Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Rozhodnutí - St. povolení VV - Projekt rekonstukce polní účel. komunikace C 25 HPC a C 26 HPC v k.ú. Tušť http://www.mesto-trebon.cz/news/7563/61/Rozhodnuti---St-povoleni-VV---Projekt-rekonstukce-polni-ucel-komunikace-C-25-HPC-a-C-26-HPC-v-k-u-Tust.html Thu, 23 Feb 2017 13:51:55 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7563/61/Rozhodnuti---St-povoleni-VV---Projekt-rekonstukce-polni-ucel-komunikace-C-25-HPC-a-C-26-HPC-v-k-u-Tust.html Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty http://www.mesto-trebon.cz/news/7562/61/Revitalizace-zelene-hrbitova-sv-Alzbety.html Thu, 23 Feb 2017 08:46:58 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7562/61/Revitalizace-zelene-hrbitova-sv-Alzbety.html Zápis z 65. jednání rady města dne 15.02.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7561/61/Zapis-z-65-jednani-rady-mesta-dne-15-02-2017.html Wed, 22 Feb 2017 09:40:16 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7561/61/Zapis-z-65-jednani-rady-mesta-dne-15-02-2017.html Usnesení z 65. jednání rady města dne 15.02.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7560/61/Usneseni-z-65-jednani-rady-mesta-dne-15-02-2017.html Wed, 22 Feb 2017 09:37:34 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7560/61/Usneseni-z-65-jednani-rady-mesta-dne-15-02-2017.html cvičení s miminky, cvičení pro těhotné, předporodní přednáška http://www.mesto-trebon.cz/news/7559/61/cviceni-s-miminky-cviceni-pro-tehotne-predporodni-prednaska.html V pátek 24.2.2017 se v Kapříkovi uskuteční:

od 9.00 hodin cvičení s miminky

od 10.00 hodin cvičení pro těhotné

od 10.45 hodin předporodní přednáška na téma Něžná náruč.

]]>
Tue, 21 Feb 2017 14:44:41 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7559/61/cviceni-s-miminky-cviceni-pro-tehotne-predporodni-prednaska.html
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK č. 2b a 3b - chodník ul. Sokolská a Husova http://www.mesto-trebon.cz/news/7558/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-c-2b-a-3b---chodnik-ul-Sokolska-a-Husova.html Mon, 20 Feb 2017 14:54:52 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7558/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-c-2b-a-3b---chodnik-ul-Sokolska-a-Husova.html Oznámení - Záměr dispozice s majetkem města projednaný na RM 15.2.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7557/61/Oznameni---Zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-15-2-2017.html Mon, 20 Feb 2017 11:34:34 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7557/61/Oznameni---Zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-15-2-2017.html VV - Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na MK a sil. II/153 v obci Hamr http://www.mesto-trebon.cz/news/7556/61/VV---Zajisteni-bezpecnosti-a-plynulosti-provozu-na-MK-a-sil-II-153-v-obci-Hamr.html Mon, 20 Feb 2017 11:28:57 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7556/61/VV---Zajisteni-bezpecnosti-a-plynulosti-provozu-na-MK-a-sil-II-153-v-obci-Hamr.html Výzva č. 1/2017 pro podávání žádostí o dotace zveřejněna. http://www.mesto-trebon.cz/news/7555/61/Vyzva-c-1-2017-pro-podavani-zadosti-o-dotace-zverejnena.html Město Třeboň zveřejňuje Výzvu č. 1/2017 pro podávání žádosti o dotace z rozpočtu města.

Více zde.

]]>
Thu, 16 Feb 2017 14:57:02 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7555/61/Vyzva-c-1-2017-pro-podavani-zadosti-o-dotace-zverejnena.html
Usnesení o oznámení dražebního roku - povinný Radek Mikolášek, Okružní 1218, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7554/61/Usneseni-o-oznameni-drazebniho-roku---povinny-Radek-Mikolasek-Okruzni-1218-Trebon.html Thu, 16 Feb 2017 14:49:54 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7554/61/Usneseni-o-oznameni-drazebniho-roku---povinny-Radek-Mikolasek-Okruzni-1218-Trebon.html VV - Oznámení o zahájení vodopráv. řízení - svolání ústního jednání - Protipovodňová hráz - Stará Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/7553/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-vodoprav-rizeni---svolani-ustniho-jednani---Protipovodnova-hraz---Stara-Hlina.html Tue, 14 Feb 2017 14:50:28 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7553/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-vodoprav-rizeni---svolani-ustniho-jednani---Protipovodnova-hraz---Stara-Hlina.html VV - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK v ul. Nádražní http://www.mesto-trebon.cz/news/7552/61/VV---Oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-MK-v-ul-Nadrazni.html Tue, 14 Feb 2017 13:14:30 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7552/61/VV---Oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-MK-v-ul-Nadrazni.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a MK - Klikov směrem Chlum, Františkov směrem Rapšach http://www.mesto-trebon.cz/news/7551/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnicich-II-a-III-tridy-a-MK---Klikov-smerem-Chlum-Frantiskov-smerem-Rapsach.html Tue, 14 Feb 2017 12:51:31 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7551/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnicich-II-a-III-tridy-a-MK---Klikov-smerem-Chlum-Frantiskov-smerem-Rapsach.html Oznámení - záměr prodeje pozemku p.č. KN 2179/7 v k.ú. Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7550/61/Oznameni---zamer-prodeje-pozemku-p-c-KN-2179-7-v-k-u-Trebon.html Tue, 14 Feb 2017 12:49:49 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7550/61/Oznameni---zamer-prodeje-pozemku-p-c-KN-2179-7-v-k-u-Trebon.html Únorový Zpravodaj Zdravého města http://www.mesto-trebon.cz/news/7549/61/unorovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html Přinášíme vám únorové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_II_2017.pdf

]]>
Mon, 13 Feb 2017 08:01:01 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7549/61/unorovy-Zpravodaj-Zdraveho-mesta.html
Elektronická dražba - povinní Hladkých, Klec 32 - nemovitost v k.ú. Klec http://www.mesto-trebon.cz/news/7548/61/Elektronicka-drazba---povinni-Hladkych-Klec-32---nemovitost-v-k-u-Klec.html Fri, 10 Feb 2017 07:38:32 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7548/61/Elektronicka-drazba---povinni-Hladkych-Klec-32---nemovitost-v-k-u-Klec.html Výběrové řízení na nájemce (podnájemce) autokempu http://www.mesto-trebon.cz/news/7547/61/Vyberove-rizeni-na-najemce-podnajemce-autokempu.html Společnost Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. (IČ: 60851422)
se sídlem Domanín 285, 379 01 Domanín

tímto oznamuje

Výběrové řízení na nájemce (podnájemce) autokempu Třeboňský ráj.

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

]]>
Thu, 09 Feb 2017 13:54:40 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7547/61/Vyberove-rizeni-na-najemce-podnajemce-autokempu.html
OSSZ JH - VV - oznámení možnosti převzít písemnost - Haluzová Renáta a Matějka Pavel Mgr. http://www.mesto-trebon.cz/news/7544/61/OSSZ-JH---VV---oznameni-moznosti-prevzit-pisemnost---Haluzova-Renata-a-Matejka-Pavel-Mgr.html Thu, 09 Feb 2017 10:21:28 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7544/61/OSSZ-JH---VV---oznameni-moznosti-prevzit-pisemnost---Haluzova-Renata-a-Matejka-Pavel-Mgr.html Výběrové řízení - vedoucí právního odboru http://www.mesto-trebon.cz/news/7543/61/Vyberove-rizeni---vedouci-pravniho-odboru.html Volná místa. ]]> Wed, 08 Feb 2017 12:54:43 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7543/61/Vyberove-rizeni---vedouci-pravniho-odboru.html Výběrové řízení - vedoucí právního odboru http://www.mesto-trebon.cz/news/7542/61/Vyberove-rizeni---vedouci-pravniho-odboru.html Wed, 08 Feb 2017 12:51:41 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7542/61/Vyberove-rizeni---vedouci-pravniho-odboru.html Výběrové řízení - vedoucí právního odboru http://www.mesto-trebon.cz/news/7541/61/Vyberove-rizeni---vedouci-pravniho-odboru.html Wed, 08 Feb 2017 12:49:09 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7541/61/Vyberove-rizeni---vedouci-pravniho-odboru.html Oznámení o zahájení společného řízení - Změna stavby budovy školy na p.č. 1701/3 Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/7539/61/Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-rizeni---Zmena-stavby-budovy-skoly-na-p-c-1701-3-Trebon.html Wed, 08 Feb 2017 12:25:14 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7539/61/Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-rizeni---Zmena-stavby-budovy-skoly-na-p-c-1701-3-Trebon.html Oznámení záměru dispozice s majetkem města projednaný na ZM dne 30.1.2017 - prodej pozemků http://www.mesto-trebon.cz/news/7538/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-ZM-dne-30-1-2017---prodej-pozemku.html Wed, 08 Feb 2017 12:19:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7538/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-ZM-dne-30-1-2017---prodej-pozemku.html Zápis z 64. jednání rady města dne 03.02.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7537/61/Zapis-z-64-jednani-rady-mesta-dne-03-02-2017.html Wed, 08 Feb 2017 10:18:06 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7537/61/Zapis-z-64-jednani-rady-mesta-dne-03-02-2017.html Usnesení z 64. jednání rady města dne 03.02.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7536/61/Usneseni-z-64-jednani-rady-mesta-dne-03-02-2017.html Wed, 08 Feb 2017 10:14:29 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7536/61/Usneseni-z-64-jednani-rady-mesta-dne-03-02-2017.html Usnesení z 18. jednání ZM ze dne 30.01.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7535/61/Usneseni-z-18-jednani-ZM-ze-dne-30-01-2017.html Wed, 08 Feb 2017 08:11:52 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7535/61/Usneseni-z-18-jednani-ZM-ze-dne-30-01-2017.html Zápis z 18. jednání ZM ze dne 30.01.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7534/61/Zapis-z-18-jednani-ZM-ze-dne-30-01-2017.html Wed, 08 Feb 2017 08:10:36 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7534/61/Zapis-z-18-jednani-ZM-ze-dne-30-01-2017.html Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7533/61/Program-poskytnuti-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2017.html Tue, 07 Feb 2017 14:21:35 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7533/61/Program-poskytnuti-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2017.html VODA - SMLOUVY http://www.mesto-trebon.cz/news/7532/61/VODA---SMLOUVY.html Od 1.ledna 2017 spravuje vodohospodářský majetek města Třeboň Městská Vodohospodářská, s.r.o. Společnost najdete na adrese Palackého 46 ( budova MěÚ Třeboň, část bývalého Finančního úřadu)
Kontakt:  Dana Bicková - 727 953 194. Další informace najdete zde: http://www.mv-trebon.cz/

Číslo pro hlášení havárií 800 120 112

]]>
Mon, 06 Feb 2017 16:49:46 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7532/61/VODA---SMLOUVY.html
Kontatky na Městskou Vodohospodářskou najdete na adrese www.mv-trebon.cz http://www.mesto-trebon.cz/news/7531/61/Kontatky-na-Mestskou-Vodohospodarskou-najdete-na-adrese-www-mv-trebon-cz.html Mon, 06 Feb 2017 16:33:02 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7531/61/Kontatky-na-Mestskou-Vodohospodarskou-najdete-na-adrese-www-mv-trebon-cz.html Analýza trendů v cestovním ruchu http://www.mesto-trebon.cz/news/7530/61/Analyza-trendu-v-cestovnim-ruchu.html 22. 2. od 17.00 hodin do domu Štěpánka Netolického na zajímavé setkání na téma: „Analýza trendů v cestovním ruchu“.
 
Jihočeská hospodářská komora získala finanční prostředky na „Analýzu mobility v Jihočeském kraji a Analýzu počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků a turistů v Jihočeském kraji“, kterou zpracovávala na základě informací od mobilních operátů společnost KPMG Česká republika s.r.o..
V analýze budou prezentovány např. výsledky šetření o návštěvnosti Jihočeského kraje, ale i konkrétních regionů v JČK, vývoji počtu přenocování, návštěvnosti ubytovacích kapacit a dalších ukazatelů.
 
Více informací naleznete v programu v příloze:

]]>
Mon, 06 Feb 2017 14:54:20 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7530/61/Analyza-trendu-v-cestovnim-ruchu.html
E.ON - Přerušení elektřiny 23.2.2017 - Lipnice a Bor - chatová oblast u rybníka Podřezaný - lokalita těžba Rašelina http://www.mesto-trebon.cz/news/7528/61/E-ON---Preruseni-elektriny-23-2-2017---Lipnice-a-Bor---chatova-oblast-u-rybnika-Podrezany---lokalita-tezba-Raselina.html Mon, 06 Feb 2017 13:25:21 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7528/61/E-ON---Preruseni-elektriny-23-2-2017---Lipnice-a-Bor---chatova-oblast-u-rybnika-Podrezany---lokalita-tezba-Raselina.html Statistické šetření v domácnostech http://www.mesto-trebon.cz/news/7523/61/Statisticke-setreni-v-domacnostech.html výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji v 751
domácnostech. Proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Více zde: ]]>
Thu, 02 Feb 2017 12:30:44 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7523/61/Statisticke-setreni-v-domacnostech.html
Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu http://www.mesto-trebon.cz/news/7522/61/Rozhodnuti-prislusneho-stavebniho-uradu.html Wed, 01 Feb 2017 10:42:22 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7522/61/Rozhodnuti-prislusneho-stavebniho-uradu.html Počet žádostí o vyjmutí ze ZPF http://www.mesto-trebon.cz/news/7521/61/Pocet-zadosti-o-vyjmuti-ze-ZPF.html Wed, 01 Feb 2017 10:40:48 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7521/61/Pocet-zadosti-o-vyjmuti-ze-ZPF.html Třeboň přispěla na babybox http://www.mesto-trebon.cz/news/7520/61/Trebon-prispela-na-babybox.html Město Třeboň přispělo na nový babybox pro odložené děti, který funguje při Nemocnici Jindřichův Hradec. Jindřichohradecký babybox byl zřízen již v roce 2008 a jeho technický stav je již zastaralý. Třeboň přispěla částkou 10 000 Kč na jeho obnovu. „Podpořit rekonstrukci babyboxu u nemocnice v Jindřichově Hradci považuji za samozřejmé. Je to zařízení, které se již v minulosti osvědčilo. Ženám v tíživé životní situaci obrazně podává pomocnou ruku, a to zcela anonymně. A hlavně může zachránit lidský život.“, říká starostka Terezie Jenisová. Babybox nové generace bude slavnostně otevřen 3. února 2017. www.babybox.cz

]]>
Wed, 01 Feb 2017 10:18:18 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7520/61/Trebon-prispela-na-babybox.html
Zápis z 63. jednání rady města dne 25.01.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7519/61/Zapis-z-63-jednani-rady-mesta-dne-25-01-2017.html Wed, 01 Feb 2017 09:08:47 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7519/61/Zapis-z-63-jednani-rady-mesta-dne-25-01-2017.html Usnesení z 63. jednání rady města dne 25.01.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7518/61/Usneseni-z-63-jednani-rady-mesta-dne-25-01-2017.html Wed, 01 Feb 2017 09:07:13 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7518/61/Usneseni-z-63-jednani-rady-mesta-dne-25-01-2017.html Cvičení s miminky a cvičení pro těhotné http://www.mesto-trebon.cz/news/7517/61/Cviceni-s-miminky-a-cviceni-pro-tehotne.html Každý lichý pátek probíhá v Kapříkovi cvičení s miminky (od 9. hodin) a cvičení pro těhotné (od 10. hodin).

Na těhotenské cvičení navazuje předporodní přednáška.

]]>
Tue, 31 Jan 2017 14:20:19 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7517/61/Cviceni-s-miminky-a-cviceni-pro-tehotne.html
Předporodní přednáška "Něžná naruč" http://www.mesto-trebon.cz/news/7516/61/Predporodni-prednaska-Nezna-naruc.html 17. února 2017 od 11. hodin proběhne v rodinném centru Kapřík předporodní přednáška Něžná náruč aneb zásady správné manipulace s novorozencem a kojencem. ]]> Tue, 31 Jan 2017 14:17:21 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7516/61/Predporodni-prednaska-Nezna-naruc.html Předporodní přednáška "Péče o miminko" http://www.mesto-trebon.cz/news/7515/61/Predporodni-prednaska-Pece-o-miminko.html V pátek 3.2.2017 proběhne v RC Kapřík předporodní přednáška Péče o miminko.

Také tatínci jsou vítáni!

]]>
Tue, 31 Jan 2017 14:15:32 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7515/61/Predporodni-prednaska-Pece-o-miminko.html
FV Zápis 26.1.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7514/61/FV-Zapis-26-1-2017.html Tue, 31 Jan 2017 09:44:26 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7514/61/FV-Zapis-26-1-2017.html Zvýšený počet přeletů nad městem http://www.mesto-trebon.cz/news/7497/61/Zvyseny-pocet-preletu-nad-mestem.html Dle informací Ministerstva zdravotnictví dochází již několik let k meziročnímu zvyšování počtů letů na standartních letových hladinách nad 8 tis. metrů. Tyto lety však nenarušují lázeňský režim ani zplodinami ani hlukem, a nemají tak vliv na kvalitu poskytované lázeňské rehabilitační péče. O letech v nižších letových výškách nemá ministerstvo žádné informace. ]]> Wed, 25 Jan 2017 11:33:21 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7497/61/Zvyseny-pocet-preletu-nad-mestem.html Elektronická dražba - povinný Václav Poustevník, Domanín 47 - nem. v k.ú. Domanín http://www.mesto-trebon.cz/news/7496/61/Elektronicka-drazba---povinny-Vaclav-Poustevnik-Domanin-47---nem-v-k-u-Domanin.html Tue, 24 Jan 2017 14:39:25 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7496/61/Elektronicka-drazba---povinny-Vaclav-Poustevnik-Domanin-47---nem-v-k-u-Domanin.html Noviny za leden 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7492/61/Noviny-za-leden-2017.html Městská policie linka 156

 

 

***   Na opilého 17letého mladíka z Prahy natrefila hlídka v úterý 13. prosince odpoledne v Táboritské ulici. Mladík nadýchal 1,6 promile a na otázku, kde láhev tvrdého alkoholu získal odpověděl, že jí našel. Za zatajení nálezu obdržel od strážníků blokovou pokutu, alkohol odevzdal a strážníci informovali odpovědnou osobu.

 

***   Vztek ze zřejmě nepovedeného průběhu večera si v pondělí 26. prosince nad ránem  vybil na okapovém svodu domu na Masarykově náměstí 22letý muž z Třeboně. V záchvatu vzteku totiž začal do okapu kopat a následně i pěstí bouchat tak, že jej ke škodě  majitele poničil. Jeho boj s okapem však zachytila operátorka Městské policie na kameře a vandal byl během chvíle zadržen na hrázi rybníka Svět.  Kromě úhrady škody majiteli byl řešen i za přestupek proti majetku.

 

***   Novoroční oslavy proběhly bez vážnějších problémů, strážníci řešili běžné události, nebyl zaznamenán žádný fyzický konflikt ani nebylo třeba nikoho odvézt k ošetření či na záchytku. Drobné přestupky byly ze strany strážníků řešeny přímo v ulicích. Z normálu se však vyjímaly případy vandalského poškození odpadkových košů, které byly v Dukelské a Novohradské ulici použity pro odpalování zábavné pyrotechniky. Strážníci po vandalech pátrají, k jejich odhalení jsou využity záznamy pořízené městským kamerovým systémem.

 

***   V průběhu směn zaměřují strážníci pozornost na cyklisty. Kontroly jsou běžnou součástí všech směn a s nekázní cyklistů se strážníci bohužel setkávají běžně. Strážníci svoji pozornost zaměřují především na jízdu po chodníku a řádné osvětlení cyklistů. Kontroly pro zvýšení bezpečnosti v našich ulicích tak budou pokračovat i v budoucnu.

 

***  V sobotu 7. ledna  večer zasahovala hlídka v restauraci v centru města, kam se dostavil zjevně opilý 47letý muž ze Staré Hlíny a domáhal se nalití dalšího alkoholu. Poté, co byl personálem odmítnut, začal být agresivní a přítomným vyhrožoval. Přivolaným strážníkům sdělil, že se potřebuje silně opít, neboť byl napaden vlastním kohoutem a věc řešil useknutím hlavy. Strážníci muže zklidnili, z restaurace vyvedli a po vyřešení přestupku jej nechali vozidlem taxislužby odvézt do místa bydliště.

 

***   Na záchytce skončil 18letý mladík z Brna, kterého řešili strážníci v neděli 15. ledna večer v Táboritské ulici. Mladík nadýchal 1,78 promile a navíc požil prášky ovlivňující psychiku. V době zásahu strážníků se u mladíka začaly projevovat sebevražedné sklony, proto byl přivolán lékař. Mladík v doprovodu strážníků putoval na vystřízlivění na záchytku, odkud byl druhý den předán k odbornému vyšetření.

 

***   Donucovací prostředky museli strážníci použít proti 26letému muži z Třeboně, který v neděli 15. ledna na Palackého náměstí rušil veřejný pořádek. Po příjezdu strážníků odmítal prokázat svoji totožnost, vulgárně urážel ostatní přítomné osoby a začal být agresivní. Strážníci v souladu se zákonem použili obranný sprej a poté nezvladatelného muže převezli v poutech k dalšímu šetření na policejní služebnu.

 

***  Na záchytku se strážníci projeli i v pondělí 16. ledna dopoledne, kdy přijali oznámení o podivně se chovajícím muži v čekárně v Bertiných lázních. Strážníci na místě zjistili, že 59letý klient lázní je silně opilý, dechová zkouška ukázala téměř 4 promile. Kolabujícímu  pacientu, který chvílemi ztrácel vědomí,  byla poskytnuta první pomoc a poté byl převezen do zařízení určeném pro opilé osoby.

]]>
Mon, 23 Jan 2017 14:46:58 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7492/61/Noviny-za-leden-2017.html
Usnesení z 62. jednání rady města dne 11.01.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7483/61/Usneseni-z-62-jednani-rady-mesta-dne-11-01-2017.html Wed, 18 Jan 2017 11:11:22 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7483/61/Usneseni-z-62-jednani-rady-mesta-dne-11-01-2017.html Zápis z 62. jednání rady města dne 11.01.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7482/61/Zapis-z-62-jednani-rady-mesta-dne-11-01-2017.html Wed, 18 Jan 2017 11:06:04 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7482/61/Zapis-z-62-jednani-rady-mesta-dne-11-01-2017.html Zahájení nového roku ve Freyungu http://www.mesto-trebon.cz/news/7491/61/Zahajeni-noveho-roku-ve-Freyungu.html Ve čtvrtek 12. ledna proběhlo v bavorském městě Freyung slavnostní zahájení nového roku. Tato společenská akce se konala již tradičně pod záštitou okresního rady Sebastiana Grubera, starosty Freyungu Olafa Heinricha a velitele 8. praporu podplukovníka Marca Dinglera. Všichni tři ve svých projevech zrekapitulovali uplynulý rok a nastínili nadcházející události roku 2017. 

Foto: Thomas Rodler

]]>
Tue, 17 Jan 2017 14:24:59 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7491/61/Zahajeni-noveho-roku-ve-Freyungu.html
Byty zvláštního určení http://www.mesto-trebon.cz/news/7505/61/Byty-zvlastniho-urceni.html Mon, 16 Jan 2017 10:25:37 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7505/61/Byty-zvlastniho-urceni.html Investiční plány města pro rok 2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/7504/61/Investicni-plany-mesta-pro-rok-2017.html Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům města Třeboň pro rok 2017

]]>
Mon, 16 Jan 2017 10:22:58 +0100 http://www.mesto-trebon.cz/news/7504/61/Investicni-plany-mesta-pro-rok-2017.html