Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Pokladna Finanční správy v Třeboni bude zrušena

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen.  Od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště na celém území České republiky. Jedná se o nejmenší pracoviště finančních úřadů, kde dnes pracuje převážně méně než 11 zaměstnanců. V jižních Čechách jde pouze  o pracoviště v Blatné a Vodňanech, jejichž služby převezme pracoviště ve Strakonicích.

Dalším krokem je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na celkem 103 místech, a to již od 1. září 2015. To se týká mimo jiné i pokladny finační správy na pracovišti v Třeboni. 


[Více]

Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
b) používání pyrotechnických výrobků,
c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící
munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení
vzniku požáru,
dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:
e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek),
f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny
lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech,
vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na
polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a
dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a
individuální rekreaci

Místa uvedená v článku 3 nařízení:

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Přiložený soubor: 45.pdf

Pozvání na výstavu NEJ stromů ČR

Přijměte pozvání na výstavu fotografií NEJ stromů v prostorách Městského úřadu Třeboň, Palackého náměstí 46/II. Výstava je výběrem fotografií nejmohutnějších památných stromů rostoucích v České republice. Jejími autory jsou spisovatelka Marie Hrušková a fotograf Pavel Hössl. Unikátní fotografie budou k vidění v budově úřadu do 16. srpna, poté budou vystaveny na kolonádě Lázní Aurora, a to až do konce srpna.

Přiložený soubor: Pozvanka-na-vernisaz.pdf

Setkání partnerských měst v Třeboni 2015

Více než dvacet let město Třeboň udržuje partnerství se třemi zahraničními městy, s litevskou Utenou, švýcarským Interlakenem a rakouským Schremsem. První společné setkání všech těchto měst se v Třeboni uskutečnilo v červenci 2012, a protože by Třeboň ráda udržela tradici společného setkávání alespoň jednou za volební období, rozhodlo se vedení města pozvat zástupce z partnerských měst i v letošním roce. Zahraniční delegace přivítala starostka Terezie Jenisová a místostarostové Zdeněk Mráz a Josef Pindroch. Ze Schremsu dorazila čtyřčlenná delegace v čele se starostou Karlem Harrerem, z Interlakenu přijeli čtyři zástupci v čele s místostarostou Hansem-Rudolfem Burkhardem a z Uteny přicestovalo pět osob v čele s místostarostou Vidmantasem Valinčiusem.

[Více]

Přijeďte do Schremsu!

Velmi přátelské bylo setkání třeboňské starostky Terezie Jenisové s novým starostou rakouského Schremsu Karlem Harrerem na jaře ve Schremsu. Obě strany se po krátké diskuzi dohodly, že by se také obyvatelé partnerských měst Třeboň a Schrems měli lépe poznat. Starosta Karl Harrer Vás, milí občané Třeboně, srdečně zve k návštěvě schremských atraktivit „Das Kunstmuseum Waldviertel“ (Umělecké muzeum) a „UnterWasserReich“ (Podvodní říše). Těšíme se na Vaši návštěvu !

V měsících červenec a srpen 2015 získáte po předložení slevové poukázky 50% slevu na vstupné.  

Slevové poukázky naleznete v červnovém, červencovém a srpnovém vydání Třeboňského světa.


[Více]

Zahraniční návštěva z Freyung-Grafenau

V týdnu od 6. do 10. července 2015 navštívila Třeboň delegace z německého okresu Freyung-Grafenau, která využila zázemí Lázní Aurora k týdennímu vzdělávacímu pobytu. Mezi členy delegace byli pracovníci zemského úřadu, ale také místní večerní univerzity.


[Více]

Výzva pro poskytovatele služeb v Třeboni a okolí

Město Třeboň a oblastní pobočka Jihočeské hospodářské komory v Třeboni pracují na vytvoření  „Třeboňské zážitkové karty“. Přivítáme nápady, náměty i dotazy poskytovatelů služeb. Více zde:

Přiložený soubor: Karta-Trebon.pdf

[Více]

Výběrová řízení na volná místa

Město Třeboň vyhlašuje výběrová řízení na tyto pozice - "vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu" a "referent(ka) odboru rozvoje a investic". Přihlášky je možno zasílat do 07.08.2015. Podrobné informace naleznete v sekci Volná místa.

Slovo z radnice

Prázdniny!

Prázdniny v Třeboni jsou v plném proudu! I srpen bude v Třeboni ve znamení hudebních, divadelních a dalších  akcí, na které Vás srdečně zveme!: [Více]

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství