}

Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“, které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Na konci roku 2015 bude zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a následně na přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí konečných uživatelů.

V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

[Více]

Informace pro vlastníky kulturních památek v Třeboni

Každý rok, zpravidla do konce října, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, přijímá a eviduje žádosti o dotace na rok následující poskytované z  Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.

Tento program umožňuje vlastníkům (fyzické i právnické osoby, církve a město Třeboň) nemovitých kulturních památek, popř. movitých kulturních památek, které jsou pevně spojené se stavbou (např. oltáře, varhany v kostelech apod.), jež jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek a nachází se na území MPR Třeboň, požádat o dotaci. Dotace se vztahuje na obnovu památkové podstaty, např. střešní krytiny, fasády, výměna oken a dveří, statické zajištění objektu, restaurování atd.[Více]

Říjnový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme Vám říjnové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_X_15.pdf

Pořádáte v Třeboni akci v roce 2016? Dejte nám vědět

Vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí v Třeboni a na Třeboňsku, závratným tempem se blíží začátek nového roku, což znamená, že se neodvratně blíží také čas zimních veletrhů. Naše město se již tradičně chystá prezentovat na významných veletrzích cestovního ruchu:

- v Brně (Regiontour 14.–17. 1. 2016)

- v Bratislavě (ITF Slovakiatour 28.–31. 1. 2016)

- v Praze (Holiday World 18.–21. 2. 2016)

- v Ostravě (4.–6. 3. 2016)

- v Hradci Králové (Infotour a cykloturistika 11. a 12. 3. 2016)

[Více]

Burza škol v Roháči

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Úřadem práce pořádá Prezentaci středních škol, odborných učilišť a firem. Cílem je podat žákům 7. - 9. tříd, jejich rodičům, pedagogům i dalším zájemcům aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Nabídku bude prezentovat více než 30 středních škol a odborných učilišť. Přijďte ve čtvrtek 15. října 2015 od 8.00 do 16.00 hodin do Městské haly Roháč v Třeboni.

[Více]

Mše svatá a návštěva z italské Bordighery

V neděli 20. září 2015 se pod otevřeným nebem před Schwarzenberskou hrobkou uskutečnila mše svatá. Bylo to u příležitosti oslavy 400. výročí narození Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu. Akci organizoval Národní památkový ústav a zúčastnilo se jí jak místní obyvatelstvo, vedení města Třeboně, tak také mnoho turistů. Pozvání přijal též zástupce rodu Schwarzenbergů, kníže Karel.

  

 

 Foto: Barbora Drachovská, Martina Vrchotová

[Více]

Předporodní přednáška "Kojení"

Rodinné centrum Kapřík srdečně zve všechny nastávající maminky na předporodní přednášku KOJENÍ.

Přednáška se koná 21. října 2015 od 12 hodin.

[Více]

Předporodní přednáška "Císařský řez, Epidurální anestezie, Šestinedělí"

7. října 2015 od 12 hodin se v Rodinném centru Kapřík koná předporodní přednáška CÍSAŘSKÝ ŘEZ, EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE, ŠESTINEDĚLÍ [Více]

Ročenka 2014

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství