Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Břilice - St. úpravy sběrače C a prodloužení vodovodu v k.ú. Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/8793/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni---Brilice---St-upravy-sberace-C-a-prodlouzeni-vodovodu-v-k-u-Brilice.html Fri, 20 Jul 2018 12:38:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8793/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni---Brilice---St-upravy-sberace-C-a-prodlouzeni-vodovodu-v-k-u-Brilice.html Územní rozhodnutí - umístění stavby - Chlum u Třeboně, Velký kopec - VO http://www.mesto-trebon.cz/news/8792/61/uzemni-rozhodnuti---umisteni-stavby---Chlum-u-Trebone-Velky-kopec---VO.html Thu, 19 Jul 2018 14:28:50 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8792/61/uzemni-rozhodnuti---umisteni-stavby---Chlum-u-Trebone-Velky-kopec---VO.html Výběrové řízení - referent(ka) zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti http://www.mesto-trebon.cz/news/8791/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html zde. ]]> Wed, 18 Jul 2018 15:31:28 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8791/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Výběrové řízení - referent(ka) zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti http://www.mesto-trebon.cz/news/8790/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Wed, 18 Jul 2018 15:30:26 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8790/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Výběrové řízení - referent(ka) zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti http://www.mesto-trebon.cz/news/8789/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Wed, 18 Jul 2018 15:28:28 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8789/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Zápis ze 104. jednání rady města dne 11.07.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8788/61/Zapis-ze-104-jednani-rady-mesta-dne-11-07-2018.html Wed, 18 Jul 2018 13:02:25 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8788/61/Zapis-ze-104-jednani-rady-mesta-dne-11-07-2018.html Usnesení ze 104. jednání rady města dne 11.07.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8787/61/Usneseni-ze-104-jednani-rady-mesta-dne-11-07-2018.html Wed, 18 Jul 2018 12:42:24 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8787/61/Usneseni-ze-104-jednani-rady-mesta-dne-11-07-2018.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8786/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 18 Jul 2018 08:50:04 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8786/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Rozpočtová opatření schválená do 11.07.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8785/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-11-07-2018.html Wed, 18 Jul 2018 08:03:13 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8785/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-11-07-2018.html Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu ČR http://www.mesto-trebon.cz/news/8784/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi-pro-volby-do-zastupitelstev-obci-a-pro-volby-do-Senatu-Parlamentu-cR.html Tue, 17 Jul 2018 12:11:29 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8784/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komisi-pro-volby-do-zastupitelstev-obci-a-pro-volby-do-Senatu-Parlamentu-cR.html Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení TP - Nováková L. http://www.mesto-trebon.cz/news/8783/61/Usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-TP---Novakova-L.html Tue, 17 Jul 2018 12:05:46 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8783/61/Usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-TP---Novakova-L.html Informace o podaném návrhu VPS - Hasiči Žíteč http://www.mesto-trebon.cz/news/8782/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Hasici-zitec.html Tue, 17 Jul 2018 11:44:53 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8782/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Hasici-zitec.html Oznámení záměru - uzavření Dodatku č. 2 k NS s MUDr. Z. Ryantem http://www.mesto-trebon.cz/news/8781/61/Oznameni-zameru---uzavreni-Dodatku-c-2-k-NS-s-MUDr-Z-Ryantem.html Mon, 16 Jul 2018 15:18:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8781/61/Oznameni-zameru---uzavreni-Dodatku-c-2-k-NS-s-MUDr-Z-Ryantem.html Usnesení o konání dražby - 20.8.2018 - povinná Blanka Rábková http://www.mesto-trebon.cz/news/8780/61/Usneseni-o-konani-drazby---20-8-2018---povinna-Blanka-Rabkova.html Fri, 13 Jul 2018 07:57:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8780/61/Usneseni-o-konani-drazby---20-8-2018---povinna-Blanka-Rabkova.html VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Rekonstrukce Mlýnské stoky http://www.mesto-trebon.cz/news/8779/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni---Rekonstrukce-Mlynske-stoky.html Thu, 12 Jul 2018 08:04:47 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8779/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni---Rekonstrukce-Mlynske-stoky.html Výběrové řízení - koordinátor(ka) rodinného centra Kapřík http://www.mesto-trebon.cz/news/8778/61/Vyberove-rizeni---koordinator-ka-rodinneho-centra-Kaprik.html Tue, 10 Jul 2018 13:06:51 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8778/61/Vyberove-rizeni---koordinator-ka-rodinneho-centra-Kaprik.html Výběrové řízení - právník/právnička města http://www.mesto-trebon.cz/news/8777/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Tue, 10 Jul 2018 13:05:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8777/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník/právnička města http://www.mesto-trebon.cz/news/8776/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Volná místa. ]]> Tue, 10 Jul 2018 13:01:49 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8776/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník/právnička http://www.mesto-trebon.cz/news/8775/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka.html Tue, 10 Jul 2018 13:00:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8775/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka.html Výběrové řízení - koordinátor(ka) rodinného centra Kapřík http://www.mesto-trebon.cz/news/8774/61/Vyberove-rizeni---koordinator-ka-rodinneho-centra-Kaprik.html Volná místa. ]]> Tue, 10 Jul 2018 12:54:56 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8774/61/Vyberove-rizeni---koordinator-ka-rodinneho-centra-Kaprik.html Výběrové řízení - koordinátor(ka) rodinného centra Kapřík http://www.mesto-trebon.cz/news/8773/61/Vyberove-rizeni---koordinator-ka-rodinneho-centra-Kaprik.html Tue, 10 Jul 2018 12:52:55 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8773/61/Vyberove-rizeni---koordinator-ka-rodinneho-centra-Kaprik.html Oznámení - Záměr dispozice s majetkem města projednaný na ZM dne 25.6.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8769/61/Oznameni---Zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-ZM-dne-25-6-2018.html Mon, 09 Jul 2018 13:24:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8769/61/Oznameni---Zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-ZM-dne-25-6-2018.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8768/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Sun, 08 Jul 2018 09:41:42 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8768/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Dražba Huleová Monika 06.09.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8764/61/Drazba-Huleova-Monika-06-09-2018.html Tue, 03 Jul 2018 09:34:03 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8764/61/Drazba-Huleova-Monika-06-09-2018.html Elektronická dražba Kazda Rudolf 16.8.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8763/61/Elektronicka-drazba-Kazda-Rudolf-16-8-2018.html Tue, 03 Jul 2018 09:28:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8763/61/Elektronicka-drazba-Kazda-Rudolf-16-8-2018.html Zápis z 30. jednání ZM ze dne 25.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8759/61/Zapis-z-30-jednani-ZM-ze-dne-25-06-2018.html Mon, 02 Jul 2018 08:52:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8759/61/Zapis-z-30-jednani-ZM-ze-dne-25-06-2018.html Usnesení z 30. jednání ZM ze dne 25.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8757/61/Usneseni-z-30-jednani-ZM-ze-dne-25-06-2018.html Mon, 02 Jul 2018 08:44:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8757/61/Usneseni-z-30-jednani-ZM-ze-dne-25-06-2018.html E.ON - přerušení elektřiny - 27.7.2018 - ul. Husova http://www.mesto-trebon.cz/news/8755/61/E-ON---preruseni-elektriny---27-7-2018---ul-Husova.html Fri, 29 Jun 2018 10:13:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8755/61/E-ON---preruseni-elektriny---27-7-2018---ul-Husova.html Usnesení ze 103. jednání rady města dne 27.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8754/61/Usneseni-ze-103-jednani-rady-mesta-dne-27-06-2018.html Fri, 29 Jun 2018 10:08:17 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8754/61/Usneseni-ze-103-jednani-rady-mesta-dne-27-06-2018.html Zápis ze 103. jednání rady města dne 27.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8753/61/Zapis-ze-103-jednani-rady-mesta-dne-27-06-2018.html Fri, 29 Jun 2018 10:05:04 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8753/61/Zapis-ze-103-jednani-rady-mesta-dne-27-06-2018.html VV - Návrh územního plánu Ponědraž http://www.mesto-trebon.cz/news/8752/61/VV---Navrh-uzemniho-planu-Ponedraz.html Fri, 29 Jun 2018 09:34:27 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8752/61/VV---Navrh-uzemniho-planu-Ponedraz.html Obec Staňkov - informace podle zákona č. 106/1999Sb. http://www.mesto-trebon.cz/news/8749/61/Obec-Stankov---informace-podle-zakona-c-106-1999Sb.html Wed, 27 Jun 2018 14:04:33 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8749/61/Obec-Stankov---informace-podle-zakona-c-106-1999Sb.html Elektronická dražba Bartyzal Ladislav http://www.mesto-trebon.cz/news/8742/61/Elektronicka-drazba-Bartyzal-Ladislav.html Wed, 27 Jun 2018 13:41:03 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8742/61/Elektronicka-drazba-Bartyzal-Ladislav.html Usnesení - elektron.dražba povinný Ladislav Bartyzal http://www.mesto-trebon.cz/news/8741/61/Usneseni---elektron-drazba-povinny-Ladislav-Bartyzal.html Wed, 27 Jun 2018 13:31:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8741/61/Usneseni---elektron-drazba-povinny-Ladislav-Bartyzal.html Usnesení ze 102. jednání rady města dne 20.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8740/61/Usneseni-ze-102-jednani-rady-mesta-dne-20-06-2018.html Tue, 26 Jun 2018 16:42:19 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8740/61/Usneseni-ze-102-jednani-rady-mesta-dne-20-06-2018.html Zápis ze 102. jednání rady města dne 20.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8739/61/Zapis-ze-102-jednani-rady-mesta-dne-20-06-2018.html Tue, 26 Jun 2018 16:41:24 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8739/61/Zapis-ze-102-jednani-rady-mesta-dne-20-06-2018.html FV Zápis z 21.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8737/61/FV-Zapis-z-21-06-2018.html Tue, 26 Jun 2018 08:48:13 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8737/61/FV-Zapis-z-21-06-2018.html Informační centrum roku http://www.mesto-trebon.cz/news/8736/61/Informacni-centrum-roku.html www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku ]]> Mon, 25 Jun 2018 15:45:24 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8736/61/Informacni-centrum-roku.html Oznámení - zámě prodeje byt. jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 ul. Táboritská http://www.mesto-trebon.cz/news/8734/61/Oznameni---zame-prodeje-byt-jednotky-c-1052-15-o-velikosti-2-1-ul-Taboritska.html Mon, 25 Jun 2018 13:01:30 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8734/61/Oznameni---zame-prodeje-byt-jednotky-c-1052-15-o-velikosti-2-1-ul-Taboritska.html Kvalita vody v rybníku Svět http://www.mesto-trebon.cz/news/8731/61/Kvalita-vody-v-rybniku-Svet.html Rybník Svět tedy začal sezónu s příznivějšími podmínkami, ale poslední vývoj srážek toto bohužel zvrátil. Nicméně vodní květ zatím není příliš silný a mělo by stačit se po koupání osprchovat, včetně hlavy (ve vlasech se drží sinice nejvíce!). Pokud ovšem má někdo alergii na sinice (stejně jako na jiné alergeny) je nutno se vyvarovat kontaktu s nimi. Vzhledem k převažujícím větrům od Č.Budějovic na Veselí jsou sinice na hladině přenášeny a kumulovány do prostoru před hrází a opačný břeh je tudíž čistější. Podrobnější informace zde:

]]>
Mon, 25 Jun 2018 09:44:44 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8731/61/Kvalita-vody-v-rybniku-Svet.html
Změny v agendě řidičských průkazů http://www.mesto-trebon.cz/news/8730/61/Zmeny-v-agende-ridicskych-prukazu.html Od 1. července 2018 je možné řidičský průkaz vyřídit na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. Novinkou také je, že sebou nemusíte nosit ani papírovou fotografii. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma. Více zde:


]]>
Fri, 22 Jun 2018 10:16:16 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8730/61/Zmeny-v-agende-ridicskych-prukazu.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8725/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 20 Jun 2018 15:30:21 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8725/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8724/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 20 Jun 2018 15:25:53 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8724/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8723/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 20 Jun 2018 15:14:01 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8723/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8722/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 20 Jun 2018 15:09:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8722/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8721/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 20 Jun 2018 15:05:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8721/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8720/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 20 Jun 2018 14:58:17 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8720/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Rozpočtová opatření schválená do 06.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8714/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-06-06-2018.html Fri, 15 Jun 2018 10:45:16 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8714/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-06-06-2018.html ÚR - umístění stavby - Třeboň, Sídliště, Mikyška, Kameš - kabel NN http://www.mesto-trebon.cz/news/8712/61/uR---umisteni-stavby---Trebon-Sidliste-Mikyska-Kames---kabel-NN.html Thu, 14 Jun 2018 14:56:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8712/61/uR---umisteni-stavby---Trebon-Sidliste-Mikyska-Kames---kabel-NN.html Usnesení ze 101. jednání rady města dne 06.06.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8709/61/Usneseni-ze-101-jednani-rady-mesta-dne-06-06-2018.html Wed, 13 Jun 2018 10:40:02 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8709/61/Usneseni-ze-101-jednani-rady-mesta-dne-06-06-2018.html