Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Omezený provoz registru vozidel

Vzhledem k dlouhodobé absenci dvou pracovnic registru vozidel probíhá jeho činnost v omezeném režimu, který se může v krajním případě projevit delšími čekacími lhůtami. Tímto není žádným způsobem dotčen rozsah činností registru. Klientům registru vozidel se omlouváme a žádáme je o shovívavost.

Pavel Zajíček, vedoucí odboru dopravy

Nebezpečné sudy byly odstraněny

Po více než dvaceti letech došlo k odstranění nebezpečných chemických látek, které zůstaly na území města Třeboně po privatizaci Služeb Třeboň státní podnik, provozovny prádelny a čistírny. Rozhodnutím okresního soudu bylo město Třeboň určeno k zajištění likvidace 52 sudů. Likvidaci zajistila odborná firma za částku 203 703 Kč vč. DPH. Likvidace proběhla bez problémů. Všechny sudy vydržely manipulaci a nedošlo k žádnému úniku chemických látek.

[Více]

Bezplatná insolvenční poradna

Nezvládáte splácet dluhy? Vyhněte se oddlužovacím agenturám. Poraďte se zdarma v sídle Probační a mediační služby v Českých Budějovicích: [Více]

Změny parkovacího systému v historické části města

V souvislosti s vydaným Nařízením města Třeboně č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích úsecích na území města Třeboň, Vás informujeme o možném zakoupení parkovací karty na rok 2016 do lokality parkoviště P10 za bistrem U Kapra. Jedná se o zadní část parkoviště v ul. Dukelská za Jindřichohradeckou bránou. Kapacita parkoviště je 41 stání s tím, že počet vydaných parkovacích karet bude odpovídat přesně počtu jednotlivých stání. Cena karty byla určena ve výši 1.500,- Kč/rok – fyzická osoba; 5.500,- Kč/rok – fyzická podnikající či právnická osoba.

Přiložený soubor: parkovaci-automaty-mapa.pdf

[Více]

Pozvánka na 13. jednání zastupitelstva města

Přiložený soubor: Pozvanka-09-05-2016.pdf

650 let od příchodu Rožmberků - beseda v Břilicích

Ve středu 4. května se v obecním hostinci v Břilicích koná beseda PhDr. Václava Rameše, ředitele Státního oblastního archivu v Třeboni, na téma 650 let od příchodu Rožmberků na třeboňské panství. Zájemci se zároveň budou moci seznámit s ukázkou historie Břilic v digitální podobě. Začátek je v 18:00.

Dubnový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme Vám dubnové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_IV_2016.pdf

Výskyt klíšťat v Jihočeském kraji

V roce 2015 onemocnělo klíšťovou encefalitidou 351 obyvatel České republiky a hlášená byla i dvě úmrtí. Země si tak v rámci EU drží smutné prvenství v počtu případů této závažné choroby. A to i přes meziroční pokles způsobený zřejmě počasím, které loni klíšťatům nepřálo. Jihočeský kraj zůstává v rámci republiky nejvíce zasaženým regionem. Jižní Čechy jsou dlouhodobě známé vysokým výskytem klíšťové encefalitidy.

Když pracovníci Krajské hygienické stanice sečetli čísla za loňský rok, zjistili, že se mnoho nezměnilo – region zůstal s 10,4 případu na 100 tisíc obyvatel i v roce 2015 na špici. V kraji loni hygienici zaznamenali 66 případů klíšťové encefalitidy, tedy o dva více než v roce 2014. Nejvíce nakažených bylo registrováno na Českobudějovicku (20 lidí) a Táborsku (12 lidí). Nejčastěji infikovaná klíšťata přenesla nemoc na lidi ve středním věku. V Jižních Čechách naštěstí nákaze nikdo nepodlehl.

[Více]

Slovo z radnice

Změny a úpravy dopravního režimu v centru města

21. března se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třeboni konalo druhé veřejné projednání změn a úprav dopravního režimu v centru Třeboně. První setkání 8. února přineslo několik námitek a připomínek. Věcné náměty a připomínky byly zapracovány do finální podoby koncepce. Úpravy by měly vzhledem k náležitostem správních procesů začít platit v červnu tohoto roku. [Více]

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství