Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Změna v místní dopravě v Třeboni

Od 1. září se mění časy jednotlivých spojů místní autobusové dopravy v Třeboni.

Z důvodů optimalizace vytíženosti některých spojů na lince 340300 dochází k posunu ranní části spojů této linky do odpoledních hodin. Více informací a platný jízdní řád najdete zde: http://www.mesto-trebon.cz/autobusy.html

Městská slavnost ve Schremsu

Ve dnech 26. až 28. srpna 2016 uspořádalo partnerské město Schrems ve spolupráci s rakouským Červeným křížem 47. ročník městských slavností.

 

[Více]

Třeboň na olympiádě podruhé

Celý rok 2016 se v jižních Čechách nese v duchu olympijských her v brazilském Riu. Výsledkem je i projekt Olympijského parku Rio – Lipno v Lipně nad Vltavou. V rámci programu byl uspořádán turnaj jihočeských měst v plážovém volejbale, na který bylo Jihočeským krajem pozváno také město Třeboň.

[Více]

Ten druhý život

Od 24. srpna do 4. září bude v galerii Státního zámku Třeboň k vidění uníkátní výstava fotografií z vojenských misí „Ten druhý život“.
Putovní výstava celkem 46 fotografií z nasazení českých vojáků v zahraničních misích se představila již v pěti městech České republiky. Třeboň je jedinou jihočeskou zastávkou.
Základní myšlenkou je přiblížit návštěvníkům činnost novodobých válečných veteránů v zahraničních operacích.  Výstava bude omezena na mise v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Mali.
Součástí slavnostního otevření výstavy ve středu 24. srpna budou ukázky techniky a výzbroje čtyř útvarů Armády České republiky. Více zde: [Více]

Upozornění - mezinárodní cvičení

Ve dnech 30. srpna až 20. září se bude konat společné letecké cvičení AMPLE STRIKE 2016 příslušníků Armády ČR s armádami členských a partnerských států NATO. Cvičení je v souladu s Plánem činnosti Ministerstva obrany ČR. V průběhu cvičení může dojít i na území Třeboňska ke zvýšené hlukové zátěži.

Předporodní přednáška "Příprava na porod"

2. září 2016 od 11.00 hodin proběhne v Kapříkovi předporodní přednáška PŘÍPRAVA NA POROD. [Více]

Třeboň na olympiádě

Celý rok 2016 se v jižních Čechách nese v duchu olympijských her v brazilském Riu. Výsledkem je i projekt Olympijského parku Rio – Lipno v Lipně nad Vltavou. V rámci programu byl uspořádán turnaj jihočeských měst v malé kopané, na který bylo Jihočeským krajem pozváno také město Třeboň.

[Více]

Cvičení pro těhulky

2. září 2016 od 10.00 hodin proběhne v rodinném centru Kapřík cvičení pro těhotné. [Více]

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Jaký je rozdíl mezi ochranou prostřednictvím KPZ a CHKO?

Princip chráněných krajinných oblastí (CHKO) vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Velmi zjednodušeně, jde o ochranu toho, co vytvořila a vytváří sama příroda. Krajinná památková zóna si bere „pod svá ochranná křídla“ tu krajinu, na jejímž vzniku a podobě se výrazně svými aktivitami podílel, podílí a dále bude podílet člověk. Pro laika to může na první pohled působit tak, že jde o jedno a totéž. Ale není to totéž.

Co to je krajinná památková zóna?

Statut krajinné památkové zóny (KPZ) v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.

Návrh krajinné památkové zóny

Návrh krajinné památkové zóny zpracovaný Národním památkovým ústavem z října 2011

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství