Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Doprava v centru a parkování v Třeboni

Informace pro návštěvníky města

Masarykovo náměstí a přilehlé ulice jsou v režimu pěší zóny. To znamená, že vjezd je povolen pouze dopravní obsluze na dobu nezbytně nutnou. Na vjezdu do centra, v Březanově ulici a na dolní straně Masarykova náměstí jsou instalovány výsuvné sloupky. V pracovní dny, v době od 6:00 do 16:00 hod., je možné sloupek ovládat tlačítkem umístěným přímo na sloupku. Řidiči vyjede lístek s čárovým kódem, datem a časem vjezdu. Platnost lístku je časově neomezená! Lístek s výše uvedenými údaji bude sloužit pro kontrolu Městskou policií, v režimu pravidel vjezdu do pěší zóny. Po nezbytně nutné době opustí vozidlo náměstí tak, že lístek s čárovým kódem řidič vloží do ovládacího sloupku na konci Masarykova náměstí, výsuvný sloupek se zasune a umožní výjezd vozidla.
V případě nutnosti delšího stání vozidla v pěší zóně (stavební práce, mimořádné okolnosti apod.) je možná domluva s Městskou policií. V době od 16:00 do 6:00 hod. bude sloupek ovládaný čipem.
V sobotu a neděli je vjezd do pěší zóny v režimu zmáčknutí tlačítkem od 6:00 do 11:00 hod., mimo tyto časy opět funguje na čipy.

Mezi Masarykovým náměstím a ulicí Petra Voka (spojnicí se Žižkovým náměstím) je instalován mechanický výsuvný sloupek. V čase od od 6:00 do 13:00 hod. je zasunutý, ve zbývajícím čase dne tvoří mechanickou zábranu proti průjezdu.

V prostoru mezi Bílým beránkem a Zlatou hvězdou ze strany Žižkova náměstí platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Ostatní příjezdové trasy na Masarykovo náměstí zůstávají ve stávajícím režimu beze změny.

Parkování v centru a přilehlých ulicích

V ulici Husova je v prostoru od prodejny Elektro směrem k masným krámům odstraněn parkovací automat  a  kapacita 9 parkovacích míst je v režimu parkovacích karet.  V dolní části Masarykova náměstí zůstane parkování v době mimo sezónu (od 1.10. do 30.4.) beze změny. Čtyři parkovací místa pro krátkodobé stání - na 30 minut zdarma - lze využít před budovou bývalé radnice. Dvě místa na Masarykově náměstí (naproti Vratislavského domu) jsou určena pouze pro invalidy.          

Na parkovišti za Hradeckou branou jsou v přední části k dispozici parkovací místa pro veřejnost v režimu parkovacího automatu. 41 garantovaných míst v zadní části parkoviště je určeno pro držitele parkovacích karet. Parkování ve zbylých částech Dujskelské ulice zůstává beze změny v režimu parkovacích automatů. V Dukelské ulici, resp. v její boční části u sběrných surovin vznikne 31 veřejných parkovacích míst s parkovacím automatem.  
                                                                                                                                 
V Novohradské ulici je 80-100 parkovacích míst.

Návštěvníkům města doporučujeme využít některé z odstavných parkovišť P2 – P4, na kterých bývá dostatek volných parkovacích míst a jejich vzdálenost od centra města je do 10 minut chůze.

Pro zájezdové autobusy jsou vhodná parkoviště P3, P4 a plocha v areálu bývalých technických služeb pod hrází rybníka Svět.

Plocha parkoviště P1 byla zrušena z důvodu ukončení výpůjčky majitele pozemku.

celá mapa

verze pro tisk na A4

Přehled míst s parkovacími automaty z nařízení města č. 1/2016

Ceník parkovacích automatů z nařízení města č. 1/2016


O autobusové dopravě po Třeboni se můžete dočíst zde.

«Související odkazy

Partnerství