Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png OSSZ JH - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Chadtová, Šimek, Šniager http://www.mesto-trebon.cz/news/7800/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Chadtova-simek-sniager.html Mon, 22 May 2017 15:21:01 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7800/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Chadtova-simek-sniager.html Zápis z 73. jednání rady města dne 15.05.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7799/61/Zapis-z-73-jednani-rady-mesta-dne-15-05-2017.html Mon, 22 May 2017 11:28:53 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7799/61/Zapis-z-73-jednani-rady-mesta-dne-15-05-2017.html Usnesení z 73. jednání rady města dne 15.05.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7798/61/Usneseni-z-73-jednani-rady-mesta-dne-15-05-2017.html Mon, 22 May 2017 11:13:02 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7798/61/Usneseni-z-73-jednani-rady-mesta-dne-15-05-2017.html Registrace vozidla zmocněncem http://www.mesto-trebon.cz/news/7796/61/Registrace-vozidla-zmocnencem.html V souvislosti s novelou zákona na úseku registrace motorových vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.), která vstoupí v platnost dne 1. 6. 2017, sdělujeme našim klientům, že zmocněnec, který zastupuje žadatele na základě plné moci, může v rámci jednoho jednání s místním registrem vozidel podat pouze jednu žádost o registraci vozidla, či o zápis změn do registru silničních vozidel (tj. zastupovat pouze jednoho žadatele).

Děkujeme za pochopení

]]>
Fri, 19 May 2017 14:22:43 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7796/61/Registrace-vozidla-zmocnencem.html
Uzavření TIC http://www.mesto-trebon.cz/news/7795/61/Uzavreni-TIC.html Turistické informační centrum v Třeboni bude v době od 22. do 26. května 2017 UZAVŘENO, a to z důvodu stěhování do nových prostor. Vstupenky na divadelní představení Růže pro Algernon a základní turistické informace bude během stěhování možno získat v Domě Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89. Ostatní vstupenky bude možno zakoupit v kinokavárně nebo přes internet: vstupenky.itrebon.cz.


Zahájení provozu a otevření nového TIC proběhne v sobotu 27. května v 9.00 hodin ve staré radnici na Masarykově náměstí č. 1.

Těšíme se na vaši návštěvu

]]>
Fri, 19 May 2017 12:53:06 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7795/61/Uzavreni-TIC.html
Rozhodnutí prezidenta republiky http://www.mesto-trebon.cz/news/7793/61/Rozhodnuti-prezidenta-republiky.html

 

Strana 1338                                Sbírka zákonů č. 135 / 2017                                Částka 48

135

ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 19. dubna 2017

 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

        Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.,

vyhlašuji volby

 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a stanovím dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

 

Prezident republiky:

Zeman v. r.

 Předseda vlády:

 Sobotka v. r.

]]>
Fri, 19 May 2017 11:53:44 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7793/61/Rozhodnuti-prezidenta-republiky.html
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 1c (ul. Strouha, Břilice) http://www.mesto-trebon.cz/news/7792/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-c-1c-ul-Strouha-Brilice.html Wed, 17 May 2017 16:36:29 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7792/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-c-1c-ul-Strouha-Brilice.html Zápis z 72. jednání rady města dne 10.05.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7791/61/Zapis-z-72-jednani-rady-mesta-dne-10-05-2017.html Wed, 17 May 2017 08:16:40 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7791/61/Zapis-z-72-jednani-rady-mesta-dne-10-05-2017.html Usnesení z 72. jednání rady města dne 10.05.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7790/61/Usneseni-z-72-jednani-rady-mesta-dne-10-05-2017.html Wed, 17 May 2017 08:14:27 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7790/61/Usneseni-z-72-jednani-rady-mesta-dne-10-05-2017.html Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby - Rozšíření veřejného osvětlení komunikací - Tyršova ulice, řadové garáže http://www.mesto-trebon.cz/news/7789/61/Oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-umisteni-stavby---Rozsireni-verejneho-osvetleni-komunikaci---Tyrsova-ulice-radove-garaze.html Tue, 16 May 2017 12:48:41 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7789/61/Oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-umisteni-stavby---Rozsireni-verejneho-osvetleni-komunikaci---Tyrsova-ulice-radove-garaze.html Usnesení - dražebnní vyhláška - oznámení dražebního roku - povinný Radek Mikolášek, Okružní 1218, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7788/61/Usneseni---drazebnni-vyhlaska---oznameni-drazebniho-roku---povinny-Radek-Mikolasek-Okruzni-1218-Trebon.html Tue, 16 May 2017 12:09:39 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7788/61/Usneseni---drazebnni-vyhlaska---oznameni-drazebniho-roku---povinny-Radek-Mikolasek-Okruzni-1218-Trebon.html Oznámení záměru pronájmu 5 ks typových buněk http://www.mesto-trebon.cz/news/7787/61/Oznameni-zameru-pronajmu-5-ks-typovych-bunek.html Mon, 15 May 2017 15:47:05 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7787/61/Oznameni-zameru-pronajmu-5-ks-typovych-bunek.html Záměr dispozice s majetkem města - projednáno na RM dne 10.5.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7786/61/Zamer-dispozice-s-majetkem-mesta---projednano-na-RM-dne-10-5-2017.html Mon, 15 May 2017 15:40:01 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7786/61/Zamer-dispozice-s-majetkem-mesta---projednano-na-RM-dne-10-5-2017.html VV - Rozhodnutí - protipovodňová hráz - Stará Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/7785/61/VV---Rozhodnuti---protipovodnova-hraz---Stara-Hlina.html Mon, 15 May 2017 15:37:13 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7785/61/VV---Rozhodnuti---protipovodnova-hraz---Stara-Hlina.html Pozvánka na 21. jednání Zastupitelstva města Třeboně na pondělí 22.5.2017 od 17 h http://www.mesto-trebon.cz/news/7784/61/Pozvanka-na-21-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-na-pondeli-22-5-2017-od-17-h.html Mon, 15 May 2017 15:27:22 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7784/61/Pozvanka-na-21-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-na-pondeli-22-5-2017-od-17-h.html Pozvánka na 21. Zastupitelstva města Třeboně dne 22.05.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7783/61/Pozvanka-na-21-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-22-05-2017.html Mon, 15 May 2017 10:25:14 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7783/61/Pozvanka-na-21-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-22-05-2017.html Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí manažer projektu http://www.mesto-trebon.cz/news/7782/61/Oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-vedouci-manazer-projektu.html Jihočeská centrála cestovního ruchu, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ MANAŽER PROJEKTU.
Uzávěrka přihlášek: 22. 5. 2017.

Další informace v příloze

]]>
Sat, 13 May 2017 08:21:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7782/61/Oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-vedouci-manazer-projektu.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/7781/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html  Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017 uzavřená mezi městem Třeboň a Spolkem Třeboňská nocturna dne 18.04.2017. ]]> Fri, 12 May 2017 13:49:29 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7781/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/7780/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2017 uzavřená mezi městem Třeboň a spolkem Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s. ]]> Fri, 12 May 2017 13:46:19 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7780/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - Retaily OC Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7777/61/Oznameni-o-zahajeni-ur-o-umisteni-stavby---Retaily-OC-Trebon.html Thu, 11 May 2017 15:05:07 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7777/61/Oznameni-o-zahajeni-ur-o-umisteni-stavby---Retaily-OC-Trebon.html Usnesení o zastavení řízení - Suchdol, Lužnická - kabel NN http://www.mesto-trebon.cz/news/7776/61/Usneseni-o-zastaveni-rizeni---Suchdol-Luznicka---kabel-NN.html Thu, 11 May 2017 14:56:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7776/61/Usneseni-o-zastaveni-rizeni---Suchdol-Luznicka---kabel-NN.html VV - OOP - Přechodná úprava provozu v Suchdole n/Luž na sil. III/1505 - Rekonstrukce komunikace III. etapa http://www.mesto-trebon.cz/news/7775/61/VV---OOP---Prechodna-uprava-provozu-v-Suchdole-n-Luz-na-sil-III-1505---Rekonstrukce-komunikace-III-etapa.html Thu, 11 May 2017 14:48:19 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7775/61/VV---OOP---Prechodna-uprava-provozu-v-Suchdole-n-Luz-na-sil-III-1505---Rekonstrukce-komunikace-III-etapa.html MŽP - Závěr zjišťovacího řízení - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jč. kraje http://www.mesto-trebon.cz/news/7774/61/MzP---Zaver-zjistovaciho-rizeni---Plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-na-uzemi-Jc-kraje.html Wed, 10 May 2017 15:44:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7774/61/MzP---Zaver-zjistovaciho-rizeni---Plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-na-uzemi-Jc-kraje.html E.ON - Přerušení elektřiny - 25.5.2017 - Břilice - ul. Potoční a Strouha http://www.mesto-trebon.cz/news/7773/61/E-ON---Preruseni-elektriny---25-5-2017---Brilice---ul-Potocni-a-Strouha.html Tue, 09 May 2017 16:05:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7773/61/E-ON---Preruseni-elektriny---25-5-2017---Brilice---ul-Potocni-a-Strouha.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v k.ú. Tušť - Cyklistický závod 19.5.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7772/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-k-u-Tust---Cyklisticky-zavod-19-5-2017.html Tue, 09 May 2017 16:02:46 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7772/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-k-u-Tust---Cyklisticky-zavod-19-5-2017.html Územní rozhodnutí o umístění stavby - Zimní stadion Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7770/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Zimni-stadion-Trebon.html Tue, 09 May 2017 15:56:07 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7770/61/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Zimni-stadion-Trebon.html Oznámení o uzavření VPS - Točna autobusu v Nové Hlíně http://www.mesto-trebon.cz/news/7768/61/Oznameni-o-uzavreni-VPS---Tocna-autobusu-v-Nove-Hline.html Tue, 09 May 2017 15:52:50 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7768/61/Oznameni-o-uzavreni-VPS---Tocna-autobusu-v-Nove-Hline.html Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2016 http://www.mesto-trebon.cz/news/7767/61/Navrh-zaverecneho-uctu-mesta-Trebone-za-rok-2016.html Fri, 05 May 2017 19:49:43 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7767/61/Navrh-zaverecneho-uctu-mesta-Trebone-za-rok-2016.html Květnový Zpravodaj Zdravého města http://www.mesto-trebon.cz/news/7765/61/Kvetnovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html Přinášíme vám květnové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_V_2017.pdf

]]>
Fri, 05 May 2017 10:36:12 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7765/61/Kvetnovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html
Státní pozemkový úřad, JH - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Břilice a Branná http://www.mesto-trebon.cz/news/7759/61/Statni-pozemkovy-urad-JH---Nabidka-pozemku-k-pronajmu---k-u-Brilice-a-Branna.html Wed, 03 May 2017 13:45:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7759/61/Statni-pozemkovy-urad-JH---Nabidka-pozemku-k-pronajmu---k-u-Brilice-a-Branna.html Fotbalový turnaj mládeže Dunaj – Vltava 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7758/61/Fotbalovy-turnaj-mladeze-Dunaj-Vltava-2017.html Město Třeboň již více jak dva roky úzce spolupracuje s bavorským okresem Freyung-Grafenau. Spolupráce se rozvíjí v kulturní, sociální, ale i sportovní oblasti. V letošním roce je největší společnou akcí sportovní událost Fotbalový turnaj mládeže Dunaj – Vltava 2017, který obě strany pořádají ve spolupráci se sportovními kluby TJ Jiskra Třeboň a SV Grainet. Cílem projektu je podpořit mladé hráče v rozvoji sportu, v komunikaci se zahraničními týmy a tím vybudovat dlouhodobé vztahy mezi jednotlivci i mezi regiony. Právě díky sportu mohou být odstraněny předsudky a vzniknout nová přátelství na obou stranách hranice. 

]]>
Wed, 03 May 2017 11:03:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7758/61/Fotbalovy-turnaj-mladeze-Dunaj-Vltava-2017.html
Usnesení z 20. jednání ZM ze dne 24.04.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7757/61/Usneseni-z-20-jednani-ZM-ze-dne-24-04-2017.html Wed, 03 May 2017 09:31:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7757/61/Usneseni-z-20-jednani-ZM-ze-dne-24-04-2017.html Zápis z 20. jednání ZM ze dne 24.04.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7756/61/Zapis-z-20-jednani-ZM-ze-dne-24-04-2017.html Wed, 03 May 2017 09:30:27 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7756/61/Zapis-z-20-jednani-ZM-ze-dne-24-04-2017.html Zápis z 71. jednání rady města dne 26.04.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7755/61/Zapis-z-71-jednani-rady-mesta-dne-26-04-2017.html Wed, 03 May 2017 08:39:25 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7755/61/Zapis-z-71-jednani-rady-mesta-dne-26-04-2017.html Usnesení z 71. jednání rady města dne 26.04.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7754/61/Usneseni-z-71-jednani-rady-mesta-dne-26-04-2017.html Wed, 03 May 2017 08:37:28 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7754/61/Usneseni-z-71-jednani-rady-mesta-dne-26-04-2017.html Dražba - 20.6.2017 - povinní Šustrovi, Hamr 30 - nemovitostí v k.ú. Stříbřec http://www.mesto-trebon.cz/news/7751/61/Drazba---20-6-2017---povinni-sustrovi-Hamr-30---nemovitosti-v-k-u-Stribrec.html Tue, 02 May 2017 15:24:24 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7751/61/Drazba---20-6-2017---povinni-sustrovi-Hamr-30---nemovitosti-v-k-u-Stribrec.html E.ON - Přerušení elektřiny - 22.5.2017 - ul. U Světa http://www.mesto-trebon.cz/news/7748/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-5-2017---ul-U-Sveta.html Fri, 28 Apr 2017 07:38:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7748/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-5-2017---ul-U-Sveta.html FV Zápis 20.4.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7745/61/FV-Zapis-20-4-2017.html Wed, 26 Apr 2017 16:19:16 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7745/61/FV-Zapis-20-4-2017.html VV - Návrh změny č. 1 Územního plánu Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7743/61/VV---Navrh-zmeny-c-1-uzemniho-planu-Trebon.html Tue, 25 Apr 2017 14:55:32 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7743/61/VV---Navrh-zmeny-c-1-uzemniho-planu-Trebon.html Finanční úřad - Zpřístupnění k nahlédnutí hromadných seznamů - Daň z nemovitostí 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7742/61/Financni-urad---Zpristupneni-k-nahlednuti-hromadnych-seznamu---Dan-z-nemovitosti-2017.html Tue, 25 Apr 2017 14:45:17 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7742/61/Financni-urad---Zpristupneni-k-nahlednuti-hromadnych-seznamu---Dan-z-nemovitosti-2017.html Třeboň přispěla na svatovítské varhany http://www.mesto-trebon.cz/news/7740/61/Trebon-prispela-na-svatovitske-varhany.html Tue, 25 Apr 2017 11:55:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7740/61/Trebon-prispela-na-svatovitske-varhany.html Uklízeč/uklízečka http://www.mesto-trebon.cz/news/7739/61/Uklizec-uklizecka.html Město Třeboň hledá uklízečku/uklízeče, jedná se o úklid budovy Městského úřadu Třeboň. Pracovníka přijmeme zatím na dohodu o provedení práce, pokud se osvědčí, je možnost uzavření pracovního poměru na dobu určitou po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti stávající zaměstnankyně.
Pracovní doba: pondělí a středa 16 - 22 hodin, úterý a čtvrtek 15 - 21 hodin a v pátek 12 - 18 hodin. Odměna 100,- Kč za hodinu. Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba: Dana Ranglová, tel. 384 342 118

]]>
Tue, 25 Apr 2017 07:33:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7739/61/Uklizec-uklizecka.html
Noviny za duben 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7738/61/Noviny-za-duben-2017.html Městská policie linka 156

 

 

***   Sousedský spor zahrádkářů v Novohradské ulici vyústil ve čtvrtek 16. března odpoledne až v zákrok strážníků.  Ti byli přivoláni 67letou ženou, kterou měl během sporu o užívání pozemků slovně napadnout manželský pár ve věku 65 a 67let. Strážníci na místě přítomné zklidnili, vyslechli důvody vzájemného sporu a poučili o možnostech právního řešení.

 

***  Alkohol za volantem byl příčinou již mnoha nehod a u jedné z nich zasahovala hlídka strážníků i odpoledne v pátek 24. března na přeložce u výjezdu na Majdalenu, kde 45letý řidič z Třeboně nezvládl zatáčku a se svojí Mazdou 323 havaroval. Při nehodě si poranil nohu, což však nebránilo v provedení testu na přítomnost alkoholu. Test ukázal, že řidič řídil s 1,46 promile a tak ho čeká nepříjemnost v podobě řízení ze spáchání trestného činu.

 

***   Dva pytláky ve věku 26 a 29 let lovící čeřenem menší ryby u výpusti rybníka Svět ulovili strážníci v pátek 24. března před 18.00 hodinou v Novohradské ulici. Strážníci o svém úlovku informovali odpovědného pracovníka Rybářství a.s. a po vyčíslení škody přestupek řešili na místě.

 

***    Alkohol a zřejmě i drogy ovlivnili 24letého cizince turecké národnosti žijícího v rakouském Gmündu natolik, že se v sobotu 25. března hodinu po půlnoci na Masarykově náměstí v centru města začal obnažovat a být agresivní vůči ostatním přítomným. Po příjezdu hlídky začal vší silou hlavou vrážet o zeď domu, čímž si přivodil zranění, která vyžadovala zásah lékaře. Ke zvládnutí celkově vypjaté atmosféry přijela srážníkům na pomoc i hlídka kolegů z PČR a společnými silami byl muž zvládnut. Převozu do nemocnice se pro ochranu zdravotníků pro jistotu účastnil i strážník s policistou.

 

***  S nastávajícím období většího výskytu cyklistů se začínají opět objevovat případy krádeží jízdních kol. Jedna z nich byla oznámena i v úterý 28. března před půlnocí, kdy ke škodě 48letého majitele z Třeboně zmizelo Na Rybníčku kolo odstavené před restaurací. Další kolo zmizelo o dva týdny později z  Třebízského ulice, kdy zatím neznámý pachatel odcizil kolo rovněž odstavené před restaurací. V této souvislosti žádáme veřejnost o maximální zabezpečení odstavených kol a případné bezprostřední informace na linku 156 o výskytu podezřelých osob především ve večerních a nočních hodinách.

 

***   K dopravní nehodě byli strážníci přivoláni ve čtvrtek 6. dubna po obědě 59letým majitelem mužem z Třeboně, který po příchodu ke svému zaparkovanému vozidlu v Husově ulici zjistil poškození způsobené jiným vozidlem. Vyhodnocením kamerového záznamu se podařilo zjistit vozidlo včetně jeho registrační značky, jehož řidič nehodu způsobil. Záznam nehody tak strážníci mohli předat  k dalšímu šetření kolegům z Dopravní služby PČR.

 

***   O den později zasahovala hlídka strážníků u další nehody, kdy se chvilku před polednem na kruhovém objezdu „ U kaprů“ střetly dvě škodovky řízené 79letou řidičkou z Třeboně a 42letým mužem rovněž z Třeboně. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, mírou viny se opět zabývají kolegové z Dopravní služby PČR.

 

 

 

]]>
Tue, 25 Apr 2017 06:35:40 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7738/61/Noviny-za-duben-2017.html
Dům Štěpánka Netolického bodoval v Prestě http://www.mesto-trebon.cz/news/7735/61/Dum-stepanka-Netolickeho-bodoval-v-Preste.html Fri, 21 Apr 2017 13:08:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7735/61/Dum-stepanka-Netolickeho-bodoval-v-Preste.html Elektronická dražba - povinná Věra Klomfarová, Pelhřimov - nemovité věci v k.ú. Staňkov http://www.mesto-trebon.cz/news/7734/61/Elektronicka-drazba---povinna-Vera-Klomfarova-Pelhrimov---nemovite-veci-v-k-u-Stankov.html Thu, 20 Apr 2017 15:15:49 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7734/61/Elektronicka-drazba---povinna-Vera-Klomfarova-Pelhrimov---nemovite-veci-v-k-u-Stankov.html Elektronická dražba - dlužník Pavel Palus, Gigant 158 - prodej RD Břilice 157 http://www.mesto-trebon.cz/news/7733/61/Elektronicka-drazba---dluznik-Pavel-Palus-Gigant-158---prodej-RD-Brilice-157.html Thu, 20 Apr 2017 15:11:55 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7733/61/Elektronicka-drazba---dluznik-Pavel-Palus-Gigant-158---prodej-RD-Brilice-157.html Elektronická dražba - povinná Věra Klomfarová, Pelhřimov - nemovitosti v k.ú. Staňkov http://www.mesto-trebon.cz/news/7730/61/Elektronicka-drazba---povinna-Vera-Klomfarova-Pelhrimov---nemovitosti-v-k-u-Stankov.html Wed, 19 Apr 2017 16:18:02 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7730/61/Elektronicka-drazba---povinna-Vera-Klomfarova-Pelhrimov---nemovitosti-v-k-u-Stankov.html Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí http://www.mesto-trebon.cz/news/7727/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci.html Wed, 19 Apr 2017 10:50:40 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7727/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci.html Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí http://www.mesto-trebon.cz/news/7723/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci.html Wed, 19 Apr 2017 10:32:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7723/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci.html Zápis z 70. jednání rady města dne 12.04.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7720/61/Zapis-z-70-jednani-rady-mesta-dne-12-04-2017.html Wed, 19 Apr 2017 09:39:44 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/7720/61/Zapis-z-70-jednani-rady-mesta-dne-12-04-2017.html