Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež http://www.mesto-trebon.cz/news/8198/61/Vyberove-rizeni---kurator-pro-deti-a-mladez.html Tue, 17 Oct 2017 13:01:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8198/61/Vyberove-rizeni---kurator-pro-deti-a-mladez.html Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež http://www.mesto-trebon.cz/news/8197/61/Vyberove-rizeni---kurator-pro-deti-a-mladez.html Volná místa. ]]> Tue, 17 Oct 2017 12:59:49 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8197/61/Vyberove-rizeni---kurator-pro-deti-a-mladez.html Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež http://www.mesto-trebon.cz/news/8196/61/Vyberove-rizeni---kurator-pro-deti-a-mladez.html Tue, 17 Oct 2017 12:50:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8196/61/Vyberove-rizeni---kurator-pro-deti-a-mladez.html Fórum Zdravého města http://www.mesto-trebon.cz/news/8195/61/Forum-Zdraveho-mesta.html Dne 9.10.2017 proběhlo již tradičně Fórum Zdravého města. Zde bylo, na základě veřejné diskuze, vytipováno 18 nejdůležitějších problémů, které je nutné v našem městě řešit. Pomozte nám, vyplněním této ankety, vybrat prioritní problémy, kterým se budou přiřazení garanti v příštím roce věnovat. Anketní lístek je také k dispozici na sběrných místech, tj. podatelna městského úřadu, turistické a informační centrum, pošta a městská knihovna, a to do 3.11.2017. 

Děkujeme za Váš zájem.

 

Anketní lístek ke stažení zde

]]>
Tue, 17 Oct 2017 12:00:28 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8195/61/Forum-Zdraveho-mesta.html
VV - OOP - Místní úprava provozu na MK 5c - ul. Potoční, Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/8194/61/VV---OOP---Mistni-uprava-provozu-na-MK-5c---ul-Potocni-Brilice.html Tue, 17 Oct 2017 10:30:43 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8194/61/VV---OOP---Mistni-uprava-provozu-na-MK-5c---ul-Potocni-Brilice.html E.ON - Žádost o odstranění dřevin a jiných porostů v blízkosti elektrického vedení http://www.mesto-trebon.cz/news/8193/61/E-ON---zadost-o-odstraneni-drevin-a-jinych-porostu-v-blizkosti-elektrickeho-vedeni.html Mon, 16 Oct 2017 16:23:26 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8193/61/E-ON---zadost-o-odstraneni-drevin-a-jinych-porostu-v-blizkosti-elektrickeho-vedeni.html Oznámení o zahájení územ. řízení o umístění stavby "Odvedení dešťových vod - lokalita U Světa" http://www.mesto-trebon.cz/news/8192/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-Odvedeni-destovych-vod---lokalita-U-Sveta.html Fri, 13 Oct 2017 13:08:15 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8192/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-Odvedeni-destovych-vod---lokalita-U-Sveta.html Recepce ke státnímu svátku Španělska http://www.mesto-trebon.cz/news/8190/61/Recepce-ke-statnimu-svatku-spanelska.html Ve středu 11. září 2017 se v Praze konala recepce u příležitosti oslavy státního svátku Španělska – Dne hispánských národů. Pozvání od španělského velvyslance pana Pedra Calvo-Sotely přijala také starostka Třeboně Terezie Jenisová.

]]>
Fri, 13 Oct 2017 07:54:28 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8190/61/Recepce-ke-statnimu-svatku-spanelska.html
VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 3c (Strouha) http://www.mesto-trebon.cz/news/8189/61/VV---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-c-3c-Strouha.html Thu, 12 Oct 2017 08:04:00 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8189/61/VV---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-c-3c-Strouha.html VV - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu v Břilicích ul. Na Obci http://www.mesto-trebon.cz/news/8188/61/VV---Oznameni-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-v-Brilicich-ul-Na-Obci.html Wed, 11 Oct 2017 15:53:59 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8188/61/VV---Oznameni-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-v-Brilicich-ul-Na-Obci.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/148 a MK v Lomnici nad Luž. - ul. Nádražní, Sádecká, Nové Město a Sluneční http://www.mesto-trebon.cz/news/8187/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-sil-II-148-a-MK-v-Lomnici-nad-Luz---ul-Nadrazni-Sadecka-Nove-Mesto-a-Slunecni.html Wed, 11 Oct 2017 15:49:51 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8187/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-sil-II-148-a-MK-v-Lomnici-nad-Luz---ul-Nadrazni-Sadecka-Nove-Mesto-a-Slunecni.html Kapřík OPĚT OTEVŘEN http://www.mesto-trebon.cz/news/8186/61/Kaprik-OPeT-OTEVrEN.html

Nová koordinátorka Lucie GERNDTOVÁ 

Telefonický kontakt: 603 838 969

]]>
Wed, 11 Oct 2017 13:37:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8186/61/Kaprik-OPeT-OTEVrEN.html
Zápis z 84. jednání rady města dne 04.10.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8185/61/Zapis-z-84-jednani-rady-mesta-dne-04-10-2017.html Wed, 11 Oct 2017 10:19:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8185/61/Zapis-z-84-jednani-rady-mesta-dne-04-10-2017.html Usnesení z 84. jednání rady města dne 04.10.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8184/61/Usneseni-z-84-jednani-rady-mesta-dne-04-10-2017.html Wed, 11 Oct 2017 10:17:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8184/61/Usneseni-z-84-jednani-rady-mesta-dne-04-10-2017.html Rozhodnutí - Stavební povolení - Rekonstrukce MK U Stadionu Č. Velenice http://www.mesto-trebon.cz/news/8183/61/Rozhodnuti---Stavebni-povoleni---Rekonstrukce-MK-U-Stadionu-c-Velenice.html Wed, 11 Oct 2017 09:13:56 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8183/61/Rozhodnuti---Stavebni-povoleni---Rekonstrukce-MK-U-Stadionu-c-Velenice.html E.ON - přerušení elektřiny 27. 10. 2017 - ulice v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/8182/61/E-ON---preruseni-elektriny-27-10-2017---ulice-v-Treboni.html Wed, 11 Oct 2017 08:21:38 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8182/61/E-ON---preruseni-elektriny-27-10-2017---ulice-v-Treboni.html Informace o podaném návrhu VPS - Podolák - Novostavba zastřešeného hnojiště v Domaníně http://www.mesto-trebon.cz/news/8181/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Podolak---Novostavba-zastreseneho-hnojiste-v-Domanine.html Tue, 10 Oct 2017 11:43:39 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8181/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Podolak---Novostavba-zastreseneho-hnojiste-v-Domanine.html Oznámení - záměr uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě - Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/8180/61/Oznameni---zamer-uzavreni-Dodatku-c-2-k-Pachtovni-smlouve---Ing-Jan-Kacerovsky-K-K-Brilice.html Mon, 09 Oct 2017 15:56:03 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8180/61/Oznameni---zamer-uzavreni-Dodatku-c-2-k-Pachtovni-smlouve---Ing-Jan-Kacerovsky-K-K-Brilice.html E.ON - přerušení elektřiny 26. 10. 2017 - ul. Valy, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8179/61/E-ON---preruseni-elektriny-26-10-2017---ul-Valy-Trebon.html Mon, 09 Oct 2017 15:35:41 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8179/61/E-ON---preruseni-elektriny-26-10-2017---ul-Valy-Trebon.html Stavební povolení - Oprava stávajících komunikací v k. ú. Dvory nad Lužnicí http://www.mesto-trebon.cz/news/8178/61/Stavebni-povoleni---Oprava-stavajicich-komunikaci-v-k-u-Dvory-nad-Luznici.html Mon, 09 Oct 2017 15:31:56 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8178/61/Stavebni-povoleni---Oprava-stavajicich-komunikaci-v-k-u-Dvory-nad-Luznici.html