Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež. Podrobnější informace naleznete v sekci Volná místa.

Fórum Zdravého města

Dne 9.10.2017 proběhlo již tradičně Fórum Zdravého města. Zde bylo, na základě veřejné diskuze, vytipováno 18 nejdůležitějších problémů, které je nutné v našem městě řešit. Pomozte nám, vyplněním této ankety, vybrat prioritní problémy, kterým se budou přiřazení garanti v příštím roce věnovat. Anketní lístek je také k dispozici na sběrných místech, tj. podatelna městského úřadu, turistické a informační centrum, pošta a městská knihovna, a to do 3.11.2017. 

Děkujeme za Váš zájem.

 

Anketní lístek ke stažení zde

Recepce ke státnímu svátku Španělska

Ve středu 11. září 2017 se v Praze konala recepce u příležitosti oslavy státního svátku Španělska – Dne hispánských národů. Pozvání od španělského velvyslance pana Pedra Calvo-Sotely přijala také starostka Třeboně Terezie Jenisová.

[Více]

Kapřík OPĚT OTEVŘEN

Nová koordinátorka Lucie GERNDTOVÁ 

Telefonický kontakt: 603 838 969

Výběrová řízení na volná místa

Město Třeboň vyhlašuje výběrová řízení na tato volná místa:

- referent(ka) odboru rozvoje a investic

- referent(ka) územního plánování

- pracovník/pracovnice turistického a informačního centra

Ve všech případech se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Podrobné informace o nabízených pracovních pozicích naleznete v sekci Volná místa.

Litevský velvyslanec v Třeboni

Do Třeboně zavítal v pátek 22. září velvyslanec Litevské republiky v ČR pan Edvilas Raudonikis. Na městském úřadě byl přijat starostkou Terezií Jenisovou a místostarostou Zdeňkem Mrázem. Návštěvy se zúčastnila také ředitelka ZŠ Na Sadech Jana Polčáková, která povyprávěla o dlouholeté spolupráci se základní školou v litevské Uteně. Nejen o spolupráci a dlouholetém přátelství s partnerskou Utenou hovořilo vedení Třeboně s litevským velvyslancem. Cílem návštěvy bylo také zmapování míst v Třeboni, které by v budoucnu mohly posloužit nejrůznějším akcím spojeným s litevskou kulturou.

[Více]

Třeboň má nového zahraničního partnera

V sobotu 16. září zpečetilo město Třeboň v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni partnerství s bavorským zemským okresem Freyung-Grafenau. Dohodu o spolupráci podepsala starostka Terezie Jenisová a okresní rada Sebastian Gruber. V dohodě obě strany vyjadřují svůj souhlas, že budou udržovat a posilovat partnerské vztahy, budou rozvíjet spolupráci nejen na politické úrovni, ale také na úrovni místních institucí, spolků a organizací a podporovat přátelské vztahy ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Spolupráce bude probíhat v oblasti veřejné správy, vzdělávání a vědy, kultury, umění a náboženského života, sportu a v oblasti sociálních služeb a regionálního rozvoje.

[Více]

Kajakářská expedice Zdeňka Lyčky

Do Třeboně opět zavítal cestovatel a překladatel Zdeněk Lyčka, který se v pátek 15. září podělil s posluchači v Domě Štěpánka Netolického o své zážitky z kajakářského dobrodružství po Dunaji.

[Více]

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

 

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4
E-podatelna

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství