Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. U Francouzů a Daskabát http://www.mesto-trebon.cz/news/8660/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-U-Francouzu-a-Daskabat.html Tue, 22 May 2018 08:51:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8660/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK---ul-U-Francouzu-a-Daskabat.html Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Třeboně pro volební období 2018 - 2022 http://www.mesto-trebon.cz/news/8659/61/Oznameni-o-stanoveni-poctu-clenu-Zastupitelstva-mesta-Trebone-pro-volebni-obdobi-2018---2022.html Tue, 22 May 2018 08:49:22 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8659/61/Oznameni-o-stanoveni-poctu-clenu-Zastupitelstva-mesta-Trebone-pro-volebni-obdobi-2018---2022.html FV Zápis z 19.05.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8658/61/FV-Zapis-z-19-05-2018.html Tue, 22 May 2018 00:00:01 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8658/61/FV-Zapis-z-19-05-2018.html Dražební jednání - 20.6.2018 - povinný Milan Hrádek, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8657/61/Drazebni-jednani---20-6-2018---povinny-Milan-Hradek-Trebon.html Fri, 18 May 2018 13:03:57 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8657/61/Drazebni-jednani---20-6-2018---povinny-Milan-Hradek-Trebon.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8656/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Volná místa. ]]> Thu, 17 May 2018 14:21:43 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8656/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8655/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Thu, 17 May 2018 14:20:05 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8655/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic http://www.mesto-trebon.cz/news/8654/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Thu, 17 May 2018 14:15:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8654/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Madona pro Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8653/61/Madona-pro-Trebon.html Třeboň bude mít novou madonu. Socha Madona s děťátkem bude zdobit niku Svinenské brány. Autorkou je Josefína Jonášová. Madona bude posvěcena v neděli 20. května během ranní mše svaté v kostele Panny Marie Královny a svatého Jiljí. Mše začíná v 9:00. Na místo bude socha instalována v pondělí 21. května v 11:00 hod.

Pozvánka zde:

]]>
Thu, 17 May 2018 10:41:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8653/61/Madona-pro-Trebon.html
Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě - nemovitosti v k.ú. Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/8651/61/Drazebni-vyhlaska-o-dobrovolne-elektronicke-drazbe---nemovitosti-v-k-u-Brilice.html Wed, 16 May 2018 16:30:43 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8651/61/Drazebni-vyhlaska-o-dobrovolne-elektronicke-drazbe---nemovitosti-v-k-u-Brilice.html VV - Návrh Územního plánu Domanín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území http://www.mesto-trebon.cz/news/8650/61/VV---Navrh-uzemniho-planu-Domanin-a-vyhodnoceni-jeho-vlivu-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi.html Wed, 16 May 2018 16:28:42 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8650/61/VV---Navrh-uzemniho-planu-Domanin-a-vyhodnoceni-jeho-vlivu-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi.html VV - Konzultování návrhu Územní studie Mláka - plocha P3 http://www.mesto-trebon.cz/news/8649/61/VV---Konzultovani-navrhu-uzemni-studie-Mlaka---plocha-P3.html Wed, 16 May 2018 16:27:21 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8649/61/VV---Konzultovani-navrhu-uzemni-studie-Mlaka---plocha-P3.html Poznejte tradice i přírodní krásy Bavorského lesa http://www.mesto-trebon.cz/news/8652/61/Poznejte-tradice-i-prirodni-krasy-Bavorskeho-lesa.html Město Třeboň pořádá v rámci spolupráce s okresem Freyung-Grafenau v letošním roce dva jednodenní výlety do Národního parku Bavorský les. První výlet se uskuteční v sobotu 16. června, druhý výlet, určený pro zdatnější turisty s výstupem na Roklan, zorganizujeme v sobotu 15. září.

]]>
Wed, 16 May 2018 16:22:56 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8652/61/Poznejte-tradice-i-prirodni-krasy-Bavorskeho-lesa.html
Oznámení zahájení st. řízení - Realizace polních cest HPC 2 a VPC 4, 7, 10, 30 v k.ú. Břilice http://www.mesto-trebon.cz/news/8648/61/Oznameni-zahajeni-st-rizeni---Realizace-polnich-cest-HPC-2-a-VPC-4-7-10-30-v-k-u-Brilice.html Tue, 15 May 2018 14:17:12 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8648/61/Oznameni-zahajeni-st-rizeni---Realizace-polnich-cest-HPC-2-a-VPC-4-7-10-30-v-k-u-Brilice.html Na litevské vlně http://www.mesto-trebon.cz/news/8661/61/Na-litevske-vlne.html Rok 2018 je pro Třeboň ve znamení litevské spolupráce. Není tomu náhodou, protože Česká republika má s Litvou mnoho společného. V lednu se uskutečnil Litevský den v Třeboni za přítomnosti zástupců litevského velvyslanectví i samotného velvyslance Edvilase Raudonikise. V březnu byli zástupci Třeboně pozváni na oslavu 100. výročí obnovení litevské státnosti v Praze a v dubnu proběhla návštěva partnerského města Utena. Spolupráce s litevským velvyslanectvím by měla pokračovat i nadále. V letošním roce by se mohla uskutečnit ještě další společná akce.

Do Litvy se v posledním týdnu v dubnu vydala šestičlenná delegace zástupců Třeboně pod vedením starostky Terezie Jenisové a místostarosty Zdeňka Mráze. Nutno podotknout, že cesta do partnerské Uteny je dlouhá bezmála 1300 kilometrů, tudíž na cestě tam a zpět strávíte dva dny. I přes tuto vzdálenost jsme si velmi blízcí.

]]>
Tue, 15 May 2018 11:25:14 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8661/61/Na-litevske-vlne.html
Dražební vyhláška - povinný Karel Uhlíř, Třeboň http://www.mesto-trebon.cz/news/8647/61/Drazebni-vyhlaska---povinny-Karel-Uhlir-Trebon.html Mon, 14 May 2018 17:11:27 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8647/61/Drazebni-vyhlaska---povinny-Karel-Uhlir-Trebon.html Oznámení o zahájení ÚR o umístění stavby - Třeboň, Sídliště, Mikyška, Kameš - kabel NN http://www.mesto-trebon.cz/news/8646/61/Oznameni-o-zahajeni-uR-o-umisteni-stavby---Trebon-Sidliste-Mikyska-Kames---kabel-NN.html Mon, 14 May 2018 17:07:50 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8646/61/Oznameni-o-zahajeni-uR-o-umisteni-stavby---Trebon-Sidliste-Mikyska-Kames---kabel-NN.html Pozvánka na 29. jednání Zastupitelstva města Třeboně http://www.mesto-trebon.cz/news/8645/61/Pozvanka-na-29-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Mon, 14 May 2018 16:59:03 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8645/61/Pozvanka-na-29-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Uzavření kanceláře matriky a evidence obyvatel http://www.mesto-trebon.cz/news/8644/61/Uzavreni-kancelare-matriky-a-evidence-obyvatel.html Mon, 14 May 2018 14:05:12 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8644/61/Uzavreni-kancelare-matriky-a-evidence-obyvatel.html Rozpočtová opatření schválená do 02.05.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8643/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-02-05-2018.html Mon, 14 May 2018 13:26:36 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8643/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-02-05-2018.html Výběrové řízení - referent(ka) zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti http://www.mesto-trebon.cz/news/8641/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Volná místa. ]]> Thu, 10 May 2018 12:48:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8641/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Výběrové řízení - referent(ka) zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti http://www.mesto-trebon.cz/news/8640/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Thu, 10 May 2018 12:47:31 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8640/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Výběrové řízení - referent(ka) zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti http://www.mesto-trebon.cz/news/8639/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html Thu, 10 May 2018 12:46:10 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8639/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-zahranicnich-vztahu-a-vztahu-k-verejnosti.html OSSZ JH - Oznámení o možnosti převzít písemnosti - Petr Obal, IČ 110 49 669 http://www.mesto-trebon.cz/news/8638/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnosti---Petr-Obal-Ic-110-49-669.html Thu, 10 May 2018 06:57:32 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8638/61/OSSZ-JH---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnosti---Petr-Obal-Ic-110-49-669.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Truck show Lužnice http://www.mesto-trebon.cz/news/8637/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Truck-show-Luznice.html Wed, 09 May 2018 16:53:01 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8637/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Truck-show-Luznice.html Oznámení - Záměr nájmu bytu č. 20 o vel. 1+1 v čp. 1/II v ul. Chelčického (DPS 1) http://www.mesto-trebon.cz/news/8636/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-20-o-vel-1-1-v-cp-1-II-v-ul-Chelcickeho-DPS-1.html Wed, 09 May 2018 15:47:44 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8636/61/Oznameni---Zamer-najmu-bytu-c-20-o-vel-1-1-v-cp-1-II-v-ul-Chelcickeho-DPS-1.html Oznámení záměru dispozice s majetkem města projednaný na RM 2.5.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8635/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-2-5-2018.html Wed, 09 May 2018 15:40:36 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8635/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-2-5-2018.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a na silnici II/154 v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/8634/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-a-na-silnici-II-154-v-Treboni.html Wed, 09 May 2018 15:35:26 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8634/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-a-na-silnici-II-154-v-Treboni.html Usnesení z 98. jednání rady města dne 02.05.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8632/61/Usneseni-z-98-jednani-rady-mesta-dne-02-05-2018.html Wed, 09 May 2018 08:57:56 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8632/61/Usneseni-z-98-jednani-rady-mesta-dne-02-05-2018.html Zápis z 98. jednání rady města dne 02.05.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8631/61/Zapis-z-98-jednani-rady-mesta-dne-02-05-2018.html Wed, 09 May 2018 08:56:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8631/61/Zapis-z-98-jednani-rady-mesta-dne-02-05-2018.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8630/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 07 May 2018 12:50:59 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8630/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html E.ON - Přerušení elektřiny - 25.5.2018 Branná http://www.mesto-trebon.cz/news/8628/61/E-ON---Preruseni-elektriny---25-5-2018-Branna.html Fri, 04 May 2018 11:30:58 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8628/61/E-ON---Preruseni-elektriny---25-5-2018-Branna.html Poskytnutí informace - aktuálního soupisu spisu - přehled obsahu http://www.mesto-trebon.cz/news/8626/61/Poskytnuti-informace---aktualniho-soupisu-spisu---prehled-obsahu.html Wed, 02 May 2018 10:10:42 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8626/61/Poskytnuti-informace---aktualniho-soupisu-spisu---prehled-obsahu.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8615/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 02 May 2018 08:54:27 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8615/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné http://www.mesto-trebon.cz/news/8617/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne-podle-cenovych-predpisu-pro-vodne-a-stocne.html Mon, 30 Apr 2018 14:43:25 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8617/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne-podle-cenovych-predpisu-pro-vodne-a-stocne.html Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné http://www.mesto-trebon.cz/news/8616/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne-podle-cenovych-predpisu-pro-vodne-a-stocne.html Mon, 30 Apr 2018 14:37:11 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8616/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne-podle-cenovych-predpisu-pro-vodne-a-stocne.html František Líbal na zámku Wolfstein ve Freyungu http://www.mesto-trebon.cz/news/8629/61/Frantisek-Libal-na-zamku-Wolfstein-ve-Freyungu.html „Imprese krajiny“, to je název výstavy obrazů malíře Františka Líbala (1896-1974), kterou je možné navštívit v muzeu Jagd-Land-Fluss na zámku Wolfstein v bavorském městě Freyung. Výstava je společným dílem města Třeboň a partnerského regionu Freyung-Grafenau. Návštěvníci mohou výstavu shlédnout až do 9. září, otevřeno út – ne od 10.00 do 16.00 hodin. Výstava je doplněna o vítězné fotografie ze soutěže „Vyblejskni Třeboň“, které odráží třeboňskou krajinu i samotné město pohledem fotografů - amatérů.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 10:03:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8629/61/Frantisek-Libal-na-zamku-Wolfstein-ve-Freyungu.html
Usnesení z 97. jednání rady města dne 18.04.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8606/61/Usneseni-z-97-jednani-rady-mesta-dne-18-04-2018.html Wed, 25 Apr 2018 09:10:30 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8606/61/Usneseni-z-97-jednani-rady-mesta-dne-18-04-2018.html Zápis z 97. jednání rady města dne 18.04.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8605/61/Zapis-z-97-jednani-rady-mesta-dne-18-04-2018.html Wed, 25 Apr 2018 09:07:52 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8605/61/Zapis-z-97-jednani-rady-mesta-dne-18-04-2018.html Finanční úřad pro Jč. kraj -zpřístupnění k nahlédnutí hromadný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8604/61/Financni-urad-pro-Jc-kraj--zpristupneni-k-nahlednuti-hromadny-seznam---Dan-z-nemovitych-veci-na-rok-2018.html Wed, 25 Apr 2018 07:45:29 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8604/61/Financni-urad-pro-Jc-kraj--zpristupneni-k-nahlednuti-hromadny-seznam---Dan-z-nemovitych-veci-na-rok-2018.html Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8603/61/Verejnopravni-smlouva-na-poskytnuti-dotace.html Tue, 24 Apr 2018 14:23:26 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8603/61/Verejnopravni-smlouva-na-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8602/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Tue, 24 Apr 2018 14:20:09 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8602/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.mesto-trebon.cz/news/8601/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň uzavřená mezi městem Třeboň a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje na vybavení jednotky dislokované na požární stanici Třeboň.