Usnesení - dražební vyhláška - Huleovi, Lužnice 139 http://www.mesto-trebon.cz/news/8176/61/Usneseni---drazebni-vyhlaska---Huleovi-Luznice-139.html Fri, 06 Oct 2017 12:08:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8176/61/Usneseni---drazebni-vyhlaska---Huleovi-Luznice-139.html Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení trvalého pobytu - Jaroslav Pelcman, Husova 125, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8174/61/Usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-trvaleho-pobytu---Jaroslav-Pelcman-Husova-125-Trebon.html Fri, 06 Oct 2017 09:07:51 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8174/61/Usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-trvaleho-pobytu---Jaroslav-Pelcman-Husova-125-Trebon.html Rozhodnutí - st. povolení - Polní cesta VPC 5 Stará Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/8173/61/Rozhodnuti---st-povoleni---Polni-cesta-VPC-5-Stara-Hlina.html Fri, 06 Oct 2017 08:58:19 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8173/61/Rozhodnuti---st-povoleni---Polni-cesta-VPC-5-Stara-Hlina.html OSSZ JH - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Bureš a Pavel Matějka Mgr. http://www.mesto-trebon.cz/news/8171/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Pavel-Bures-a-Pavel-Matejka-Mgr.html Thu, 05 Oct 2017 15:18:31 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8171/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Pavel-Bures-a-Pavel-Matejka-Mgr.html MŽP - Oznámení o možnoti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO na období 2018 - 2027 http://www.mesto-trebon.cz/news/8170/61/MzP---Oznameni-o-moznoti-seznamit-se-s-navrhem-Planu-pece-o-CHKO-na-obdobi-2018---2027.html Thu, 05 Oct 2017 14:24:46 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8170/61/MzP---Oznameni-o-moznoti-seznamit-se-s-navrhem-Planu-pece-o-CHKO-na-obdobi-2018---2027.html E.ON - Přerušení elektřiny - 25.10.2017 - Novosedly, Mláka, Stará a Nová Hlína http://www.mesto-trebon.cz/news/8169/61/E-ON---Preruseni-elektriny---25-10-2017---Novosedly-Mlaka-Stara-a-Nova-Hlina.html Thu, 05 Oct 2017 13:33:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8169/61/E-ON---Preruseni-elektriny---25-10-2017---Novosedly-Mlaka-Stara-a-Nova-Hlina.html OSSZ JH - VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost - František Zeman, Seifertova 449, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8168/61/OSSZ-JH---VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Frantisek-Zeman-Seifertova-449-Trebon.html Thu, 05 Oct 2017 13:32:10 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8168/61/OSSZ-JH---VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Frantisek-Zeman-Seifertova-449-Trebon.html Výběrová řízení na volná místa http://www.mesto-trebon.cz/news/8167/61/Vyberova-rizeni-na-volna-mista.html Město Třeboň vyhlašuje výběrová řízení na tato volná místa:

- referent(ka) odboru rozvoje a investic

- referent(ka) územního plánování

- pracovník/pracovnice turistického a informačního centra

Ve všech případech se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Podrobné informace o nabízených pracovních pozicích naleznete v sekci Volná místa.

]]>
Thu, 05 Oct 2017 13:12:45 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8167/61/Vyberova-rizeni-na-volna-mista.html
Pracovník turistického a informačního centra http://www.mesto-trebon.cz/news/8166/61/Pracovnik-turistickeho-a-informacniho-centra.html Thu, 05 Oct 2017 13:02:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8166/61/Pracovnik-turistickeho-a-informacniho-centra.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování http://www.mesto-trebon.cz/news/8165/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html Thu, 05 Oct 2017 12:53:20 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8165/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8164/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Thu, 05 Oct 2017 12:51:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8164/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8163/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Thu, 05 Oct 2017 12:42:42 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8163/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování http://www.mesto-trebon.cz/news/8162/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html Thu, 05 Oct 2017 12:39:04 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8162/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html Výběrové řízení - pracovník/pracovnice Turistického a informačního centra http://www.mesto-trebon.cz/news/8161/61/Vyberove-rizeni---pracovnik-pracovnice-Turistickeho-a-informacniho-centra.html Thu, 05 Oct 2017 12:36:30 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8161/61/Vyberove-rizeni---pracovnik-pracovnice-Turistickeho-a-informacniho-centra.html VV - zveřejnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Lužnice http://www.mesto-trebon.cz/news/8160/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Luznice.html Wed, 04 Oct 2017 16:58:18 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8160/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Luznice.html VV - zveřejnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí http://www.mesto-trebon.cz/news/8158/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Nova-Ves-nad-Luznici.html Wed, 04 Oct 2017 16:55:39 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8158/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Nova-Ves-nad-Luznici.html VV - zveřejnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov http://www.mesto-trebon.cz/news/8159/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Stankov.html Wed, 04 Oct 2017 16:52:05 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8159/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Stankov.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. U Cihelny, Jablonského, Seifertova, Krokova a Táboritská http://www.mesto-trebon.cz/news/8157/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-U-Cihelny-Jablonskeho-Seifertova-Krokova-a-Taboritska.html Wed, 04 Oct 2017 13:22:54 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8157/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-U-Cihelny-Jablonskeho-Seifertova-Krokova-a-Taboritska.html Územní rozhodnutí - umístění staby - ZTV Třeboň I. etapa http://www.mesto-trebon.cz/news/8156/61/uzemni-rozhodnuti---umisteni-staby---ZTV-Trebon-I-etapa.html Wed, 04 Oct 2017 13:19:56 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8156/61/uzemni-rozhodnuti---umisteni-staby---ZTV-Trebon-I-etapa.html Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR http://www.mesto-trebon.cz/news/8130/61/Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Poslanecke-snemovny-Parlamentu-cR.html Tue, 03 Oct 2017 14:44:23 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8130/61/Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Poslanecke-snemovny-Parlamentu-cR.html Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů http://www.mesto-trebon.cz/news/8129/61/Oznameni-o-vyhrazeni-plochy-pro-vylepeni-volebnich-plakatu.html Tue, 03 Oct 2017 14:40:11 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8129/61/Oznameni-o-vyhrazeni-plochy-pro-vylepeni-volebnich-plakatu.html Poskytování zdravotních služeb „vládním stipendistům“ (zahraniční studenti) http://www.mesto-trebon.cz/news/8128/61/Poskytovani-zdravotnich-sluzeb-vladnim-stipendistum-zahranicni-studenti.html Vládní stipendisti, kterými jsou zahraniční studenti z rozvojových zemí na českých vysokých školách, mají nárok na poskytování zdravotních služeb včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Jak vyplývá z přípisu Ministerstva zdravotnictví ČR, který je přiložen, tito studenti, kteří nemohou být vybaveni průkazy zdravotního pojištění, se prokazují kopií „Rozhodnutí o přiznání stipendia vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a potvrzením studijního oddělení příslušné vysoké školy o tom, že se jejich statut tzv. vládního stipendisty v aktuálním semestru nezměnil. Současně jim jsou přidělena i šestimístná kmenová čísla, která slouží mj. také k jejich identifikaci. Informaci o nároku stipendisty na poskytování zdravotních služeb je možné si ověřit telefonicky či e-mailem na kontaktu MZ ČR uvedeného v přípisu. V přípisu jsou rovněž uvedeny náležitosti faktury, kterou poskytovatel zdravotních služeb zašle k úhradě na MZ ČR.

]]>
Mon, 02 Oct 2017 18:33:34 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8128/61/Poskytovani-zdravotnich-sluzeb-vladnim-stipendistum-zahranicni-studenti.html
Litevský velvyslanec v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/8172/61/Litevsky-velvyslanec-v-Treboni.html Do Třeboně zavítal v pátek 22. září velvyslanec Litevské republiky v ČR pan Edvilas Raudonikis. Na městském úřadě byl přijat starostkou Terezií Jenisovou a místostarostou Zdeňkem Mrázem. Návštěvy se zúčastnila také ředitelka ZŠ Na Sadech Jana Polčáková, která povyprávěla o dlouholeté spolupráci se základní školou v litevské Uteně. Nejen o spolupráci a dlouholetém přátelství s partnerskou Utenou hovořilo vedení Třeboně s litevským velvyslancem. Cílem návštěvy bylo také zmapování míst v Třeboni, které by v budoucnu mohly posloužit nejrůznějším akcím spojeným s litevskou kulturou.

