Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Senior pasy

V kanceláři odboru školství a sociálních věcí si zájemci mohou vyzvednout formuláře na tzv. Senior pasy, které je opravňují k využití celoročních slev od 5 do 50 %. Slevy je možné využít v různých oblastech: zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, ubytování, vzdělávání, nákupy, muzea, galerie a další. Držitelem Senior pasu se mohou stát osoby od 55 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Registrace do programu je zdarma. Registraci lze provést poštou, emailem, online na webu www.seniorpasy.cz nebo telefonicky 840 111 122.

Další informace na webu www.seniorpasy.cz

Slavnostní otevření obnovené naučné stezky "Cesta kolem Světa"

Český svaz ochránců přírody Třeboň vás zve na slavnostní otevření obnovené naučné stezky "Cesta kolem Světa" v pátek 30. září od 14 hodin na prvním stanovišti stezky u hotelu Svět v Třeboni. [Více]

Revitalizace a oživení lázeňského parku

V letošním roce jsou v lázeňském parku realizovány akce navazující na konceptuální krajinářsko-architektonickou studii tohoto parku, kterou pro město zpracovala společnost New Visit s.r.o. Kompletní studie je ke stažení zde. Při tvorbě studie byl respektován původní návrh parku od týmu inženýra Vladimíra Sitty. [Více]

Informace pro vlastníky kulturních památek

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu eviduje žádosti o dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2017.
Tento program umožňuje vlastníkům (fyzickým, právnickým osobám, církvi a městu Třeboň) nemovitých kulturních památek (příp. movitých kulturních památek, které jsou pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře, varhany v kostelech), zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a jsou na území městké památkové rezervace Třeboň, požádat o dotaci.  Dotace se vztahuje na obnovu památkové podstaty, např. střešní krytiny, fasády, výměna oken a dveří, statické zajištění objektu, restaurování atd.

[Více]

Ve Staré Hlíně se mohou těšit na novou kanalizaci a čistírnu

Zastupitelé města na zářijovém jednání schválili realizaci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Stará Hlína. Na akci je přidělena dotace z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace uhradí větší polovinu nákladů.

Stav odkanalizování ve Staré Hlíně je dlouhodobě neudržitelný. Většina nemovitostí není napojena na žádnou kanalizaci. Asi 20 % obyvatel je napojeno na kanalizaci provizorní, která vznikla z kanalizace dešťové a je bez jakéhokoliv čištění zaústěna do řeky Lužnice. Řeka Lužnice je navíc v těchto místech výtopou rybníku Rožmberk, a vypouštění je tak povolováno pouze na dočasnou dobu. Neexistence kanalizace celkově brzdí další rozvoj Staré Hlíny. Z uvedených důvodů zde město Třeboň v posledních letech připravovalo výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod.

[Více]

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

S blížícím se koncem roku upozorňujeme, že v souladu se zákonem o ochraně ovzduší mají provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (kotle na uhlí, dřevo, apod.), novou zákonnou povinnost zajistit jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.

První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016. Na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností je provozovatel povinen předložit doklad o provedení této kontroly odborně způsobilou osobou. Za neprovedení kontroly nebo nepředložení dokladu hrozí fyzické osobě pokuta do výše 20.000,00 Kč a podnikající fyzické a právnické osobě pokuta do výše 50.000,00 Kč.

[Více]

Litevská Utena oslavila 755 let

Partnerské město Třeboně, litevská Utena, si v letošním roce připomíná 755 let od svého založení. Výročí vzniku je pro obyvatele města vždy velkou událostí. Nejinak tomu bylo letos v září. Pozvání na oslavy přijala také Třeboň. Na cestu dlouhou přes 1200 kilometrů se vydala pětičlenná delegace v čele s místostarostou Zdeňkem Mrázem. 

 

[Více]

Od 26. 10. 2016 do 28. 10. 2016 v rodinném centru Kapřík zavřeno!

Ročenka města Třeboň 2016

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství