-vyhlaska---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-II-155-a-III-15515-mezi-obcemi-Mladosovice-a-Domanin.html Tue, 08 Aug 2017 13:36:34 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7988/61/Verejna-vyhlaska---stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-II-155-a-III-15515-mezi-obcemi-Mladosovice-a-Domanin.html OSSZ JH - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Roman Cigáň, Hliník 836 http://www.mesto-trebon.cz/news/7985/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Roman-Cigan-Hlinik-836.html Wed, 02 Aug 2017 17:14:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7985/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Roman-Cigan-Hlinik-836.html Územní rozhodnutí o umístění stavby - Rodinný dům v k.ú. Chlum - Jelínkovi, Praha 4 - Šeberov http://www.mesto-trebon.cz/news/7984/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Rodinny-dum-v-k-u-Chlum---Jelinkovi-Praha-4---seberov.html Wed, 02 Aug 2017 15:13:25 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7984/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Rodinny-dum-v-k-u-Chlum---Jelinkovi-Praha-4---seberov.html Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby - ZTV Třeboň I. etapa http://www.mesto-trebon.cz/news/7983/61/Oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-umisteni-stavby---ZTV-Trebon-I-etapa.html Wed, 02 Aug 2017 15:10:30 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7983/61/Oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-umisteni-stavby---ZTV-Trebon-I-etapa.html Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Branná a Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/7982/61/Statni-pozemkovy-urad---Nabidka-pozemku-k-pronajmu-v-k-u-Branna-a-Brilice.html Wed, 02 Aug 2017 12:36:39 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7982/61/Statni-pozemkovy-urad---Nabidka-pozemku-k-pronajmu-v-k-u-Branna-a-Brilice.html Prázdninový Zpravodaj Zdravého města http://www.mesto-trebon.cz/news/7981/61/Prazdninovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html Přinášíme vám prázdninové číslo Zpravodaje Zdravého města [soubor].

]]>
Wed, 02 Aug 2017 09:34:23 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7981/61/Prazdninovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html
Usnesení z 23. jednání ZM ze dne 24.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7980/61/Usneseni-z-23-jednani-ZM-ze-dne-24-07-2017.html Wed, 02 Aug 2017 08:10:06 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7980/61/Usneseni-z-23-jednani-ZM-ze-dne-24-07-2017.html Zápis z 23. jednání ZM ze dne 24.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7979/61/Zapis-z-23-jednani-ZM-ze-dne-24-07-2017.html Wed, 02 Aug 2017 08:08:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7979/61/Zapis-z-23-jednani-ZM-ze-dne-24-07-2017.html Územní rozhodnutí o umístění stavby - STL plynovod - pokládka potrubí a STL plynovodních pířpojek - Vopelka, Oldřiš 19 http://www.mesto-trebon.cz/news/7978/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---STL-plynovod---pokladka-potrubi-a-STL-plynovodnich-pirpojek---Vopelka-Oldris-19.html Tue, 01 Aug 2017 14:48:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7978/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---STL-plynovod---pokladka-potrubi-a-STL-plynovodnich-pirpojek---Vopelka-Oldris-19.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v rámci Mezinárodního cyklistického závodu Okolo jižních Čech http://www.mesto-trebon.cz/news/7977/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-ramci-Mezinarodniho-cyklistickeho-zavodu-Okolo-jiznich-cech.html Tue, 01 Aug 2017 14:45:15 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7977/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-ramci-Mezinarodniho-cyklistickeho-zavodu-Okolo-jiznich-cech.html OSSZ JH - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Hrádek, Masarykovo nám. 100, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7976/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Milan-Hradek-Masarykovo-nam-100-Trebon.html Tue, 01 Aug 2017 14:43:29 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7976/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Milan-Hradek-Masarykovo-nam-100-Trebon.html Usnesení z 79. jednání rady města dne 26.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7975/61/Usneseni-z-79-jednani-rady-mesta-dne-26-07-2017.html Tue, 01 Aug 2017 13:23:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7975/61/Usneseni-z-79-jednani-rady-mesta-dne-26-07-2017.html Zápis z 79. jednání rady města dne 26.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7974/61/Zapis-z-79-jednani-rady-mesta-dne-26-07-2017.html Tue, 01 Aug 2017 13:19:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7974/61/Zapis-z-79-jednani-rady-mesta-dne-26-07-2017.html Cvičení Ample Strike 2017 - upozornění http://www.mesto-trebon.cz/news/7973/61/Cviceni-Ample-Strike-2017---upozorneni.html Ve dnech od 23. srpna do 12. září 2017 se na území České republiky koná armádní cvičení AMPLE STRIKE 2017 za účasti členských a partnerských států NATO. V době cvičení dojde k nárůstu počtu letů nad částí území našeho regionu a možnému zvýšení hlukové zátěže.
Cílem společného výcviku aliančních a partnerských jednotek je  sladění činnosti pilotů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích a velitelů pozemních jednotek.

Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách základny www.lznamest.army.cz a na facebooku.


]]>
Mon, 31 Jul 2017 17:31:53 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7973/61/Cviceni-Ample-Strike-2017---upozorneni.html
Výzva č. 2/2017 pro podávání žádostí o dotace zveřejněna. http://www.mesto-trebon.cz/news/7972/61/Vyzva-c-2-2017-pro-podavani-zadosti-o-dotace-zverejnena.html Město Třeboň zveřejňuje Výzvu č. 2/2017 pro podávání žádosti o dotace z rozpočtu města.

Více zde.

]]>
Mon, 31 Jul 2017 12:13:11 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7972/61/Vyzva-c-2-2017-pro-podavani-zadosti-o-dotace-zverejnena.html
VV - Návrh změny č. 3 Územního plánu Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7971/61/VV---Navrh-zmeny-c-3-uzemniho-planu-Trebon.html Mon, 31 Jul 2017 11:57:51 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7971/61/VV---Navrh-zmeny-c-3-uzemniho-planu-Trebon.html E.ON - Přerušení elektřiny - 17.8.2017 - Nová Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/7969/61/E-ON---Preruseni-elektriny---17-8-2017---Nova-Hlina.html Fri, 28 Jul 2017 11:58:11 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7969/61/E-ON---Preruseni-elektriny---17-8-2017---Nova-Hlina.html Vymáhání pohledávek http://www.mesto-trebon.cz/news/7966/61/Vymahani-pohledavek.html Tue, 25 Jul 2017 14:23:55 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7966/61/Vymahani-pohledavek.html FV Zápis 20.7.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7964/61/FV-Zapis-20-7-2017.html Tue, 25 Jul 2017 08:00:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7964/61/FV-Zapis-20-7-2017.html Oprava kruhového objezdu http://www.mesto-trebon.cz/news/7958/61/Oprava-kruhoveho-objezdu.html Ředitelství silnic a dálnic začne na konci července opravovat kruhový objezd v Třeboni, na silnici I. třídy č. 34 na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Silnice bude v úseku okružní křižovatky zcela pro dopravu uzavřena. Uzavírka potrvá od 31. července do 2. září. Pro osobní automobily bude po dobu opravy sloužit provizorní panelová vozovka vedoucí po okraji parkoviště u Penny. Provoz bude řídit semafor. Bez náhrady budou zrušeny autobusové zastávky pro místní veřejnou dopravu a pro autobusové linky 340300, 340340, 340350 v Táboritské ulici. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude objízdná trasa vedena z Českých Budějovic a Jindřichova Hradce směrem na Veselí nad Lužnicí, v jižní trase pak přes Šalmanovice a Suchdol nad Lužnicí.
Plán objížďky: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/ostatni-informace.html


]]>
Mon, 24 Jul 2017 14:12:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7958/61/Oprava-kruhoveho-objezdu.html
Informace o podaném návrhu VPS - Klabeček, Chlum - Změna stavby bez čp. a e.č. na RD v k.ú. Chlum http://www.mesto-trebon.cz/news/7957/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Klabecek-Chlum---Zmena-stavby-bez-cp-a-e-c-na-RD-v-k-u-Chlum.html Fri, 21 Jul 2017 11:04:12 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7957/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Klabecek-Chlum---Zmena-stavby-bez-cp-a-e-c-na-RD-v-k-u-Chlum.html Rozpočtová opatření schválená do 12.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7956/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-12-07-2017.html Fri, 21 Jul 2017 09:34:10 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7956/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-12-07-2017.html Informace o podaném návrhu VPS - KOH-I-NOOR Holding a.s. - Sklad na jízdní kola u hotelu Regent http://www.mesto-trebon.cz/news/7952/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---KOH-I-NOOR-Holding-a-s---Sklad-na-jizdni-kola-u-hotelu-Regent.html Thu, 20 Jul 2017 13:07:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7952/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---KOH-I-NOOR-Holding-a-s---Sklad-na-jizdni-kola-u-hotelu-Regent.html Zápis z 78. jednání rady města dne 12.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7940/61/Zapis-z-78-jednani-rady-mesta-dne-12-07-2017.html Wed, 19 Jul 2017 08:31:43 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7940/61/Zapis-z-78-jednani-rady-mesta-dne-12-07-2017.html Usnesení z 78. jednání rady města dne 12.07.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7939/61/Usneseni-z-78-jednani-rady-mesta-dne-12-07-2017.html Wed, 19 Jul 2017 08:30:07 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7939/61/Usneseni-z-78-jednani-rady-mesta-dne-12-07-2017.html Elektronická dražba 20.9.2017 - povinný Václav Poustevník, Domanín 47 - nem. v k.ú. Domanín http://www.mesto-trebon.cz/news/7938/61/Elektronicka-drazba-20-9-2017---povinny-Vaclav-Poustevnik-Domanin-47---nem-v-k-u-Domanin.html Tue, 18 Jul 2017 15:22:12 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7938/61/Elektronicka-drazba-20-9-2017---povinny-Vaclav-Poustevnik-Domanin-47---nem-v-k-u-Domanin.html Podpis smlouvy se zhotovitelem ZUŠ http://www.mesto-trebon.cz/news/7937/61/Podpis-smlouvy-se-zhotovitelem-ZUs.html Tue, 18 Jul 2017 14:42:06 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7937/61/Podpis-smlouvy-se-zhotovitelem-ZUs.html