]]>
Mon, 02 Oct 2017 08:05:24 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8172/61/Litevsky-velvyslanec-v-Treboni.html
Policie ČR Strakonice - Vyhlášení popisu věcí z vloupání do motorových vozidel na území Jihočeského, Západočeského a Středočeského kraje + fotodokumentace http://www.mesto-trebon.cz/news/8117/61/Policie-cR-Strakonice---Vyhlaseni-popisu-veci-z-vloupani-do-motorovych-vozidel-na-uzemi-Jihoceskeho-Zapadoceskeho-a-Stredoceskeho-kraje-fotodokumentace.html Wed, 27 Sep 2017 15:47:40 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8117/61/Policie-cR-Strakonice---Vyhlaseni-popisu-veci-z-vloupani-do-motorovych-vozidel-na-uzemi-Jihoceskeho-Zapadoceskeho-a-Stredoceskeho-kraje-fotodokumentace.html Usnesení z 24. jednání ZM ze dne 18.09.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8116/61/Usneseni-z-24-jednani-ZM-ze-dne-18-09-2017.html Wed, 27 Sep 2017 09:49:23 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8116/61/Usneseni-z-24-jednani-ZM-ze-dne-18-09-2017.html Zápis z 24. jednání ZM ze dne 18.09.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8115/61/Zapis-z-24-jednani-ZM-ze-dne-18-09-2017.html Wed, 27 Sep 2017 09:48:28 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8115/61/Zapis-z-24-jednani-ZM-ze-dne-18-09-2017.html Usnesení z 83. jednání rady města dne 20.09.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8114/61/Usneseni-z-83-jednani-rady-mesta-dne-20-09-2017.html Wed, 27 Sep 2017 08:10:31 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8114/61/Usneseni-z-83-jednani-rady-mesta-dne-20-09-2017.html Zápis z 83. jednání rady města dne 20.09.2017 http://www.mesto-trebon.cz/news/8113/61/Zapis-z-83-jednani-rady-mesta-dne-20-09-2017.html Wed, 27 Sep 2017 08:08:23 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8113/61/Zapis-z-83-jednani-rady-mesta-dne-20-09-2017.html Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za svoz odpadů za rok 2016 http://www.mesto-trebon.cz/news/8110/61/Verejna-vyhlaska---Oznameni-o-zpristupneni-k-nahlednuti-hromadneho-predpisneho-seznamu-o-vymereni-mistniho-poplatku-za-svoz-odpadu-za-rok-2016.html Mon, 25 Sep 2017 16:16:41 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8110/61/Verejna-vyhlaska---Oznameni-o-zpristupneni-k-nahlednuti-hromadneho-predpisneho-seznamu-o-vymereni-mistniho-poplatku-za-svoz-odpadu-za-rok-2016.html Třeboň má nového zahraničního partnera http://www.mesto-trebon.cz/news/8108/61/Trebon-ma-noveho-zahranicniho-partnera.html V sobotu 16. září zpečetilo město Třeboň v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni partnerství s bavorským zemským okresem Freyung-Grafenau. Dohodu o spolupráci podepsala starostka Terezie Jenisová a okresní rada Sebastian Gruber. V dohodě obě strany vyjadřují svůj souhlas, že budou udržovat a posilovat partnerské vztahy, budou rozvíjet spolupráci nejen na politické úrovni, ale také na úrovni místních institucí, spolků a organizací a podporovat přátelské vztahy ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Spolupráce bude probíhat v oblasti veřejné správy, vzdělávání a vědy, kultury, umění a náboženského života, sportu a v oblasti sociálních služeb a regionálního rozvoje.

]]>
Mon, 25 Sep 2017 15:56:55 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8108/61/Trebon-ma-noveho-zahranicniho-partnera.html