]]>
Tue, 24 Apr 2018 12:25:12 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8601/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html
Inplementace - GDPR http://www.mesto-trebon.cz/news/8599/61/Inplementace---GDPR.html Věc: Žádost - V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru žádáme Vaši obec o informaci, zda bude řešit výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby.

]]>
Tue, 24 Apr 2018 08:39:33 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8599/61/Inplementace---GDPR.html
E.ON - Rekonstrukce kabelového vedení NN - akce Třeboň, RENT Group s.r.o. kabel NN - červen - červenec 2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8591/61/E-ON---Rekonstrukce-kabeloveho-vedeni-NN---akce-Trebon-RENT-Group-s-r-o-kabel-NN---cerven---cervenec-2018.html Tue, 17 Apr 2018 14:57:01 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8591/61/E-ON---Rekonstrukce-kabeloveho-vedeni-NN---akce-Trebon-RENT-Group-s-r-o-kabel-NN---cerven---cervenec-2018.html E.ON - Akce "Třeboň, RENT Group s.r.o., kabel NN - rekonstrukce kabelového vedení NN - červen - červenec 2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8590/61/E-ON---Akce-Trebon-RENT-Group-s-r-o-kabel-NN---rekonstrukce-kabeloveho-vedeni-NN---cerven---cervenec-2018.html Tue, 17 Apr 2018 14:51:33 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8590/61/E-ON---Akce-Trebon-RENT-Group-s-r-o-kabel-NN---rekonstrukce-kabeloveho-vedeni-NN---cerven---cervenec-2018.html Rozpočtová opatření schválená do 04.04.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8588/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-04-04-2018.html Thu, 12 Apr 2018 13:50:59 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8588/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-04-04-2018.html Usnesení z 96. jednání rady města dne 04.04.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8587/61/Usneseni-z-96-jednani-rady-mesta-dne-04-04-2018.html Wed, 11 Apr 2018 10:44:39 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8587/61/Usneseni-z-96-jednani-rady-mesta-dne-04-04-2018.html Zápis z 96. jednání rady města dne 04.04.2018 http://www.mesto-trebon.cz/news/8586/61/Zapis-z-96-jednani-rady-mesta-dne-04-04-2018.html Wed, 11 Apr 2018 10:36:35 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8586/61/Zapis-z-96-jednani-rady-mesta-dne-04-04-2018.html Oznámení záměru prodeje bytové jednotky č. 1052/15 v ul. Táboritská http://www.mesto-trebon.cz/news/8584/61/Oznameni-zameru-prodeje-bytove-jednotky-c-1052-15-v-ul-Taboritska.html Tue, 10 Apr 2018 12:22:21 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8584/61/Oznameni-zameru-prodeje-bytove-jednotky-c-1052-15-v-ul-Taboritska.html Plošná deratizace v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz/news/8583/61/Plosna-deratizace-v-Treboni.html Tue, 10 Apr 2018 08:39:15 +0200 http://www.mesto-trebon.cz/news/8583/61/Plosna-deratizace-v-Treboni.html